ODTÜ Kurumsal Standart Web Hizmeti


Bu hizmetten ODTÜ'de yer alan akademik/idari birimler ile öğrenci toplulukları gibi kurumsal kullanıcılar yararlanabilmektedir.

Bu hizmet kapsamında kullanıcılarımız için www**** şeklinde bir hesap açılarak, alan adı tahsis edilmekte ve PHP ile PostgreSQL veritabanı desteği sağlanabilmektedir. Bizzat akademik ve idari birimler ile öğrenci toplulukları tarafından geliştirilen web sayfaları ve uygulamaları, bu hizmet aracılığıyla ***.metu.edu.tr şeklinde birinci seviye alan adları altında yayınlanabilmektedir. Birimlerin akademik etkinlik, araştırma grupları, laboratuvar gibi konularda ihtiyaç duyduğu web sayfalarının ise yine birim web sitesi kapsamında oluşturulması beklenmektedir. Bu tür sayfalar için ayrı kullanıcı kodu ve barındırma alanı tahsis edilmemekle birlikte, ***_***.metu.edu.tr şeklinde bölüm/birim alan adı ile ilişkili yeni bir alan adı tanımlanabilmektedir.

Bu hizmetten faydalanan kullanıcıların, kullandıkları/geliştirdikleri yazılımları ve kodları düzenli olarak güncelleyerek güvenlik açıklarını gidermesi gerekmektedir. Güvenlik sorunu tespit edilen web siteleri söz konusu olursa, ilgili siteler sorun giderilene kadar erişime kapatılmaktadır. Web sitesi oluşturmak amacıyla yazılım/kod geliştirme konusunda yeterli teknik bilgi ve personele sahip olmayan birim ve toplulukların, MİYS veya Kurumsal Blog Servisi hizmetlerini kullanmaları önerilmektedir.

Kurumsal kullanıcılara yönelik standart web sitesi hizmeti konusunda ayrıntılı bilgiye ve başvuru formlarına "Web Kullanıcıları Servis Politikası" bağlantısından ulaşılabilir.