Tr, Eng

 
        YILDIRAY OZAN'nın Sayfasına Hoşgeldiniz

 


Kitap: Türevlenebilir Manifoldlara Giriş (Önsöz)

 

 

 (Odtüden adreslerinden temin edilebilir. Önemli Not: Yukarıdaki resmin aksine kitap kağıt kapaktır, ciltli değildir.) 

Birinci baskıya düzeltmeler 9 Nisan 2018

Düzeltilmiş Sembol Listesi ve İndex


İlgi Alanları

Reel Cebirsel Varyetelerin Topolojisi, Kontak ve Simplektik Topoloji


Eğitim

Lisans: ODTÜ Matematik Bölümü, 1989

Doktora: Michigan State University, 1994


Basılmış ve Basılmamış Makaleler

 1.  (A. Bingham ve M. B. Can ile ortak) A Filtration on Equivaraint  on Borel-Moore Homology, Forum Math. Sigma  7 (2019).

  2.  On Cohomology of Invariant Submanifolds of Hamiltonian Actions, Michigan Math. J. 53 (2005), no. 3, 579-584.

  3.  Relative Flux Homomorphism in Symplectic Geometry, Proc. Amer. Math. Soc.
       133 (2005), no. 4, 1223-1230.

  4. On Homotopy Groups of Real Algebraic Varieties and Their Complexifications, Geom. Dedicata,  108 (2004), no.1, 131-140.

  5.  Relative Topology of Real Algebraic Varieities in Their Complexifications, Pacific J. Math. 217 (2004), no. 2, 291-302.

  6.  On Algebraic K-Theory of Real Algebraic Varieties, J. Pure and Appl. Algebra 170 (2002), no. 2-3, 287-293.

  7.  On Entire Rational Maps of Real Surfaces, J. Korean Math. Soc. 39 (2002), no. 1, 77-89.

  8.  On Homology of Real Algebraic Sets, Proc. Amer. Math. Soc. 129 (2001), no. 11, 3167-3175.

  9.  (Arzu Çelikten’le ortak), An Obstruction to Finding Algebraic Models for Smooth
       Manifolds with Prescribed Algebraic Submanifolds, Math. Proc. Cambridge Philos. Soc.
       130 (2001), no. 2, 281-286.

  10.  Homology of Real Algebraic Fiber Bundles Having Circle as Fiber or Base, Michigan  Math. Journal, 46 (1999), 113-121.

 11.  Characteristic Classes and Algebraic Homology of Real Algebraic Varieties, Proceedings of  the 11. Türk Matematik Kongresi, Isparta, Türkiye, 7-11 Eylül  
        1998. Süleyman Demirel Üniversitesi Basimevi, Isparta, 1999, 81-84.pdf

 12. Quotients of Real Algebraic Sets via Finite Groups, Turkish Journal of Mathematics, 21 (1997), 493-499.

 13. On Entire Rational Maps in Real Algebraic Geometry, Michigan Math. Journal, 42 (1995), 141-145.

 14.  Real Algebraic Principal Fibrations, AMS. Contemporary Mathematics, Volume 182 (1995), 121-134.


 15. Trace Homomorphism for Smooth Manifolds pdf

 16.  Triviality of Symplectic SU(2)-actions on Homology, MSRI preprint series #2004-004.pdf

 17.  Homology of Non Orientable Real Algebraic Varieties (preprint)pdf

 18.  (J. Huisman’la ortak) Real Algebraic Differential Forms On Real Algebraic Varieties (preprint)pdf


Öğrencilere Yönelik Geometri Topoloji Semineri (Mersin Üniv. 2012) 17/10/2017

Milnor’un Egzotik Küreleri Üzerine Seminer Notları  20/10/2017

Cebirsel Topoloji Yaz Okulu Notları  21/06/2016

Simplektik Topoloji Çalıştayı Ders Notları ( Atılım Üniv. Eylül 2016) 19/10/2017

Arf Değişmezi Semineri Notları  01/10/2016

Grassmann Manifoldları Seminerleri Notları 06/09/2017

 

Galois Teori, Örtü Uzayları ve Diferansiyel Denklemler (Hacettepe Üniv.) 09/11/2017,  Sunum Dosyası

 


İletişim Bilgileri

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Matematik Bölümü
06800 Ankara
Türkiye

Ofis: M-217

Telefon: +90 312-210 5373

Faks: +90 312-210 2972

e-posta: ozan@metu.edu.tr