Blog

2023–2024 Seçimlerinde Partiler Arası Oy Geçişleri 23 Haziran 2024

İttifak Siyaseti 2023 23 Mayıs 2023

2018–2023 Seçimlerinde Partiler Arası Oy Geçişleri 23 Mayıs 2023

Tüketimin Küreselleşmesi, Tüketim Tapınakları ve Hayalin Tüketimi 25 Ocak 2022

Göçün Ekonomisi 10 Eylül 2021

Salgın Devam Ederken Ekonomi Düzelebilir mi? – Bir Mikrosimülasyon Analizi 9 Temmuz 2020

Employment Losses Hit New High in Turkey with Covid-19 30 April 2020

Covid-19’la İstihdam Kaybı Görülmemiş Düzeye Çıktı 30 Nisan 2020

Covid-19 Tedbirlerinin Türkiye Ekonomisine Etkisi ve Çözüm Önerileri 8 Nisan 2020

Dynamics of Crises in Turkey 16 July 2019

2014 –2017 Seçimlerinde Partiler Arası Oy Geçişleri 29 Mayıs 2018

Yenilik Kavramı ve Yenilik Politikaları 17 Ağustos 2016

► Other papers


Presentations

Innovation, Wages, Profits, and Spillovers 26 October 2022

Teknolojik Yenilik, Ücretler ve Gelir Dağılımı 13 Mayıs 2022

Economic Policies and Health Outcomes under Covid-19: A Microsimulation Analysis 10 July 2021

Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Türkiye’de Sürdürülebilir Büyüme 23 Haziran 2021

Covid-19: Sağlık mı, ekonomi mi? 10 Eylül 2020

Covid-19 Politikalarının Ekonomik ve Toplumsal Etkileri: Mikrosimülasyon Analizleri 12 Haziran 2020

KİT Sisteminin İktisadi Değerlendirmesi 23 Kasım 2019

İstikrarlı Büyüme için Ekonomi Politikası Tasarımı 1 Aralık 2018

Innovation and the Future of Science 2 November 2018

Türkiye için İstikrarlı ve Krizsiz Büyüme Arayışı: Teknoloji Stratejisi ve Politikaları 26 Ekim 2018

Dijital Teknolojiler ve Ekonomik Büyüme: Dijital Teknoloji Sektörlerinde Türkiye’nin Konumu, Fırsatları, Seçenekleri 25 Ekim 2018

Upgrading in Global Value Chains 13 December 2017

► Other presentations