Covid-19: Sağlık mı, ekonomi mi?

Erol Taymaz
İktisat Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
http://users.metu.edu.tr/etaymaz
/ 10-12 Eylül 2020

Covid-19: Sağlık mı, ekonomi mi?


Covid-19: Sağlık mı, ekonomi mi?“President Donald Trump fixed his course on reopening the nation for business, acknowledging that the move would cause more illness and death from the pandemic but insisting it’s a cost he’s willing to pay to get the economy back on track.”
Source: Bloomberg, 6 Mayıs 2020

Konular

Covid-19’un etkileri: Sağlık ve ekonomi

Ne olacak(dı)? Tahminler

Covid-19’un ekonomik etkileri

Kimler daha çok etkileniyor?

Kısa dönem ekonomik etki tahmini

Girdi-çıktı modeli

Veri kaynakları

Varsayımlar

Senaryolar

Senaryolar

Politikalar

Tüm politikalar Senaryo 2 için uygulandı

Politikalar

Tahminler

Tahmin ve gerçekleşmeler

Gerçekleşmeye kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ve nakdi ücret desteği (NÜD) alanların sayısı dahildir.

Gerçekleşmeler - kayıtdışı istihdam

Gerçekleşmeler - kayıtdışı istihdam

Gerçekleşmeler - Politika etkisi

Gerçekleşmeler

Değişim, 2019 yılı ilgili ayındaki toplam istihdama oran olarak hesplanmıştır.```

Covid-19 tedbirleri ve sağlık

Covid-19 tedbirleri ve sağlık