Başvuru

Kongreye bildirileriyle katılmak isteyen araştırmacıların 750-1000 (poster bildiri için 500-750) kelimelik bir öneri veya özeti 1 Haziran 2006 tarihine kadar Kongre Düzenleme Komitesi'ne eklenmiş MS-Word dosyası olarak e-posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

Bildiri sunmak isteyen araştırmacıların bildiri önerileri veya özetlerine e-posta adreslerini, faks numaralarını ve posta adreslerini eklemeleri gerekmektedir.

Lütfen sunum şeklinizi (sözlü sunum/poster bildiri) başvurunuzda belirtin.

Katılım Ücreti: Katılımcılarımızdan herhangi bir katılım ücreti alınmayacaktır.

Not: Katılım poster bildiri şeklinde de olabilir.

Konular

Bildiriler, etik kuram üzerine olabileceği gibi, aşağıdaki konularda bildiriler de özelllikle teşvik edilmektedir:

-İş etiği (çalışma hayatında etik standartlar, 'işyeri hakları', işe alınma, işten çıkarılma, işyeri sağlığı, çocuk işçiliği, tüketici hakları, ihbarcılık, bilgi toplama, reklamcılık ve pazarlamada etik, vb.)

-Sivil toplum kuruluşları ve insan hakları, ifade özgürlüğü, kişisel özgürlük, demokratik toplum

-Tıp etiği ve biyoetik (halk sağlığı, ötenazi, AIDS, cinsel sağlık, alternatif tıp, genetik mühendislik ve biyoteknoloji)

-Çevre etiği

-Bilim ve Teknoloji Etiği (bilgisayar etiği, bilimsel araştırma etiği, nanoteknoloji, vb.)

-Kamu yönetiminde etik

--Medya etiği

-Uluslararası etik

-Feminist etik

 

(Kongre ile ilgili gelişmeleri ve değişiklikleri ana sayfadan takip edebilirsiniz.)

Kamu Görevlileri Etik Kurulu katkılarıyla...