Blog

Tüketimin Küreselleşmesi, Tüketim Tapınakları ve Hayalin Tüketimi 25 Ocak 2022

Göçün Ekonomisi 10 Eylül 2021

Salgın Devam Ederken Ekonomi Düzelebilir mi? – Bir Mikrosimülasyon Analizi 9 Temmuz 2020

Employment Losses Hit New High in Turkey with Covid-19 30 April 2020

Covid-19’la İstihdam Kaybı Görülmemiş Düzeye Çıktı 30 Nisan 2020

Covid-19 Tedbirlerinin Türkiye Ekonomisine Etkisi ve Çözüm Önerileri 8 Nisan 2020

Dynamics of Crises in Turkey 16 July 2019

2014 –2017 Seçimlerinde Partiler Arası Oy Geçişleri 29 Mayıs 2018

Yenilik Kavramı ve Yenilik Politikaları 17 Ağustos 2016

► Other papers


Presentations

Innovation, Wages, Profits, and Spillovers 26 October 2022

Teknolojik Yenilik, Ücretler ve Gelir Dağılımı 13 Mayıs 2022

Economic Policies and Health Outcomes under Covid-19: A Microsimulation Analysis 10 July 2021

Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Türkiye’de Sürdürülebilir Büyüme 23 Haziran 2021

Covid-19: Sağlık mı, ekonomi mi? 10 Eylül 2020

Covid-19 Politikalarının Ekonomik ve Toplumsal Etkileri: Mikrosimülasyon Analizleri 12 Haziran 2020

KİT Sisteminin İktisadi Değerlendirmesi 23 Kasım 2019

İstikrarlı Büyüme için Ekonomi Politikası Tasarımı 1 Aralık 2018

Innovation and the Future of Science 2 November 2018

Türkiye için İstikrarlı ve Krizsiz Büyüme Arayışı: Teknoloji Stratejisi ve Politikaları 26 Ekim 2018

Dijital Teknolojiler ve Ekonomik Büyüme: Dijital Teknoloji Sektörlerinde Türkiye’nin Konumu, Fırsatları, Seçenekleri 25 Ekim 2018

Upgrading in Global Value Chains 13 December 2017

► Other presentations