KİT Sisteminin İktisadi Değerlendirmesi

Erol Taymaz
İktisat Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
http://users.metu.edu.tr/etaymaz