International Journal:

 1. K. W. Schmidt, B. Alkan, E. G. Schmidt, D. C. Karani, U. Karakaya, “Controller Area Network (CAN) With Priority Queues and FIFO Queues: Improved Schedulability Analysis and Message Set Extension," International Journal of Vehicle Design,  vol. 71, no. 1/2/3/4, 2016.
 2. K. W. Schmidt and E. G. Schmidt, “Distributed Real-time Protocols for Industrial Control Systems: Framework and Examples,” IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, vol. 23, no.10, pp. 1856-1866, 2012.
 3. K. Schmidt and E. G. Schmidt, “Message Scheduling for the FlexRay Protocol: The Static Segment, “IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 58, no.5, pp. 2170-2179, 2009. (PDF)
 4. E. G. Schmidt and K. Schmidt, “Message Scheduling for the FlexRay Protocol: The Dynamic Segment, “IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 58, no.5, pp. 2160-2169, 2009. (PDF)
 5. K. Schmidt and E. G. Schmidt, “Systematic Message Schedule Construction for Time-Triggered CAN, “IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol.56, no.6, pp.3431-3441,  2007. (PDF)


International Conference:

 1. M. Akpınar,E. G. Schmidt and K.W. Schmidt, "Drift Correction for the Software-based Clock Synchronization on Controller Area Network," 2020 25th IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC) , Rennes, France, 2020.
 2. M. Ç. Güldiken,E. G. Schmidt and K.W. Schmidt, "Telegram Scheduling for the Multifunction Vehicle Bus (MVB): Algorithms and Evaluation," 2020 25th IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC) , Rennes, France, 2020.
 3. M. Akpinar, K. W. Schmidt and E. G. Schmidt, "Improved Clock Synchronization Algorithms for the Controller Area Network (CAN)," 2019 28th International Conference on Computer Communication and Networks (ICCCN), Valencia, Spain, 2019.
 4. A. Batur,  E.G. Schmidt, K.W. Schmidt, “Offset Computation of Response Time Distributions for Messages on the Controller Area Network,” IEEE Symposium on Industrial Embedded Systems, SIES2018.
 5. M. E. Afşin, K.W. Schmidt, E.G. Schmidt, “C3: Configurable CAN FD Controller: Architecture, Design and Hardware Implementation,” IEEE Symposium on Industrial Embedded Systems, SIES2017.
 6. A. Batur,  E.G. Schmidt, K.W. Schmidt, “Offset Assignment on Controller Area Network: Improved Algorithms and Computational Evaluation,” IEEE Symposium on Industrial Embedded Systems, SIES2017.
 7. Maksat Atagoziyev, Klaus W. Schmidt, Ece G. Schmidt, “Lane Change Scheduling for Autonomous Vehicles,” IFAC Symposium on Control in Transportation Systems, 2016.
 8. E. G. Schmidt, M. Alkan, K. Schmidt, E. Yuruklu, and U. Karakaya, "Performance Evaluation of FlexRay/CAN Networks Interconnected by a Gateway," IEEE Symposium on Industrial Embedded Systems, SIES2010.
 9. E. G. Schmidt and K. Schmidt, "Schedulability Analysis and Message Schedule Computation for the Dynamic Segment of FlexRay," IEEE VTC Fall 2010
 10. K. Schmidt and E. G. Schmidt, "Optimal Message Scheduling for the Static Segment of FlexRay," IEEE VTC Fall 2010.
 11. K. Schmidt, E. G. Schmidt, A. Demirci, E. Yuruklu , and U. Karakaya, “An Experimental Study of the FlexRay Dynamic Segment,” IFAC Symposium Advances in Automotive Control, IFAC AAC2010.


Recent SIU Conferences:

 1. M. Ç. Güldiken, E. G. Schmidt, K.W. Schmidt, “MVB'de Telegramların Çizelgelenmesi İçin Buluşsal Algoritmalar- Heuristic Algorithms For The Telegram Scheduling On MVB,” IEEE 28. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 2020.
 2. M. Akpınar, E. G. Schmidt, K.W. Schmidt, “CAN Ağı Üzerinde Saat Senkronizasyonu Algoritmalarının Değerlendirilmesi-Evaluation of Clock Synchronization Algorithms for Controller Area Network,” IEEE 28. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 2020.
 3. A. Batur,  E.G. Schmidt, K.W. Schmidt, “CAN Mesajları için Tepki Zamanı Dağılımlarının Elde Edilmesi-Evaluation of Response Time Distributions for
  Controller Area Network Messages,” IEEE 26. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 2018.
 4. Ç. Bağcı, E.G. Schmidt, Akıllı Ulaşım Uygulamaları İçin Bir Haberleşme Mimarisi - A Communication Architecture for Intelligent Transportation Applications,” IEEE 25. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 2017.
 5. C. Çakmak,  E.G. Schmidt, K.W. Schmidt, Hızlı ve Optimal Bir FlexRay v3.0 Statik Bölüt Çizelgelemesi Yöntemi - A Fast and Optimal Method for Scheduling the Static Segment of FlexRay v3.0,” IEEE 25. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 2017.
 6. M. E. Afşin, K.W. Schmidt, E.G. Schmidt, “Ayarlanabilir Bir CAN FD Kontrolcusu: Mimari ve Gerçekleştirim-A Configurable CAN FD Controller: Architecture and Implementation,” IEEE 25. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 2017.
 7. A. Batur,  E.G. Schmidt, K.W. Schmidt, “CAN Ağları Ofset Çizelgelemesi İçin İyileştirilmiş Yük Dağılımı - Improved Load Distribution for Controller Area Network,”IEEE 25. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 2017

National Conference (In Turkish):

 1. U. Karakaya, D. Ç. Karani, B. Alkan, E. G. Schmidt, and K. W. Schmidt, “AUTONET – An Automatic Scheduling Tool for In-Vehicle Networks,” Otomotiv Teknolojileri Kongresi, OTEKON 2014.
 2. B. Alkan, E. G. Schmidt, and K. W. Schmidt, “Karayollarında Akıllı Ulaşım İçin Araç-içi Haberleşme Ağları,” 1. Karayolu Akıllı Ulaşım Sistemleri Kongre ve Sergisi, 2014.
 3. A. Demirci, E. G. Schmidt, E. Yuruklu, and U. Karakaya, “Flexray Araçiçi Haberleşme Ağlarının Deneysel Başarım Değerlendirmesi – Experimental Evaluation of FlexRay InVehicle Communication Networks,” Otomotiv Teknolojileri Kongresi, OTEKON 2010.
 4. E. G. Schmidt and K. Schmidt, “FlexRay Protokolu statik bölütü için mesaj çizelgelenmesi-Message Scheduling for the Static Segment of the FlexRay Protocol,” IEEE 16. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 2008.
 5. E. G. Schmidt and K. Schmidt, “Dağıtık Ayrık Olaylı Denetleyiciler için Paylaşımlı Ortamda Haberleşme - Shared Medium Communication for Distributed Discrete Event Control,” IEEE 16. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 2008.
 6. S. Şenol, K. Leblebicioğlu, E. G. Schmidt, “Zaman Dilimli İletişim Protokolleriyle Haberleşen Ağ Tabanlı Kontrol Sistemleri İçin Mesaj Zamanlama Algoritmaları - Message Scheduling Algorithms For Networked Control Systems With Time Slotted Communication Protocols,” IEEE 16. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 2008.  
 7. S. Şenol, K. Leblebicioğlu, E. G. Schmidt, “Ağ tabanlı kontrol sistemi için Flexray benzetimi geliştirilmesi-Flexray simulator development for networked control system,” IEEE 15. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 2007.