Teknolojik Yenilik, Ücretler ve Gelir Dağılımı

Çiğdem Ekiz ve Erol Taymaz
İktisat Bölümü
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
http://users.metu.edu.tr/etaymaz

EconAnadolu 2022
Eskişehir / 13-15 Mayıs 2022

Niçin yenilik ve ücretler?

Yenilik ve ücretler

Yenilik ve ücretler

Model

Model

\(te_t(s) = w_t(s) - w_t(∞), s = q, ..., T\)

\(\tau_{st} = E[te_t(s) | d_s = 1], s = q, ..., T; t = s, ..., T\)

Model

Veri kaynakları

Ücretler

Firma seçimi

Firma sayıları, 2020

Ortalama firma büyüklüğü

Ortalama firma büyüklüğü

Ortanca ücretler

Firma içi ücret farklılıkları

Tahmin sonuçları

Patentlerin ücret etkisi

Ar-Ge’nin ücret etkisi

Patent ve Ar-Ge’nin üretkenlik etkisi