Bir Öğrenme Süreci Olarak
Yenilik ve Yenilik Politikaları

Erol Taymaz
İktisat Bölümü
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
http://users.metu.edu.tr/etaymaz

30 Kasım 2017
15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi

Aykut Göker’in anısına saygıyla…

Yenilik politikaları

Niçin yenilik politikası?

Yenilik politikası tasarımı

Yenilik politikası tasarımı

Yenilik politikası tasarımı

Politika süreci

Ne öğrendik?
Teşekkürler…