Tr, Eng

 
        YILDIRAY OZAN'nın Sayfasına Hoşgeldiniz

 


 

TEMEL EĞİTİM HAKLARI

 


Kitap: Türevlenebilir Manifoldlara Giriş (Preface)

 

 (Tükenmiş durumda, yeni baskı hazırlıkları devam ediyor. İsteyen arkadaşlar bana yazsınlar.) 

Birinci baskıya düzeltmeler 22 Eylül 2017

Düzeltilmiş Sembol Listesi ve Index


Dersler

 

2024 Yaz Dönemi - Çakılarası Matematik Köyü

Milnor’un Egzotik Küreleri  (Youtube) Video İçerik Listesi Lecture Notes

 

2024 Bahar Dönemi

Math 476 Math 476 Algebraic Curves (Youtube) Video İçerik Listesi Lecture Notes

 

2023 Güz Dönemi

Math 358 Math 358 Partial Differential Equations (Youtube) Video İçerik Listesi

Math 537 Math 537 Algebraic Topology I (Youtube) Video İçerik Listesi Video 36 için Notlar

 

2023 Yaz – TKMD Yaz Okulu Değişmeli Cebire Giriş

Ders Notları Youtube Problem Saati

 

2023 Bahar Dönemi

Math 424:  Örtü Uzaylarının ve Doğrusal Diferansiyel Denklemlerin Galois Teorisi (Youtube) (Youtube Video Notları) Video İçerik Listesi

Math 262: Math 262 Linear Algebra II (Youtube) Video İçerik Listesi, Textbook, Notes on Canonical Forms

 

2022 Güz Dönemi

Math 261: Math 261 Linear Algebra I (Youtube) Video İçerik Listesi, Textbook

 

2022 Yaz Dönemi

Math 120: Math 120 Calculus II (Youtube) (Youtube Video Notları) Video İçerik Listesi

 

2022 Bahar Dönemi

Math 371: Diferansiyel Geometri (Youtube) (Youtube Video Notları) Video İçerik Listesi İzlence

Math 505: Türevlenebilir Manifoldlar  (Youtube) (Youtube Video Notları) Video İçerik Listesi

 

2021 Güz Dönemi

Math 341: Graph Theory (Youtube) (Youtube Video Notları) Video İçerik Listesi Syllabus

Math 401: Probability Theory  (Youtube) (Youtube Video Notları) Video İçerik Listesi Syllabus

 

2021 Yaz Dönemi

Math 254: Diferansiyel Denklemler (Youtube) (Youtube Video Notları) Video İçerik Listesi

Math 420:  Topoloji (Youtube) (Youtube Video Notları) Video İçerik Listesi

 

2021 Bahar Dönemi

Math 538: Cebirsel Topoloji II (Youtube) (Youtube Video Notları) Video İçerik Listesi

Math 424:  Örtü Uzaylarının ve Doğrusal Diferansiyel Denklemlerin Galois Teorisi (Youtube) (Youtube Video Notları) Video İçerik Listesi

 

2020 Güz Dönemi

Math 537: Cebirsel Topoloji I (Youtube) (Youtube Video Notları) Video İçerik Listesi

Math 349: Analize Giriş  (Youtube) (Youtube Video Notları) Video İçerik Listesi Alıştırmalar

                                              Problem Saati Videoları-Sadık Terzi

 

2020 Bahar Dönemi

Math 709: Türevlenebilir Manifoldlar ve Vektör Demetleri (Video ve Ders Notları) (Youtube) (Youtube Video Notları 1-24) (25-36) (37-57) Video İçerik Listesi

Math 371: Diferansiyel Geometri (Videos)  (Notes) (Video Ders Notları)


 

İlgi Alanları

Reel Cebirsel Varyetelerin Topolojisi, Kontak ve Simplektik Topoloji


Eğitim

Lisans: ODTÜ Matematik Bölümü, 1989

Doktora: Michigan State University, 1994


Basılmış ve Basılmamış Makaleler

1.  Equivariant Picard Groups of the Moduli Spaces of Some Finite Abelian Covers of The Riemann Sphere, Topology and Its Applicaitons, Topology and Its Applicaitons, vol. 326, 1March 2023, 108429, https://doi.org/10.1016/j.topol.2023.108429

2. (F. Atalan ve E. Medetoğulları ile ortak) Liftable homeomorphisms of cyclic and rank two finite abelian branched covers over the real projective plane, Topology and Its Applicaitons, vol. 288, February 2021, https://doi.org/10.1016/j.topol.2020.107479.

3. (F. Atalan ve E. Medetoğulları ile ortak) Liftable homeomorphisms of rank two finite abelian branched covers,  Archiv der Mathematik,  116 (2021), 3748, doi: https://doi.org/10.1007/s00013-020-01501-z.

4. (Aram Bingham ve Mahir Bilen Can ile ortak) A Filtration on Equivairant Borel-Moore  Homology, Forum Math. Sigma 7 (2019), e18, 13 pp.

 5. On Cohomology of Invariant Submanifolds of Hamiltonian Actions, Michigan Math. J.   53 (2005), no. 3, 579-584.

 6.  Relative Flux Homomorphism in Symplectic Geometry, Proc. Amer. Math. Soc.
       133 (2005), no. 4, 1223-1230.

  7. On Homotopy Groups of Real Algebraic Varieties and Their Complexifications, Geom. Dedicata, 108 (2004), no.1, 131-140.

  8.  Relative Topology of Real Algebraic Varieities in Their Complexifications, Pacific J. Math. 217 (2004), no. 2, 291-302.

  9.  On Algebraic K-Theory of Real Algebraic Varieties, J. Pure and Appl. Algebra 170 (2002), no. 2-3, 287-293.

 10.  On Entire Rational Maps of Real Surfaces, J. Korean Math. Soc. 39 (2002), no. 1, 77-89.

 11.  On Homology of Real Algebraic Sets, Proc. Amer. Math. Soc. 129 (2001), no. 11, 3167-3175.

  12.  (Arzu Çelikten’le ortak), An Obstruction to Finding Algebraic Models for Smooth
       Manifolds with Prescribed Algebraic Submanifolds, Math. Proc. Cambridge Philos. Soc.
       130 (2001), no. 2, 281-286.

  13.  Homology of Real Algebraic Fiber Bundles Having Circle as Fiber or Base, Michigan Math.  Journal, 46 (1999), 113-121.

  14.  Characteristic Classes and Algebraic Homology of Real Algebraic Varieties, Proceedings of the 11. Türk Matematik Kongresi, Isparta, Türkiye, 7-11 Eylül  1998. Süleyman Demirel Üniversitesi Basimevi, Isparta, 1999, 81-84.pdf

  15. Quotients of Real Algebraic Sets via Finite Groups, Turkish Journal of Mathematics, 21 (1997), 493-499.

  16. On Entire Rational Maps in Real Algebraic Geometry, Michigan Math. Journal, 42 (1995), 141-145.

  17.  Real Algebraic Principal Fibrations, AMS. Contemporary Mathematics, Volume 182 (1995), 121-134.


  18. Trace Homomorphism for Smooth Manifolds pdf

  19.  Triviality of Symplectic SU(2)-actions on Homology, MSRI preprint series #2004-004.pdf

  20.  Homology of Non Orientable Real Algebraic Varieties (preprint)pdf

  21.  (J. Huisman’la ortak) Real Algebraic Differential Forms On Real Algebraic Varieties (preprint)pdf


Öğrencilere Yönelik Geometri Topoloji Semineri (Mersin Üniv. 2012) 17/10/2017

Milnor’un Egzotik Küreleri Üzerine Seminer Notları  20/10/2017

Cebirsel Topoloji Yaz Okulu Notları  21/06/2016

Simplektik Topoloji Çalıştayı Ders Notları ( Atılım Üniv. Eylül 2016) 19/10/2017

Arf Değişmezi Semineri Notları  01/10/2016   Video 1, Video 2, Video 3

Grassmann Manifoldları Seminerleri Notları 06/09/2017

 

Galois Teori, Örtü Uzayları ve Diferansiyel Denklemler (Hacettepe Üniv.) 09/11/2017,  Sunum Dosyası

 

BAA Semineri – Matematikte Sonsuzluklar Video Video Notları Detaylı Taslak

 

BAA Semineri – Yüzeylerin Sınıflandırması ve Gauss-Bonnet Teoremi Video Detaylı Taslak

 

Yozgat Bozok Üniversitesi Matematik Bölümü Semineri – Eğri Üzerine Dikdörtgen Çizme Problemi  Video Detaylı Taslak

 

Smith Normal Form ve Matrislerin Kanonik Formları Video Video Notları

 

 


İletişim Bilgileri

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Matematik Bölümü
06800 Ankara
Türkiye

Ofis: M-217

Telefon: +90 312-210 5373

Faks: +90 312-210 2972

e-posta: ozan@metu.edu.tr