Prof. Dr. Fikret ŞENSES

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

ADRES

        İktisat Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

                                                              
                                                              Faks            : 90‑312‑210 79 64                                      
                                                              E‑Posta      : fsenses@metu.edu.tr
                                                              Web-sitesi   : www.metu.edu.tr/~fsenses

EĞİTİM VE ALINAN DERECELER

1979

Doktora, İktisat; The London School of Economics and Political Science, Londra Üniversitesi. Tez Başlığı: The Effect of Economic Policies on the Pattern of Trade and Development in Turkey 1950‑70. Tez Danışmanı: Prof. Hla Myint.

1971

Yüksek Lisans, İktisat; Lancaster Üniversitesi, Lancaster, İngiltere. Tez Başlığı: The Determinants and Consequences of Short Run International Labor Migration‑The Case of Turkey.

1970

Lisans, İktisat; Warwick Üniversitesi, Coventry, İngiltere.

GÖREVLER

1991 - 2014

Prof. Dr., İktisat Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara (Emekli, 14 Mayıs 2014).

Mayıs 2014 - Ek Görevli, İktisat Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
2010 - 2014 Üniversite Senato Üyesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ni temsil etmek üzere seçilmiş üye.
1991 - 1992

Bölüm Başkanı, İktisat Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

1985 ‑ 1991

Doç. Dr., İktisat Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

1983 ‑ 1987

Editör, ODTÜ Gelişme Dergisi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi.

1981 ‑ 1985

Yrd. Doç. Dr., İktisat Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

1981 ‑ 1983

Yayın Kurulu Üyesi, ODTÜ Gelişme Dergisi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi.

1980 ‑ 1981

Öğretim Görevlisi, İktisat Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

1976 ‑ 1980

Ekonomik Araştırma Uzmanı ve Ekonomist, Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü , Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ankara.

1979 – 1980

Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi,  İktisat Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

BİLİMSEL KURULLAR

Genç Bilim İnsanı Ödülü Yarışma Jürisi Üyeliği, Ortak Yaşamı Geliştirme Vakfı, Mayıs-Eylül 2019.

Yurtiçi-Yurtdışı Bütünleştirilmiş Doktora Programı Kurul Üyesi, Türkiye Bilimler Akademisi, 1996-2001.                                                                                       
Ödül Jürisi Üyelikleri: Türkiye Bilimler Akademisi.

Yayın Kurulu Üyesi
, New Perspectives on Turkey.

Dış Ekonomik İlişkiler Bilim Kurulu Üyesi, Üçüncü İktisat Kongresi, İzmir, 1992.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Temsilcisi, İkinci İktisat Kongresi, İzmir, 1982.

Bilimsel Dergi Hakemliği

Canadian Journal of Development Studies,
Democratization,
Development and Change
European Journal of Development Research,
Governance,
International  Journal of Middle East Studies, 
International Studies Journal,
Journal of Democracy,
Journal of Contemporary European Studies,
Labor Studies Journal,
ODTÜ Gelişme Dergisi,
New Perspectives on Turkey,
Perceptions: Journal of International Affairs,
Review of International Political Economy,
Turkish Studies.
 
ve Türkiye'de yayımlanan çeşitli akademik dergiler.

DİĞER KURULLAR

             2019-    İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi

              2006    OECD'nin üst düzey Yükseköğretim toplantılarında Yükseköğretim Kurulunu temsilen katılım

21 Ekim 2005    Avrupa Birliği Tarama Sürecinde Yükseköğretim alanında oluşturulan 6 kişilik müzakere heyetine Yükseköğretim Kurulu'nu temsilen seçim.

21 Eylül 2005     Üniversitelerarası Kurul'un YÖK Üyeliği'ne Seçim Kararının Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması.

14 Eylül 2005     Üniversitelerarası Kurulca Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine Seçim. (YÖK üyeliği görev süresi 21                                 Eylül 2009'da sona erdi)

ARAŞTIRMA DENEYİMİ

1997 (Mart-Ağustos)

Fulbright Misafir Araştırmacı, İktisat Bölümü, Columbia Üniversitesi, A.B.D.

1993

Danışman, İşgücü Piyasaları Ana Temasını taşıyan OECD Türkiye Raporunun hazırlanma sürecinde

1990 (Temmuz‑Ekim) 

Misafir Araştırmacı, Institute of Developing Economies, Tokyo, Japonya.

l989 (Eylül)

Misafir Araştırmacı, Institute of Development Studies, Sussex Üniversitesi, Brighton, İngiltere.

1987 ‑ 88

Misafir Araştırmacı, İktisat Bölümü, Harvard Üniversitesi, Cambridge, A.B.D.

1978 ‑ 80

Çalışma Grubu Başkanı, Dış Ekonomik İlişkiler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası.

1977 – 78

Çalışma Grubu Başkanı, Döviz Kuru Yönetimi ve Ödemeler Dengesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası.

AKADEMİK ÖDÜLLER  

2017 Türkiye Ekonomi Kurumu Akademik Hizmet Ödülü, 16 Aralık 2017.
2016 Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali (USCFF) Akademi Onur Ödülü, 30 Eylül 2016.
2013 Ege Üniversitesince düzenlenen ve 24-25 Nisan 2013 tarihinde yapılan 16. Uluslararası Öğrenci
Kongresi'nde "Genç İktisatçı Ödülü" Fikret Şenses onuruna verilmiştir.

2004

Prof. Dr. Mustafa Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı, (ODTÜ) Eğitimde Üstün Başarı Ödülü.

1999

Prof. Dr. Mustafa Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı, (ODTÜ) Yılın Eğitimcisi Ödülü, 1998-1999 Akademik Yılı.

1997

Prof. Dr. Mustafa Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı, (ODTÜ) Yılın Eğitimcisi Ödülü, 1996-1997 Akademik Yılı.

l989 – 2004

Çeşitli uluslararası yayınlar için Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Türkiye Bilimler Akademisi Ödülleri.

1988

TURKTRADE - Türkiye Dış Ticaret Derneği, "Türkiye'nin Avrupa Topluluğu'na Üyeliğinin Dış Ticaretimize Etkileri", İkincilik Ödülü, (Birincilik Ödülü Verilmemiştir).

1988

ENKA Vakfı: "Sanayileşmenin Türk Ekonomisinin Gelişmesine Katkısı - Bugün ve Yarın" konulu yarışma, İkincilik Ödülü, (Birincilik Ödülü Verilmemiştir).

1987

Milli Prodüktivite Merkezi- "Gelişmekte Olan Ülkelerde ve Türkiye'de Verimlilik-Kalkınma Sorunları ve Çözüm Önerileri" konulu İnceleme Yarışması İkincilik Ödülü, (Birincilik Ödülü Verilmemiştir).

                   
İLGİ ALANLARI

           Kalkınma İktisadı,
            Sanayileşme ve Dış Ticaret Politikası,
            Türkiye Ekonomisi ve Uygulamalı Makroiktisat,
            Gelişmekte Olan Ülkelerde İşgücü Piyasaları,
            Yoksulluk,
            Uluslararası İktisat,
            İktisat Eğitimi.

EN SON YÖNETİLEN LİSANSÜSTÜ TEZLER

2012:  Seçil Gökşen, Yüksek lisans, Tez başlığı: “The Unemployment Problem and Employment Creation Strategies in Turkey: A Comparative Perspective”.

2009:  Gizem Altun, Yüksek lisans, Tez başlığı: “Economic Liberalism and Performance of Developing Countries: A Comparative Analysis”.

2009:  Gülçin Manzak, Yüksek lisans,  Tez başlığı: “Political Economy of Development of Development BAnking After World War II: Analysis of the Industrial Development Bank of Turkey during the 1950-1953 Period ”.

2006:  Aytül Ganioğlu, Doktora, Tez başlığı: “Sequencing, Pace and Timing of Financial Liberalization in Turkey with implications on the Macroeconomic Environment ”.

2005:  Tevfik Koldaş, Doktora., Tez başlığı: “Direct Foreing Investment in Turkish Manufacturing Industry”.

2004:  Murat Koyuncu, Yüksek lisans, Tez başlığı: “Social Policy as a Missing Component in Post-crisis programs of Bretton Woods Institutions: A comparative Analysis of the Experiences of Argentina, Indonesia and Turkey”.

1998:  Bülent Uysal, Yüksek lisans, Tez başlığı:  “Privatization in a Developing Country-The Case Study of ORÜS”.

YAYINLAR

        Kitaplar ve Monografiler

*    İktisada (Farklı Bir) Giriş: Giriş İktisadı Öğrencileri ve İktisada İlgi Duyanlar İçin Yardımcı Kitap, İletişim: İstanbul, 2017.

*   AKP'li yıllarda emeğin durumu / Bağımsız Sosyal Bilimciler (Korkut Boratav, Fikret Şenses, Oktar Türel, Ebru Voyvoda /eds.) Istanbul : Yordam Kitap, 2015. 

*    Ülke Deneyimleri Işığında Küresel Kriz ve Yeni Ekonomik Düzen, (der. Ziya Öniş ve Caner Bakır’la birlikte), İletişim. İstanbul, 2013.

*    Selim İlkin ve İlhan Tekeli’ye Armağan, ODTÜ Gelişme Dergisi (Derleyen: Eyüp Özveren'le), 40 (2), 2013. 

*    Turkey and the Global Economy: The New Phase of Neo-Liberal Restructuring and Integration in the Post-Crisis Era (der. Z. Öniş ve F. Şenses), Routledge, Oxford and New York, Eylül, 2009. 

*    Neoliberal Küreselleşme ve Kalkınma (der. F. Şenses), İstanbul: İletişim, Kasım 2009.

*    Neoliberal Globalization as New Imperialism: Case Studies on Reconstruction of the Periphery (eds.Köse, A.H.; Şenses, F. and Yeldan, E.), Nova Science Publishers, 2007.

*      Iktisat Öngörü Çalışması 2003-2023 (der. F. Şenses), Türkiye Bilimler Akademisi Raporları, Sayı 17, TÜBA: Ankara, 2007.

*    Merih Celasun'a Armağan, ODTÜ Gelişme Dergisi (Ortak editör), 32 (2), 2005.

*    İktisat Üzerine Yazılar I, Küresel Düzen: Birikim, Devlet ve Sınıflar, (der. A. H. Köse, F. Şenses ve E. Yeldan), İletişim: İstanbul, 2003.

*    İktisat Üzerine Yazılar II, İktisadi Kalkınma, Kriz ve İstikrar, (der. A. H. Köse, F. Şenses ve E. Yeldan), İletişim: İstanbul, 2003.

*    Küreselleşmenin Öteki Yüzü: Yoksulluk, İletişim: İstanbul, 2001.

*    Fikret Görün'e Armağan, ODTÜ Gelişme Dergisi (Ortak editör), 26 (3-4), 1999.

*    Kalkınma İktisadı – Yükselişi ve Gerilemesi, (der. F. Şenses), İletişim: İstanbul, 1996.

    Recent Industrialization Experience of Turkey in a Global Context, (der. F. Şenses) (derleyen tarafından yazılan “Giriş”, “Sonuç” ve “İstikrar ve Yapısal Uyum Programı ve Türkiye’nin Sanayileşme Süreci: Temel Politikalar ve Etkileri” başlığında bir bölümü de içeren, Türk, Amerikan ve İngiliz öğretim üyelerince yazılan 12 makaleden oluşan bir derleme), Greenwood Press, Westport, Conn.(Ekim 1994).

*    Ergin Günçe'ye Armağan, ODTÜ Gelişme Dergisi (Ortak editör), 20 (1-2), 1993.

*    Stabilization Policies in Turkey (T. Yamada ile birlikte), Institute of Developing Economies Joint Research Program Series, Tokyo, 1990.

*    1980 Sonrası Ekonomi Politikaları Işığında Türkiye'de Sanayileşme: Bugün ve Yarın, V Yayinlari, Ankara, l989.

    ODTÜ Gelişme Dergisi, 13 (1-2), 1986 Special Issue on the Turkish Economy (özel sayı editörü F. Şenses), Katkıda Bulunanlar: Asım Erdilek, Merih Celasun, Maxwell Fry, Cevat Karataş, Ziya Öniş ve F. Şenses (Giriş Bölümü)

*    ODTÜ Gelişme Dergisi, 11 (1-2), 1984 Special Issue on Development Economics (özel sayı editörü F. Şenses), Kalkınma İktisadı alanındaki öncü ve özgün katkı sahibi akademisyenlerin katkılarıyla.

        Makaleler

*   Bir Başka “Harp ve Sulh”: 1940’lar Türkiye’sinde Siyasal ve İktisadi Yaşama Toplu bir Bakış, Funda Barbaros ve Erik Zürcher (der) Modernizmin Yansımaları , 40’lı Yıllarda Türkiye, Efil Yayınevi (basılacak).

*   "1950’li Yıllar: Ne getirdi? Ne Götürdü?", Modernizmin Yansımaları, 50’li Yıllarda Türkiye, Funda Barbaros ve Erik Zürcher (der), 2021.

*   Ziya Öniş ve Fikret Şenses, "Turkey’s Encounter with Neo-liberal Globalization and the Logic of Washington Consensus:  Political Economy of the 1980s in Comparativeand Historical Perspective" (mimeo), Mayıs 2020.

*   "Yoksulluk ve Eşitsizlik: Sonuç Değerlendirmeleri",  Türkiye’de Yoksulluk ve Eşitsizlik, Nedenler, Süreçler, Çözümler, Sencer Ayata (der.), Sosyal Denge ve Demokrasi Araştırma Merkezi-1, Sosyal Demokrasi Derneği, Ankara, Mart, 2020.

*   “Giriş” yazısı, Modernizmin Yansımaları: 90’lı Yıllarda Türkiye, R. Funda Barbaros ve Erik Jan Zurcher (der.) içinde,  Efil Yayınları: Ankara, 2017.

*   “Türkiye Ekonomisinde Neoliberal Dönüşümün Arka Planı ve Başlangıcına İlişkin Gözlem ve Değerlendirmeler”, Modernizmin Yansımaları: 1980’li Yıllarda Türkiye, R. Funda Barbaros ve Erik Jan Zurcher (der.) içinde,  Efil Yayınları: Ankara, 2017, 49-90.

*   “Sunuş: Afetler ve Kalkınma Konusuna Toplu Bakış”, Afetlerle Kalkınma: Tecrübeler, Politikalar ve Beklentiler, Murad Tiryakioglu (der.) içinde, Efil: Ankara, 2016, 17-34. 

*   “Büyük Dünya Bunalımının Gölgesinde Sanayileşme, 1930’lu Yıllarda Türkiye ve Brezilya Deneyimleri”, Türkiye Ekonomisinin Dünü, Bugünü, Yarını: Yakup Kepenek'e ve Oktar Türel'e Armağan, Emre Özçelik ve Erol Taymaz (der.) içinde, İmge, Ankara, 2015, 365-399.

*    “Yakup Kepenek ve Oktar Türel Üzerine”, Türkiye Ekonomisinin Dünü, Bugünü, Yarını: Yakup Kepenek'e ve Oktar Türel'e Armağan, Emre Özçelik ve Erol Taymaz (der.) içinde, İmge, Ankara, 2015, 9-14.

*     “Gelir Dağılımı ve Yoksulluk:Temel Eğilimler, Nedenler ve Politikalar”, Kalkınmada Yeni Yaklaşımlar (der.Ahmet Faruk Aysan ve Devrim Dumludağ, içinde) İmge: İstanbul, 2014, 93-121.

*    "Zor Yıllarda Sanayileşme, 1970’li Yıllar Türkiye Deneyimi”, Modernizmin Yansımaları: 1970’li Yıllarda Türkiye, R. Funda Barbaros ve Erik Jan Zurcher (der.) içinde,  Efil Yayınları: Ankara, 2014, 31-67.

*    “Comments on Prof. Colander’s Paper, “What Should Turkish Economists Do and How Should They Do It?" ", Ekonomi-tek, Cilt 2, Sayı 3, Eylül 2013, 47-54.

*     “İlhan Tekeli ve Selim İlkin’in Türkiye’de Yükseköğretim ile İlgili Çalışmaları”, Selim İlkin ve İlhan Tekeli’ye Armağan, ODTÜ Gelişme Dergisi 40 (2), 2013, 339-71.

*     "Alice Amsden in Memoriam" (Ziya Öniş'le birlikte), ODTÜ Gelişme Dergisi, 39, No. 2, 2012.

*    “Turkey's experience with neoliberal policies since 1980 in retrospect and prospect”, New perspective on Turkey, Special Issue on Turkey's Experience with Neoliberal Policies and Globalization (der. Şevket Pamuk), No.47, Fall 2012.

*    “Understanding and Dealing with Poverty - Human Rights Dimension”, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 60. Yılında İnsan Hakları (der. Ioanna Kucuradi), Maltepe Universitesi Yayınları No. 42(2011/1), İstanbul, 2011, s.121-47.

*    “Income Distribution, Labor Markets and Poverty: The Intersecting and Most Challenging Issues under Neoliberal Globalization”, (mimeo, 2010).  

*      “Turkish Economy at a New Stage of Integration into the Global Economy; Towards a Synthesis and the Challenges Ahead” (Z. Öniş ile birlikte), Turkey and the Global Economy: The New Phase of Neo-Liberal Restructuring and Integration in the Post-Crisis Era, Ziya Öniş ve Fikret Şenses (der)., Routledge, Oxford and New York, Eylül, 2009 içinde.

*       “The New Phase of Neo-Liberal Restructuring in Turkey: An Overview” (Z. Öniş ile birlikte), Turkey and the Global Economy: The New Phase of Neo-Liberal Restructuring and Integration in the Post-Crisis Era Ziya Öniş ve Fikret Şenses (der)., Routledge, Oxford and New York, Eylül, 2009 içinde.

*       "Missing Links in Poverty Analysis in the Age of Neo-liberal Globalization: Some lessons from Turkey", New Perspectives on Turkey, No. 38, Spring 2008. 

*       "Some Observations on the State of Economics in Turkey  New Perspectives on Turkey, No 39 Fall 2008.

*    "Küresel Dinamikler, Ülkeiçi Koalisyonlar ve Reaktif Devlet: Türkiye'nin Savaþ Sonrasý Kalkýnmasýnda Önemli Politika Dönüþümleri"Neoliberal Küreselleşme ve Kalkınma (der. F. Şenses), İstanbul: İletişim, Kasım 2009. (Ziya Öniş ile birlikte), 2007.

*     "Global Dynamics, Domestic Coalitions and a Reactive State: Major Policy Shifts in Post-War Turkish Economic Development" (Ziya Öniş ile birlikte), ODTÜ Geliþme Dergisi, Cilt. 34. No. 2, 2007, ss.251-286.

*    "Sosyal Bilimlerde Öngörü Projesi, Iktisat Grubu Raporu", Sosyal Bilimler Öngörü Çalışması 2003-2023, Türkiye Bilimler Akademisi Raporları, Number 18, TÜBA: Ankara, 2007 içinde.

*    "Iktisat Alanında Eğitim ve Araştırma Sorunları: Mevcut Durum, Beklentiler ve Öneriler", Iktisat Öngörü Çalışması 2003-2023 (der. F. Şenses), Türkiye Bilimler Akademisi Raporlarý, Sayı 17, TÜBA: Ankara, 2007, içinde, ss. 27-54.

*    "Sosyal Bilim Alanı Olarak Iktisat: Mevcut Durum, Öngörüler ve Öneriler, Bir Anket Çalışması", Iktisat Öngörü Çalışması 2003-2023 (der. F. Şenses), Türkiye Bilimler Akademisi Raporları, Sayı 17, TÜBA: Ankara, 2007, içinde, ss. 69-111.

*   Economics Education in Turkey in Light of Dr. Kumcu's Assessment, The Platform of Teaching Economics, Diary, Turkish Academy of Sciences, No. 4, December 2006, ss.18-20.

*   Foresight Study in Economics in Retrospect and Prospect, Diary, Turkish Academy of Sciences, No. 4, December 2006, s.25.

*    “Socioeconomic Effects of Economic Crises: A Comparative Analysis of The Experience of Indonesia, Argentina and Turkey” (joint with Murat Koyuncu), 2007, in Köse, A.H.; Şenses, F. and Yeldan, E.: Neoliberal Globalization as New Imperialism: Case Studies on Reconstruction of the Periphery, Nova Publishers; Argentina : economic, political and social issues / derleyen Jeanne B. Haverland, New York : Nova Science Publishers, 2009. içinde yeniden basıldı. 

*    “Global Management, Local Labour Turkish Workers and Modern Industry”: Palgrave Macmillan, London, 2004; Theo Nichols ve Nadir Sugur, Economic and Industrial Democracy, 2006, Cilt 26, No.2.

*    “Ercan Kumcu’nun Gözlemleri Kapsamında Türkiye’de İktisat Eğitimi" , TÜBA Günce, 2006.

*    “Some Salient Features of Recent Turkish DFI Experience with Special Emphasis on Export and Employment Performance" (Tevfik Koldas ile birlikte), 2005.

*     “Türkiye'de Yoksulluk ve Yoksulluk Düşüncesi” (Harun Önder ile birlikte), içinde İktisat, Siyaset, Devlet Üzerine Yazılar (Prof. Dr. Kemali Saybaşılı'ya Armağan), Burak Ülman ve İsmet Akça (der.), Bağlam, İstanbul, 199-221, 2005.

*    “Rethinking the Emerging Post-Washington Consensus: A Critical Appraisal” (Ziya Öniş ile birlikte), Development and Change, 2005, 36 (2): 263-90.

*    “ODTÜ İktisat Bölümü Öğrenci Profili – Yeniden”, ODTÜ Gelişme Dergisi, 32 (1), Haziran 2005, s. 185-198.

*    “Approaches to Poverty and Poverty Alleviation: A Turkish Perspective”- A Review Article, New Perspectives on Turkey, 2005, baskıda.

*    “Difficulties and Trade-offs in Performance Evaluation in Social Sciences- A Turkish Perspective”, Evaluation of Performance in Social Sciences (der. İlhan Tekeli and Necdet Teymur), Turkish National Commission for UNESCO, Ankara, 2004 içinde, s. 83-105.

*    “Kısa Dönem Krizlerin Sosyoekonomik Etkileri: Türkiye, Endonezya ve Arjantin Deneyimleri” (M. Koyuncu ile birlikte), Çalışma ve Toplum, 2004, (3), s. 11-52.

*    “Neoliberal Küreselleşme Kalkınma için Bir Fırsat mı, Engel mi?”, Kalkınma ve Küreselleşme, S. Dedeoğlu ve T. Subaşat (der.) içinde, İstanbul, Bağlam Yayınları, 2004, s. 13-54.

*      "Neoliberal Ekonomi Politikaları, İşgücü Piyasaları ve İstihdam", 2000-2003 Petrol-İş Yıllığı içinde, Petrol-İş: İstanbul, 2003, s. 149-161.

*    “Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne oluyor? Ne olmalı?” (E. Taymaz ile birlikte), (2003), İktisat Üzerine Yazılar II, İktisadi Kalkınma, Kriz ve İstikrar, Oktar Türel’e Armağan, (der. A.H.Köse, F.Şenses and E. Yeldan), İletişim: İstanbul, içinde, 429-61.

*    “Yoksullukla Mücadelenin Neresindeyiz?: Gözlem ve Öneriler”, İktisat Üzerine Yazılar I, Küresel Düzen: Birikim, Devlet ve Sınıflar, (der.: A. H. Köse, F. Şenses ve E. Yeldan) içinde, İletişim: İstanbul, 2003, s. 319-356.

*    “Economic Crisis as an Instigator of Distributional Conflict: The Turkish Case in 2001”, The Turkish Economy in Crisis (der. Ziya Öniş ve Barry Rubin) içinde, Frank Cass, Londra, 2003, s. 92-119.

*    “Poverty Alleviation: Too Much Optimism, Too Little Attention”, Journal of Economic Cooperation among Islamic Countries, 23, 2002, s. 1-16.

*    “Öncesiyle ve Sonrasıyla Ekonomide 1980 Dönüşümü: Gözlemler, Kaygılar ve Beklentiler”, TES-İŞ Dergisi, Aralik 2002, s. 18-23.

*    “Yoksulluk Artışlarına Kayıtsız Kalınmamalıdır”, TES-İŞ Dergisi , Ekim-Kasım 2001, s. 27-33.

*    “Main Phases and Salient Features of Turkish Foreign Aid Experience", Foreign Aid: New Perspectives (der: Kanhaya L. Gupta) içinde, Kluwer Academic Publishers, 1999, s. 233-54.

*    "Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu", ODTÜ Gelişme Dergisi, 26 (3-4), 1999, 427-451.

*    “Yüksek Öğretimde Öğrenciler: ODTÜ İktisat Bölümü Öğrenci Profili”, ODTÜ Gelişme Dergisi, 26 (1-2), 1999, s. 179-201.

*    “Kriz, Dış Yardım ve Neoliberal Politikalar”, Toplum ve Bilim, 77, Yaz 1998, s. 29-44.

*     “İşgücü Piyasalarında Esneklik Türkiye İçin Geçerli Bir Kavram mıdır?”, '95-'96 Petrol-İş Yıllığı, s.693-705.

*    “Gelişme İktisadı ve İktisadi Gelişme: Nereden Nereye?”, Kalkınma İktisadı - Yükselişi ve Gerilemesi  (der. F. Şenses) içinde, İletişim: İstanbul, 1996, s. 93-128.

*    “Structural Adjustment Policies and Employment in Turkey, New Perspectives on Turkey, Sonbahar 1996 (14).

*    “Özelleştirme, Kamu girişimciliği ve Sanayileşme”, Birikim, 70, Şubat, 1995, pp. 28-36

*    “Can Effective Industrial Restructuring be Compatible with Market-oriented Structural      Adjustment Policies? The Evidence from Turkey”, New Perspectives on Turkey, Güz 1995, (13), s. 51-74.

*    “The Turkish Export BoomJust Reward or Just Lucky?”, (Robin Barlow ile birlikte), Journal of Development Economics, 48, 1995, s. 111-133.

*    “Türkiye'de ve Dünyada Yükseköğretim, Bilim ve Teknoloji”, TÜSİAD Raporu üzerine , ODTÜ Gelişme Dergisi, 21 (3), 1994, s. 564-74.

*    “Labour Market Response to Structural Adjustment and Institutional Pressures”, (OECD 1993 Türkiye Raporu'na temel oluşturmak için hazırlandı), ODTÜ Gelişme Dergisi, 21(3), 1994, s. 405448.

*    “Türkiye’de Devletin Ekonomik Rolü, Özelleştirme ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Üstüne Son Tartışmalar”, 1993 Sanayi Kongresi Tebliğleri , Cilt 3, s. 18, TMMOB, Ankara ve Metalurji. No. 88, Şubat 1994:1116.

*    “Sanayileşmede Yeni Bir Dönemeç: 1980’li Yıllar ve Ötesi”, ODTÜ Gelişme Dergisi, 20(4), 1993, s. 54980.

*    “Akademik Yaşamımıza İlişkin Bazı Gözlem ve Öneriler”, ODTÜ Gelişme Dergisi, 20 (1-2), 1993, s.169188.

*    “Turkey's Labour Market Policies in the l980s against the background of her Stabilization Program”, Political and Socioeconomic Transformation of Turkey Since 1980, B.Yeşilada, M.Tünay and A.Eralp (der.) içinde, Praeger, New York, 1993, s. 97-109.

*    “Turkey's Stabilization and Structural Adjustment Program in Retrospect and Prospect”, The Developing Economies, Eylül l991, XXIX (3), s. 210234.

*    “Türkiye’de 1980 Sonrası Ekonomik Politikalar, Sanayileşme Etkileşimi ve Sanayiin Yeniden Yapılanma Gerekleri”(Arman Kırım'la birlikte), ODTÜ Gelişme Dergisi, 18 (1-2), 1991, s. 111-142.

*    “Türkiye'de Gelir Dağılımı, Gelirin Yeniden Dağıtımı ve İşgücü Piyasaları", Türk Ekonomisine Sosyal Demokrat Çözümler Cilt III: Gelir Dağılımı ve Yeniden Dağıtım Mekanizmaları içinde, TÜSES: İstanbul, 1991, s. 51-80.

*    “An Assessment of the Pattern of Turkish Manufactured Export Growth in the 1980s and its Prospects”, The Political Economy of Turkey : Debt, Adjustment and Sustainability,  Tosun.Arıcanlı ve Dani Rodrik (der.) içinde, Mac Millan, Londra, 1990, s. 60-77.

*    “Foreign Trade Liberalization in an Archtype Import Substituting Economy: The Case of Turkey”, Trade Liberalization in the l980s, New World Order Series,  H.W. Singer, N.Hatti ve R.Tandon (der.) içinde, VIII, Indus Publishing Company, New Delhi, l990, s. 387-406.

*    “The Nature and Main Impact of Turkey's Stabilization and Structural Adjustment ProgramIn Retrospect and Prospect”, F. Şenses ve T. Yamada, Stabilization Policies in Turkey içinde, Institute of Developing Economies, Joint Research Program Series, Tokyo, l990.

*    “1980 Sonrası Ekonomi Politikalari ve Sanayileşme”, Ekonomi ve Politikada GÖRÜŞ, Sayı 43, Haziran 1990, s.34-35.

*    “Sanayileşmenin Geleceği: Beklenti ve Öneriler”, Ekonomi ve Politikada GÖRÜŞ, Sayı 44, Temmuz 1990, s.36-37.

*    “The Nature and Main Characteristics of Recent Turkish Growth in Exports of Manufactures”, The Developing Economies, Mart 1989, XXVII (1), s. 1933.

*    “Türkiye'nin Avrupa Topluluğu'na Üyeliğinin Dış Ticaretimize Etkisi", Türk Dış Ticaret Derneği: Ankara, 1988, s. 253.

*    “An Overview of Recent Turkish Experience with Economic Stabilization and Liberalization”, Liberalization and the Turkish Economy, T.F. Nas and M. Odekon (der.) içinde, Greenwood Press, Westport, Ct., 1988, s. 9-28.

*    “Shortterm Stabilization Policies in a Developing Economy: The Turkish Experience in 1980 in LongTerm Perspective”, ODTÜ Gelişme Dergisi, 8 (1-2), 1981, s. 409452 ve  H.Ramazanoğlu (der.), Turkey in the World Capitalist System içinde, Gower, Aldershot, England, 1986, s. 130-160.

*    “Başlıca Sorun Alanları Açısından Türkiye'de İktisat Eğitimine Toplu Bir Bakış”, İktisat Dergisi, 254, Ocak 1986, s. 7-18.

*    “Development Economics at a Crossroad”, ODTÜ Gelişme Dergisi Kalkınma İktisadı Özel Sayısı, 11 (12), 1984, s. 109150.

*    “Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, 198589”, ODTÜ Gelişme Dergisi, 10(4), 1983, s. 387-407.

*    “An Assessment of Turkey's Liberalization Attempts since 1980 Against the Background of Her Stabilization Program”, ODTÜ Gelişme Dergisi, 10 (2), 1983, s. 271-321.

        Kitap Eleştirileri ve Diğer Yayınlar

*   İkinci Dünya Savaşı Türkiye’si -  Üçüncü Cilt: İlhan Tekeli ve Selim İlkin, İletişim, 2014, İktisat ve Toplum, 128, Haziran, 2021, 119-27.

*   İkinci Dünya Savaşı Türkiye’si -  İkinci Cilt: İlhan Tekeli ve Selim İlkin, İletişim, 2014, İktisat ve Toplum, 127, Mayıs, 2021, 119-29.

*   İkinci Dünya Savaşı Türkiye’si -  Birinci Cilt: İlhan Tekeli ve Selim İlkin, İletişim, 2013, İktisat ve Toplum, 126, Nisan, 2021, 111-119.

*   Turkey in Turmoil, Social Change and Political Radicalization during the 1960s, Berna Pekesen (der.), de Gruyter Oldenbourg, Berlin/Boston 2020, Efil Journal, (3), 10-11, 2020, s.80-90.

*   Yakup Kepenek, Cumhuriyet Çağdaşlaşmasından Günümüze Türkiye’nin Değişimi, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Yayınları, Bassaray Matbaası, İzmir, 2019. İktisat ve Toplum, Yıl. 10, Sayı 116, Haziran, 2020.

*    Barış İçin Akademisyenler Anlatıyor: İmza ve Ötesi, Nurettin Öztatar (haz.), Mülkiye, 43 (2), Temmuz 2019. 

*    Akademisyenlerden KHK öyküleri, Kuvvet Lordoğlu (der.), İktisat ve Toplum, 94, Ağustos 2018.

*    Küresel Tarihçe 1945-79, Oktar Türel, Yordam Kitap: İstanbul, 2017, ODTÜ Gelişme Dergisi, 44 (December), 2017.

*    2050’ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: İşgücü Piyasasına Bakış, Aysıt Tansel, TÜSİAD: Yayın No: TÜSİAD-T/2012-11/536, Kasım 2012, İktisat ve Toplum, 47, Eylül 2014.

*   Modernizmin Yansımaları: 60’lı Yıllarda Türkiye, Efil Yayınları, Ankara, 2013, R. Funda Barbaros ve Erik Jan Zurcher (der.), İktisat ve Toplum, 35, Eylül, 2013, 89-93.

*    Beyond the Resources of Poverty: Gecekondu Living in the Turkish Capital, Farnham-Surrey: Ashgate, 2011, Şebnem Eroğlu, Urban Studies, 50 (5), April, 2013,  1085-87.

*    Economic Liberalization and Turkey, Abington ve New York: Routledge, 2012, Sübidey Togan, Review of Middle East Studies, 46-2, 2012., 269-71.

*   Piyasanın İdaresi: Neoliberalizm ve Bağımsız Düzenleyici Kurumların Anatomisi, İletişim: İstanbul, 2011, Ümit Sönmez, İktisat ve Toplum, sayı 17, 2012.

*    Understanding the Process of Economic Change in Turkey: An Institutional Approach, Nova Science Publishers: New York, 2010 by Tamer Çetin and Feridun Yılmaz, New Perspectives on Turkey, 2011, No. 44, Spring 2011, pp. 197-199.

*    Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiye'de Sosyal Politika: Ayşe Buğra, İletişim, İstanbul, 2008, METU Studies in Development, 2009, Cilt. 36, Aralık, ss. 439-444.

*    Global Management, Local Labour Turkish Workers and Modern Industry: Palgrave Macmillan, London, 2004; Theo Nichols and Nadir Sugur, Economic and Industrial Democracy, 2006, Cilt 26, No. 2.

*    Reclaiming Development – An Alternative Economic Policy Manual: Ha-Joon Chang ve Ilene Grabel, Zed Books, Londra ve New York, 2004, ODTÜ Gelişme Dergisi, 32 (1), Haziran 2005, s. 199-207.

*    New Poverty and the Changing Welfare Regime of Turkey: Ayşe Buğra ve Çağlar Keyder, METU Studies in Development, 30 (1), 2003, s. 121-28.

*    Ulusal Yenilik Sistemi- Türkiye İmalât Sanayiinde Teknolojik Değişim ve Yenilik Süreçleri: Erol Taymaz, ODTÜ Gelişme Dergisi,  29  (3-4), 2002, s. 385-391.

*    Turkey-Economic Reforms, Living Standards and Social Welfare Study, ODTÜ Gelişme Dergisi,  29 (1-2), 2002, s. 207-12.

*    Nöbetleşe Yoksulluk, Sultanbeyli Örneği: Oğuz Işık ve M. Melih Pınarcıoğlu, ODTÜ Gelişme Dergisi, 28 (3-4), 2001, s. 485-493.

*    Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi: Bölüşüm, Birikim ve Büyüme: Erinç Yeldan, ODTÜ Gelişme Dergisi, 28 (1-2), 2001, s. 257-262.

*    "1980 Sonrasında Sanayi Politikaları" (F. Şenses), Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi - Yüzyıl Biterken içinde, Cilt 14, İletişim: İstanbul, 1996, s. 1138-1140.

*    Globalization and Liberalization: Effects of International Economic Relations on Poverty: UNCTAD, ODTÜ Gelişme Dergisi, 24 (3), 1997, s. 441-44.

*    İktisat Açisindan Gelişme Kavramı ve Eğitim, Fuat Ercan'la Söyleşi, İktisat Dergisi, Sayi 366-367, Nisan Mayis 1997, s. 51-52.

*    Foreign Trade Regime and Trade Liberalization in Turkey During the 1980s: Sübidey Togan, ODTÜ Gelişme Dergisi, 21 (4), 1994, s. 613-17.

*    Türkiye'de Sanayileşmenin Yeni Boyutlari ve KİT'ler: Korkut Boratav and Ergun Türkcan (der.), New Perspectives on Turkey, No 11, Güz 1994, s.195-97.

*    Türkiye'de Sanayileşmenin Yeni Boyutları ve KİT'ler: Korkut Boratav and Ergun Türkcan (der.), ODTÜ Gelişme Dergisi, 21 (2), 1994, s. 291-92. (İletişi)

*    Türkiye'de Sanayileşme: Uğur Eser, ODTÜ Gelişme Dergisi, 20 (4), 1993, s. 605-608.

*    The State and Industrialization Crisis in Turkey: Henri J. Barkey, New Perspectives on Turkey, No. 8, Sonbahar 1992, s. 121-23.

*  “Liberalization and the Turkish Economy” (değerlendirme makalesi), ODTÜ Gelişme Dergisi, 19(4), 1992, s. 621626.

*    Türkiye İstikrar İçinde Nasıl Kalkınır: Gökhan Çapoğlu, ODTÜ Gelişme Dergisi, 19 (4), 1992, s. 621-26.

*    Türkiye Ekonomisinde İstikrar ve Büyüme, 1980ler ve Ötesi:  (Değerlendirme makalesi): Kırım, Öniş, Çecen ve diğerleri, ODTÜ Gelişme Dergisi, 18 (1-2), 1991, s. 205-214.

*    Asia's Next Giant: South Korea and Late Industrialization: Alice H. Amsden, ODTÜ Gelişme Dergisi, 18 (1-2), 1991, s.215-19.

*    The Effects of Inflation on Household Behaviour: Taner Berksoy, Yapı Kredi Economic Review, 4 (2),1990, s. 75-80.

*    The Contemporary Turkish Economy: Z.Y. Hershlag, Yapı Kredi Economic Review, 4 (2), 1990, s. 68-73.

*    100 Soruda Gelişimi, Sorunları ve Özelleştirilmeleriyle Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT): Yakup Kepenek, ODTÜ Gelişme Dergisi, 17 (1-2), 1990, s.227-32.

*    Industry in Developing Countries, Theory, Policy and Evidence: John Weiss,  Yapı Kredi Economic Review, IV (1), Ekim 1989, s. 45-55.

*    Pioneers in Development: G.M Meier and D. Seers, Yapı Kredi Economic Review, 1 (2), 1987, s. 49-54.

*    Outward Oriented Growth in the Economy: Gülten Kazgan, Yapı Kredi Economic Review, 1 (1), 1986, s.123-28.

*    Economic Stabilization in Developing Countries: Cline and Weintraub, ODTÜ Gelişme Dergisi, 9 (2), 1982, s. 295-303.

*    Gelişme İktisadı ve Türkiye'nin İktisadi Gelişmesi: Zeyyat Hatipoğlu, ODTÜ Gelişme Dergisi, 8 (3-4), 1981, s. 877-84.

*    Economics and Politics of Turkish Libearlization: Tevfik F. Nas and Mehmet Odekon, Development and Change, 26 (1), Ocak 1995, s. 186-87.

        Çalışma Raporları

*     "Global Dynamics, Domestic Coalitions and a Reactive State: Major Policy Shifts in Post-War Turkish Economic Development" (with Ziya Öniþ), METU-ERC Working Papers, 2007, (07/06).

 *     "Uluslararasý Geliþmeler Iþýðýnda Türkiye Yükseköðretim Sistemi: Temel Eðilimler, Sorunlar, Çeliþkiler ve Öneriler",  METU-ERC Working Papers, 2007, (07/05).

*    “Kısa Dönem Krizlerin Sosyoekonomik Etkileri: Türkiye, Endonezya ve Arjantin Deneyimleri” (M. Koyuncu ile birlikte), METU-ERC Working Papers, 2003, (04/13).

*    “Neoliberal Küreselleşme Kalkınma için Bir Fırsat mı, Engel mi ?”, METU-ERC Working Papers, 2003, (04/09).

*    “Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne oluyor? Ne olmalı?”, METU-ERC Working Papers, 2003, (03/01).

*    “Rethinking the Emerging Post-Washington Consensus: A Critical Appraisal” (Ziya Öniş ile birlikte), METU-ERC Working Papers, 2003, (03/09).

*    “Difficulties and –trade-offs in performance evaluation in social sciences- A Turkish perspective”, METU-ERC Working Papers, 2003, (03/11).

*    "Economic Crisis as an Instigator of Distributional Conflict: The Turkish Case in 2001",  METU-ERC Working Papers, 2003, (02/06).

*    “Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu”,  METU-ERC Working Papers, 1999, (99/2).

*    “Main Phases and Salient Features of Turkish Foreign Aid Experience”,   METU-ERC Working Papers, 1998, (98/1).

*     “İşgücü piyasalarında esneklik Türkiye için geçerli bir kavram mıdır?”,  METU-ERC Working Papers, 1997, (97/4).

*    “Gelişme İktisadı ve İktisadi Gelişme: Nereden Nereye?”,  METU-ERC Working Papers, 1997, (97/3).

*    “Structural Adjustment Policies and Employment in Turkey”, METU-ERC Working Papers, 1996, (96/01).

*    “Turkiye'de İşgücü Piyasaları-İşsizlik Profili Etkileşimi: İktisadi bir Yaklaşım”, METU-ERC Working Papers, Ocak 1991, (91/01).

*    “Alternative Trade and Industrialization Strategies and Employment in the Turkish Manufacturing Sector”, Friedrich Ebert Foundation Istanbul, 1990.

          Kongre, Atelye, Bildiriler, Yorumlar

*    Sosyal Demokrasi Sempozyumu: Dünyada ve Türkiye’de Yaşanan Demokrasi Krizi ve Sosyal Demokrasinin Yeniden Yapılandırılması, Sosyal Demokrasi Derneği, 18 Ekim 2019, Ankara (Katılımcı).

*    Sosyal Demokrasi Derneği, Yoksulluk-Eşitsizlik Platformu, VII.Oturum, Tartışma ve Toplu Değerlendirme Paneli: Korkut Boratav, Bilsay Kuruç, Fikret Şenses, Sosyal Demokrasi Derneği, 2-3 Kasım 2018.

*    “Globalleşmenin Gölgesinde Eşitsizlikler”, Sagalassos Çalıştayı, İTÜ Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi, 4-7 Ekim 2018, Burdur, (Yorumcu).

*      “Rethinking Policy Space in Today’s Development Discourse: A Turkish Perspective” (Davetli Konuşmacı), 8. International Conference of Political Economy: Institutions, National Identity, Power, and Governance in the 21st Century, 28-30 Haziran 2017, Belgrade, Serbia.

*    Türkiye Ekonomisi ve Kalkınma İktisadı Çalıştayı’nda (Fikret Şenses onuruna) yapılan konuşma, 2-4 Nisan 2015, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu.

*    Mimarlık Semineri 2015, 5-7 Mart 2015, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul, (Yorumcu).

*    UNDP; Yorumcu, Roundtable Discussion on Inclusive Growth, Experts Meeting to comment on  Nobel Laurate J. Stiglitz's presentation/18 Ağustos 2014, Four Seasons Hotel-Istanbul.

*     “Türkiye'de Bireysel Gelir Dağılımı Eşitsizliklerive Bölgesel Eşitsizlikler” Raporu (TÜSİAD)Tanıtım Toplantısı, (Panelist/Yorumcu), 27 Haziran 2014, Sabancı Center, İstanbul.

*      “Inequality under neoliberal globalization:  How much we know? What is to be done?-A Turkish perspective” (Davetli Konuşmacı), 19-20 Haziran 2014, Uluslararası Çalıştay, Nantes Institute for Advanced Study-Nantes-France.

*    Tragedy of Exclusion Workshop, -Global Think-in at Columbia University Global Center in Istanbul, (Davetli Konuşmacı/Yorumcu), 7 Haziran 2014.

*      "Yakup Kepenek - Oktar Türel hakkında Kıbrıs Toplantısı Kapanış Konuşması", (Türkiye Ekonomisinin Dünü, Bugünü, Yarını- Türkiye Ekonomisi Çalıştayı- Yakup Kepenek’e ve Oktar Türel’e Armağan- ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu- 25-26 Nisan 2013).

*      Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi II, Küresel Değişim ve Demokratikleşme, 19-20 Nisan 2012, İnönü Üniversitesi, Malatya, (Panelist ve Oturum Başkanı).

*      Glodem Paneli, Koç Üniversitesi,Türkiye Ekonomisi: Geleceğe Yönelik Perspektifler, 11 Mayıs 2012, İstanbul, (Oturum Başkanı ve Yorumcu).

*      "Turkey's Experience with Neoliberal Policies since 1980 in Retrospect and Prospect", London School of Economics, 27 Ekim 2011, Londra.

*      "The Implications of Global Economic Crisis for Development", Session 1 Chair and Introductory Remarks, Young Scholars Workshop "The Global Economic Crisis: Implications for Regional and Global Governance", 30 Haziran 2011, Koç Üniversitesi, İstanbul.

*      "1980 Sonrası Türkiye Ekonomisi, Geçmişten Bugüne Bir Gezinti", Prof. Dr. Demir Demirgil Konferansı, 16 Mayıs 2011, Boğaziçi Üniversitesi,  İstanbul.

*    “Between Shifting and Resilient Forces (1): Turkey in Comparative Perspective”konulu atelye çalışması,  6-8 Ağustos, 2006, Işık Üniversitesi, Şile, İstanbul.

*    “Türkiye’de Yoksullukla Savaşım ve Mikrofinans”, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 24 Haziran 2005.

*    “Yerel Yönetişim Yoluyla Yoksulluğun Giderilmesi Bölgesel Konferansı”, Uluslararası Konferans, İstanbul Richmond Oteli, 15-16 Nisan 2005.

*    “Yerel Yönetişim Yoluyla Yoksulluğun Giderilmesi”, İstanbul  Armada Oteli, Ocak 2005.

*    “International Workshop on Economic Reform, New Politics, Rule of Law and Social Justice”, Boğaziçi Üniversitesi,  İstanbul , 4-6 Kasım 2004 (yorumcu ve oturum başkanı).

*    “International Conference on Changing Role of Unions in the Contemporary World of Labour”, Boğaziçi Üniversitesi Social Policy Forum, 26-27 Kasım 2004 (yorumcu ve oturum başkanı).

*    “International Workshop on Basic Income: Overcoming Insecurity in a Globalizing World Boğaziçi University Social Policy Forum”, İstanbul, 21-22 Mayıs 2004 (yorumcu).

*    “International Workshop on Quality Evaluation in Higher Education”, İstanbul Bilgi Üniversitesi 10 Mayıs 2004, (yorumcu).

*    “Evaluation of the Performance in Social Sciences”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara,  26-27 June 2003 (Uluslararası Atelye Çalışması), Oturum başkanı ve yorumcu.

*    “Economic Crisis as an Instigator of Distributional Conflict";  The Workshop on The Turkish Economy at the crossroads: critical perspectives on the 2000-2001 crises in Turkey'de sunulan tebliğ, Koç Üniversitesi, İstanbul,  27 Eylül 2002.

*    “Yüksek Öğretimde Özelleştirme Eğilimi: Temel Sorunlar, Yaklaşımlar ve Perspektifler”, Friedrich Ebert Stiftung, İstanbul Marmara Oteli, 4 Aralık 1999.

*    “Structural Adjustment Polices and Employment in Turkey”, Annual Meetings of the Middle East Economic Association'da sunulan tebliğ, 3-5 Ocak, 1997, San Francisco, A.B.D.

*    “Trade and Industrialization Policies and Employment in Turkish Manufacturing Industry”, Annual Meetings of the Middle East Economic Association'da sunulan tebliğ, 3-5 Ocak 1997, New Orleans, A.B.D.

*    “Major Structural and Policy Elenments and Main Trends in Turkish Labour Market Against the Background of Trends in Selected Orgaization for Islamic Conference (OIC) Countries”, Research Workshop on Complementarities of the Economies of the OIC Member Countries'de sunulan tebliğ , Dhaka, Bangladeş, 3-6 Ocak 1993.

*    “Main Characteristics of Turkish Industrial Policy”, 29 Eylül 1990, Institute of Developing Economies, Tokyo, Japonya.

*    “The Interaction Between post-1980 Economic Policies and Industrialization in Turkey and the Need for Industrial Restructuring (Arman Kırım'la birlikte)”, 1989 Sanayi Kongresi, TMMOB, Ankara, 4-9 Aralık  1989.


         Gazete Yazıları

*    "Üniversiteme Dokunma", Cumhuriyet, 24 Mart 2017.

*    "Yükseköğretim Reformu mu, Özelleştirme mi?", Cumhuriyet, 12 Ekim 2012. İktisat ve Toplum, Sayı 25, 2012'de tekrar yayınlandı.

*    "Yükseköğretim Strateji Raporu", Cumhuriyet, 14 Eylül 2006, s. 2.

*    "Yükseköğretim Kurulu'nun Stratejisi", Radikal, 31 Ağustos 2006. 

*    "Yeni Üniversiteler Kurulması",Cumhuriyet, 19 Aralık 2005, s. 2.

*    “Yoksullukla Mücadele: Temel Yaklaşımlar, Sorunlar, Kurumlar ve Öneriler”, Cumhuriyet, 31 Ocak 2005, s. 6.

*    “Yoksullukla Savaşım İçin de Yeni Bakış Açıları Gereklidir”, Cumhuriyet, 30 Aralık 2001.

*    "Yoksulluk Kaygı Veriyor",  Milliyet, 2 Aralik 1997, s. 20. 

*    "Sanayileşmeden Vaz mı Geçiliyor?", Cumhuriyet, 27 Ekim 1995, s. 2.

*    "Üniversitelerin Kaynak Sorunu ve Özelleştirme", Cumhuriyet, 2 Ocak 1995, s. 2ÖES Bülteni Sayı 7, Şubat 1995'te tekrar yayınlandı.

*    "Yükseköğretim Kanunu Üzerine" (Güntaç Özler ve Oktar Türel ile birlikte), Cumhuriyet, 21 Kasım1981.