Presentations

Innovation, Wages, Profits, and Spillovers 26 October 2022

Teknolojik Yenilik, Ücretler ve Gelir Dağılımı 13 Mayıs 2022

Economic Policies and Health Outcomes under Covid-19: A Microsimulation Analysis 10 July 2021

Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Türkiye’de Sürdürülebilir Büyüme 23 Haziran 2021

Covid-19: Sağlık mı, ekonomi mi? 10 Eylül 2020

Covid-19 Politikalarının Ekonomik ve Toplumsal Etkileri: Mikrosimülasyon Analizleri 12 Haziran 2020

KİT Sisteminin İktisadi Değerlendirmesi 23 Kasım 2019

İstikrarlı Büyüme için Ekonomi Politikası Tasarımı 1 Aralık 2018

Innovation and the Future of Science 2 November 2018

Türkiye için İstikrarlı ve Krizsiz Büyüme Arayışı: Teknoloji Stratejisi ve Politikaları 26 Ekim 2018

Dijital Teknolojiler ve Ekonomik Büyüme: Dijital Teknoloji Sektörlerinde Türkiye’nin Konumu, Fırsatları, Seçenekleri 25 Ekim 2018

Upgrading in Global Value Chains 13 December 2017

Bir Öğrenme Süreci Olarak Yenilik ve Yenilik Politikaları 30 Kasım 2017

İkinci El Otomobil Fiyatlarını Belirleyen Etkenler 20 Mart 2017