SÖZLÜ BİLDİRİ YAZIM KURALLARI
 • Bildiri e-mail ile gönderilmelidir.
 • Bildiriler Türkçe olarak 3000 kelimeyi (metin, grafikler, kaynaklar ve tüm ekler dahil) geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.
 • Her sayfanın yazım alanı soldan, sağdan, yukarıdan ve aşağıdan 2,5 cm boşluk kalacak şekilde düzenlenmelidir. Bildiriler Times New Roman yazı karakteri kullanılarak sola ve sağa dayalı (justified) ve tek aralıklı yazılmalıdır.
 • Bildirilerin ilk sayfasının 1. ve 2. satırlarına aşağıdaki metin aynen yazılmalıdır.

  II. Uygulamalı Etik Kongresi, 18-20 Ekim 2006
  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, ANKARA

  Bu metin 9 punto italik ve sola dayalı olmalıdır.
 • Araştırmayı genel hatları ile tanıtan 150-200 sözcüğü aşmayacak uzunlukta İngilizce ve Tükçe birer özet bildirinin birinci sayfasında 10 punto ve italik olarak yazılmalıdır.
 • Anahtar sözcükler özetin altında "keywords" başlığı altında verilmelidir.
 • Yazı karakteri ve büyüklükleri aşağıdaki gibi olmalıdır:

  Bildiri Başlığı : 12 punto, ilk harfleri büyük, koyu ve ortada
  Yazar/Yazarların Adları : 10 punto ortada
  Yazar/Yazarların Bağlı Oldukları Kurum : 10 punto ortada
  Ana Başlıklar : 10 punto ortada, tüm harfleri büyük, koyu
  Alt Başlıklar : 10 punto sola dayalı, koyu
  Metin : 10 punto sol ve sağ kenarlara dayalı (justified) tek satır aralığı ile
  Grafik, Tablo ve Fotoğraf Başlıkları : 10 punto, koyu
 • Bildiri bölümleri arasında bir satır aralığı boşluk bırakılmalıdır.
 • Tablo ve şekillere ait başlıkların ilk harfleri büyük harf diğerleri küçük harf olmalıdır.
 • Metin içinde açıklama niteliğindeki dipnotlara yer verilmemelidir. Dipnot niteliği taşıyabilecek her türlü açıklama numaralandırılarak metnin sonundaki notlar başlığı altında sıralanmalıdır.
 • Metin veya notlar içinde yer alacak alıntılar yazar soyadı/soyadları ve yayın yılı olarak parantez içerisinde belirtilmelidir. Örneğin,

"Global seviyeye gelebilmek için yegane şart olan akla uygunluk veya değerin akıl temelli olması şartı, bu değeri ifadede kullanılan dilin, metafizik veya sınırı belli olmayan gizemli kavramlardan arınmış olmasını da gerektirir" (Ceylan 2003, s: 172).
veya,
Ceylan (2003) yeni değerler üretebilecek olan öznenin özgürce işleyen bir bilince sahip olması gerektiğini savunmaktadır. Ona göre, özgür olamamış bilinç değer üretemez (s: 172).

" Kaynaklar bildirinin en son bölümünde sunulmalı ve yazar soyadlarına göre alfabetik olarak örnekteki gibi dizilmelidir.

Kitap için Kullanılacak Format

Aydın, E. (2001) Tıp Etğine Giriş, Ankara: PegemA Yayıncılık
Çüçen, A. K. (2000) Heidegger'de Varlık ve Zaman, Bursa: Asa Kitabevi.

Makale için Kullanılacak Format

Keskin, F. (2005) "Çağdaş Marksizmde Adalet Tartışmaları," Felsefe Tartışmaları, sayı: 34, s. 1-27

POSTER BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

Poster bildiri sunacak olan katılımcıların aşağıdaki kurallara göre poster bildirilerini hazırlamaları gerekmektedir.
 • Her posterin üst kısmında ya da ilk sayfasında bildirinin adı, yazarın ya da yazarların ad ve soyadları, kendilerine ulaşılabilecek şekilde bağlı oldukları kuruluşların adı ve dilerlerse e-posta adresleri aşağıdaki ölçülere uygun olarak bulunmalıdır.
 • Metin, bildiri metni halinde düzenlenebileceği gibi, grafik, resim ya da şekil ağırlıklı da olabilir.
 • Poster biçiminde sergileme için bildiri, A0 (841 x 1189 mm) veya A1 (594 x 841 mm) ebadında pafta üzerine yerleştirilmis ve iki metre uzaklıktan okunabilecek şekilde hazırlanmalıdır. Karakter boyutları en küçük aşağıdaki puntolarda olabilir.


Başlıklar
: 36 punto (Büyük ve koyu harflerle)
Yazar adı: 36 punto (Büyük ve küçük koyu harflerle)
Adres ve e-posta adresleri: 24 punto (Normal, büyük ve küçük harflerle)
Metin: 24 punto (Normal harflerle ve çift satır aralıklı)
Kaynaklar: 18 punto (Normal ve 1,5 satır aralıklı)

 • Poster bildiriler ikinci gün itibariyle ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi fuayesinde yerlerde sergilenmeye başlanacaktır. Poster bildiri sunumu yapacak katılımcılar programda belirtilen saatte bildirilerinin asılı olduğu mekanda bulunmalıdırlar.

(Kongre ile ilgili gelişmeleri ve değişiklikleri ana sayfadan takip edebilirsiniz.)

 
Kamu Görevlileri Etik Kurulu katkılarıyla...