KKTC TANITIM ANA SAYFA

Kıbrıs Adası

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Tarihi

Tarih Öncesi Kıbrıs Adası

İlk Çağlarda Kıbrıs

Roma Dönemi

Bizans Dönemi

Haçlılar Dönemi (I.Richard) 

Lüzinyan Dönemi

Venedik Dönemi

Osmanlı Türk Dönemi

İngiliz Dönemi

Kıbrıs Cumhuriyeti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti


KKTC ŞEHİRLER TANITIM

Lefkoşa

Gazi Mağusa

Girne

Güzelyurt

İskele-Karpaz

Lefke


Kültür


DOĞAL YAŞAM

Flora

Fauna


KKTC'de Lüzumlu Telefonlar

ODTÜ KKK ANASAYFA

 

ROMA DÖNEMİ

 

Roma İmparatorluğu’nun Kıbrıs’ı almasından sonra ada, Anadolu’daki Kilikya Eyaleti’nin bir parçası olarak yönetilmiş ve büyük hatip olarak kabul edilen Cicero da bir süre Kıbrıs’ın valiliğini yapmıştır. Adanın yönetimi daha sonra Roma Senatosu’na verilmiş ve bir genel vali (proconsul) tarafından yönetilmiş ve ada Amathus, Lapithos, Paphos ve Salamis’den oluşan dört bölgeye ayrılmıştır. Yönetim merkezi Paphos olurken, ticaret merkezi de Salamis olmuştur.[1] M.Ö.15’de Paphos yıkılınca yaklaşık 17 km ötesinde kıyıya yakın yerde ve Augusta ismiyle                              Salamis Harabeleri                            inşa edildi. İmparator Augustus, Paphos’ta bulunan                                                                       Afrodit Tapınağı’nı orijinal plana bağlı kalarak ama Roma Tanrıçası Venüs ismiyle yeniden inşa ettirdi. Marium, Golgoi, Amathus, Tamassos ve Soli’de büyük maden merkezleri oluşturuldu.[2] Roma döneminde adada barış sağlanmış, maden, endüstri ve ticaret geliştirilmiş ve elde edilen zenginlik Kıbrıslılara refah sağlarken aynı zamanda Roma hazinesine  de aktarılmıştır. Ayrıca bu dönemde yeni yollar, limanlar ve kamu binaları yapılmıştır.Roma döneminde Kıbrıs, Hıristiyanlık ile tanışmış ve yavaş yavaş bu din Pagan inanışın yerini almıştır.

Hıristiyanlık, İmparator Cladius döneminde, Havari Paul ve Salamisli Helenleşmiş bir Musevi aileden gelen Joses the Levite bugün kutsal bir Aziz olarak anılan Barnabas tarafından M.S. 45’te tanıtılmıştır. İki misyoner, İmparator’un hoşgörüsü ile Hıristiyanlığı bütün Kıbrıs’a yaymak için çalışmış ve sadece halkı değil Roma Genel Valisi Sergius Paulus örneğinde olduğu gibi Romalı yöneticilerden bazılarını da Hıristiyanlığa inandırmışlardır. Genel Vali Paulus, Roma İmparatorluğu’nda Hıristiyanlığı kabul eden ilk soylu Romalı olmuş ve böylece Kıbrıs da Roma İmparatorluğu içinde Hıristiyan biri tarafından yönetilen ilk yer olmuştur.[3]

                                                    Roma İmparatorları içinde de Hıristiyanlığı ilk kabul eden de Diocletian’ın ardından tahta çıkan Constantine olmuştur. Constantine, Roma İmparatorluğu M.S.324’te ikiye bölününce kendi imparatorluk yönetimini Boğaz kıyılarında Byzantium’da -ki bu şehir imparatorun adına atfen sonra Constantinople (şimdiki İstanbul) adını almıştır- kurmuş ve bu şehir Bizans İmparatorluğu(Doğu Roma İmparatorluğu)’nun başkenti olmuştu.[4] Kıbrıs da Bizans İmparatorluğu’nun payına düştü. Roma döneminde gelişen ilginç bir olay da Kudüs’ün M.S.70’de yıkılmasının ardından Kıbrıs’a çok miktarda Yahudi’nin gelmesidir- ki onların gelişi Finikelilerden Salamis'te havuz çevresindeki heykeller            sonra diğer bir Semitik grubun Kıbrıs’a gelmesi olarak kabul                                                                 edilir. 115 yılında Cyrene’de başlayan Yahudi isyanı Mısır ve Kıbrıs’a da yayıldı. Artemion önderliğindeki Yahudiler Salamis’te bütün insanları öldürdüler. İmparator Hadrian ve Libya Konsülü bu ayaklanmayı bastırdı ama Yahudilerin büyük çoğunluğu da öldürüldü ve Yahudilerin Kıbrıs’a gelmesi yasaklandı. Ama daha sonra Yahudiler az sayıda da olsa adaya geldi ve Lüzinyan ve Venedik döneminde bile ticaretle uğraşan zengin Yahudiler vardı.[5]   

 

KAYNAKLAR


[1] Eric Solsten (Derleyen), Cyprus, a Country Study, Washington, D.C.; GPO for the Library of Congress, 1993, s.9.

[2] H.D.Purcell, Cyprus, New York; Frederick A. Praeger, 1969, 2.baskı, s.101.

[3] Cyprus, a Country Study, s.10.

[4] A.g.e, s.10.

[5] Purcell, a.g.e., s.104.