contact Contact
 
 
   
  
  Home  
 

CV

 
  Research Group  
  Publications  
 
  mehmet  
 

mehmet Welcome!

I work at the METU Biology Department, Ankara, Turkey.

I'm mainly a computational biologist, with main research interests including human evolution and aging.

We study these using comparative transcriptome, genome, population genetics and ancient DNA analyses.

For more on my academic work, please visit our research group compevo's blog site.


Hoşgeldiniz!

ODTU Biyoloji Bölümü'nde çalışıyorum.

Hesaplamalı biyoloğum. Başlıca araştırma alanlarım insan evrimi ve yaşlanma.

Bunları karşılaştırmalı transkriptom, genom, popülasyon genetiği ve antik DNA analizi kullanarak inceliyoruz.

Bilimsel araştırmalarımız konusunda daha fazlası için lütfen araştırma grubumuz compevo'nun bloguna bir göz atın.

 
   
 
 
Comparative & Evolutionary Biology