Gelişmiş ülkelerde artık kurumsallaşmış olan uygulamalı etik yaklaşımı, ülkemizde ne yazık ki henüz tam olarak tanınmamakta ve kültürümüzün bir parçası haline gelememiş bulunmaktadır. Oysa bir toplumun etik sorunlarına samimi bir çözüm arayışı, bu sorunların felsefi boyutlarının ele alınmasını gerektirir. Ülkemizde, işyerlerinde, siyasette, hastanelerde, kısaca toplumsal yaşamımızın bütün alanlarında birçok etik sorun tanımlanmayı ve çözümlenmeyi beklemektedir. Etik ilke ve değerlerin toplumsal yaşamımızda daha belirgin kılınması ve benimsenmesi, bu ilke ve değerlerin tartışmaya açık bir ortamda irdelenmesi ve etik kuramın yöntemlerinin bu sorunlara uygulanması (yani uygulamalı etik) ile olanaklı olacaktır.


2001 yılında ODTÜ Felsefe Bölümü tarafından düzenlenen 1. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi, tüm alanlardan düşünürlerin etik sorunları çok geniş katılımlı bir tartışma ortamında gündeme getirmesini sağlayarak, ülkemizin etik kültürüne, değer bilgisi birikimine önemli bir katkıda bulunmayı başarmıştı. 2. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi böylesi bir tartışma ortamını ve değer birikimini yaşatmayı ve sürdürmeyi amaçlamaktadır.

(Kongre ile ilgili gelişmeleri ve değişiklikleri ana sayfadan takip edebilirsiniz.)

Kamu Görevlileri Etik Kurulu katkılarıyla...