Organized by / Organizasyon:

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)

4.4

ODTÜ, founded in 1956, is an international research university which seeks excellence in serving the country, region and the world. It is the first and only university in Turkey to enter the top 100 in The Times Higher Education World University Rankings 2014 list. This well-deserved reputation is partly a reflection of its leading position in terms of international scientific publications and share of research funds from national scientific research funds, primarily The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK) among the most prominent universities in Turkey. Moreover, ODTÜ is the leading university in Turkey in terms of depth and breadth of international research projects and the amount of funds generated from research activities. 30-35% of total revenues of ODTÜ are derived from competitive research funds. ODTÜ has actively taken part in and managed various projects under the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA), especially the Framework Programmes (FP) as well as other international projects, such as COST, Erasmus, NATO, NSF, UN, etc. Specifically regarding the Framework Programmes, as of December 31, 2014, ODTÜ has completed in 109 FP projects with a total budget of 404M€, within which ODTÜ’s share is nearly 22M€. Additionally, it is also currently involved in 40 FP projects with a total budget of about 152M€ and an ODTÜ share of about 8M€. In 2014, ODTÜ researchers have submitted a total of 49 H2020 project proposals, 4 of which have been supported.

Orta Doğu Teknik University Web Site Link : http://www.metu.edu.tr/tr

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)

1956 yılında kurulmuş olan ODTÜ, uluslararası araştırma üniversitesi olarak ulusal, bölgesel ve evrensel nitelikteki mükemmeliyete hizmet etmeyi hedeflemektedir. ODTÜ 2014 yılında Times Higher Education (THE) Dünyanın En İyi Üniversiteleri Sıralamasında ilk 100’de yer alan ilk ve tek Türk üniversitesi olmuştur. ODTÜ’nün bu haklı itibarı hem uluslararası bilimsel yayınlardaki hem de ulusal kuruluşlarca, özellikle de Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Bilim Kurulu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen ulusal projelerdeki lider konumunun bir yansımasıdır. Ayrıca, ODTÜ uluslararası araştırma faaliyetlerinin yaygınlığı ve desteklenen araştırma projelerinin miktarı açısından Türkiye’nin en önde gelen üniversitesi özelliğini taşımaktadır. ODTÜ’nün toplam gelirinin %30-%35’i rekabetçi araştırma gelirlerinden elde edilmektedir. Ulusal desteklere ek olarak ODTÜ, Katılım Öncesi Yardım Aracı (Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA) çatısı altındaki projelerde, özellikle de Avrupa Birliği Çerçeve Programları projelerinde ortak ve yürütücü olarak aktif bir şekilde yer almaktadır. AB Çerçeve programlarının yanısıra COST, Erasmus, NATO, NSF, UN vb. uluslararası hibe/destek programlarından birçok ODTÜ’lü araştırmacı faydalanmaktadır. Özellikle Çerçeve Programları göz önünde bulundurulduğunda, 31 Aralık 2014 tarihi itibari ile ODTÜ’de 109 adet Çerçeve Projesi tamamlanmıştır. Tamamlanan bu projelerin toplam bütçesi 404 Milyon Avro, ODTÜ payı ise yaklaşık 22 Milyon Avro’dur. Ayrıca, devam eden 40 adet Çerçeve Projesi yer almakta olup bu projelerin toplam bütçesi yaklaşık 152 Milyon Avro, ODTÜ payı ise yaklaşık 8 Milyon Avro’dur. 2014 yılında ODTÜ’lü araştırmacılar 49 adet H2020 proje önerisi sunmuş, bu projelerin 4’ünün desteklenmesine karar verilmiştir.

 Orta Doğu Teknik Universitesi Web Sitesi Linki : http://www.metu.edu.tr/tr

In Collaboration with / İşbirliği ile:

 

Boğaziçi University

bogazici

Boğaziçi University was established in 1863 as Robert College, the first American college founded outside the borders of the United States. In 1971, it was transformed into Boğaziçi University, an elite Turkish public research university that has kept the liberal arts education tradition and English as the language of instruction. Since then, it has expanded its undergraduate and graduate programs and added new campuses. Currently, Boğaziçi University is one of the most prominent universities in Turkey with outstanding undergraduate and graduate programs in natural and social sciences, humanities, engineering, education, and applied disciplines. It is the most sought after university for students in Turkey and the region, with world-class faculty, top-notch laboratories and facilities, and a breathtaking campus. The total number of students has reached 13,500 with more than 3000 graduate students. Boğaziçi University pursues high impact research with its 32 academic departments, six graduate institutes, and 19 research centers, covering a wide range of disciplines.   The university attracts research funding from both national and international research funding organizations as well as from industry.  Partnerships with leading academic institutions across the world have strengthened the university’s prominence in research. The university is currently involved in 50 ongoing European projects. Boğaziçi University researchers also take part in various U.S.-based NIH and NSF projects.

Boğaziçi University Web Site Link : http://www.boun.edu.tr/

Boğaziçi Üniverisitesi

Boğaziçi Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri sınırları dışında kurulan ilk Amerikan koleji olan Robert Koleji adıyla 1863 yılında kurulmuştur. 1971 yılında ise Boğaziçi Üniversitesi olarak liberal sanat eğitimi geleneğini ve öğretim dili olarak da İngilizce’yi koruyarak elit bir Türk kamu araştırma üniversitesi haline getirilmiştir. O zamandan beri hem lisans ve hem de lisansüstü programlarını genişleten ve bünyesine yeni kampüsler ekleyen Boğaziçi Üniversitesi, şu anda temel ve sosyal bilimler, beşeri bilimler, mühendislik, eğitim ve uygulamalı bilim dallarında üstün lisans ve lisansüstü programları ile Türkiye’nin en önde gelen üniversitelerinden biridir. Dünya standartlarında sağladığı öğretim kalitesiyle, birinci sınıf laboratuarları ve araştırma tesisleri ve nefes kesen kampüsüyle Türkiye’nin ve bölge ülkeleri öğrencilerinin için en arzulanan üniversite olmuştur. 3000’den fazlası lisansüstü öğrencileri olmak üzere toplam öğrenci sayısı 13.500’e ulaşmıştır. Boğaziçi Üniversitesi,  32 ayrı akademik bölümleri, altı yüksek lisans enstitüsü ve 19 araştırma merkezleri ile çok geniş bir yelpazede tüm disiplinleri kapsayan, yüksek etkili araştırmalar sürdürmektedir. Üniversitenin bu araştırma faaliyetleri için ulusal ve uluslararası araştırma fonu kuruluşlar yanı sıra sanayiden de araştırma fonu desteği sağlamaktadır. Dünya çapında önde gelen akademik kurumlarla yaptığı ortaklıklar neticesinde ise üniversitenin araştırmacı kimliği  önemli oranda  güçlenmiştir. Üniversite şu anda devam eden 50 küsur Avrupa Birliği projelerinde yer almaktadır. Boğaziçi Üniversitesi araştırmacıları, ayrıca çeşitli ABD merkezli NIH ve NSF projelerinde de etkin şekilde yer almaktadır.

Boğaziçi Universitesi Web Sitesi Linki : http://www.boun.edu.tr/


 

Bilkent University

Bilkentlog

Bilkent University was founded in 1984 to provide an environment for learning and intellectual growth encompassing sciences, technology, humanities and arts, to serve human welfare and to foster peace on earth. The educational philosophy rests on the premise that those who produce new knowledge also have the best potential to impart it. Scholarly research at Bilkent extends across a wide spectrum. From nanoscience and nanotechnology to political science, from electronics to economics, from fine arts to management and industrial engineering, from philosophy to computer engineering, and in many other areas of science, letters and the performing arts, our academic staff and resources provide a uniquely integrated environment.

Bilkent University is one of the most well-known and prestigious universities in Turkey, especially in the fields of science, engineering, molecular biology and genetics. Bilkent University ranks 28th in Times Higher Education’s 100 Under 50 list of the world’s best young universities. (https://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2015/100-under-50#/sort/0/direction/asc)

Bilkent University Web Site Link: http://w3.bilkent.edu.tr/bilkent/

Bilkent Üniversitesi

Bilkent Üniversitesi 1984 yılında, tüm bilimler, teknoloji ve sanatı kapsayan bir öğrenme ve ilerleme ortamı oluşturarak, insanlığa hizmet etmek ve dünya barışını geliştirmek misyonu ile kurulmuştur.  Üniversitenin eğitim felsefesi, yeni bilgiler üretenlerin bu bilgileri en iyi aktarma potansiyeline sahip kişiler olduğu inancına dayanmaktadır. Bilkent’te akademik araştırmalar geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Akademik personel ve üniversite kaynakları, nanobilim ve nanoteknolojiden siyaset bilimine, elektronikten ekonomiye, güzel sanatlardan işletme ve endüstri mühendisliğine, felsefeden bilgisayar mühendisliğine ve bilim, edebiyat ve sahne sanatlarının birçok dalına kadar bütüncül bir ortam sunmaktadır.

Bilkent Üniversitesi, özellikle temel bilimler, mühendislik, moleküler biyoloji ve genetik alanında Türkiye’nin en tanınmış ve prestijli üniversitelerinden biridir. Bilkent Üniversitesi, Times Higher Education (İngiltere) tarafından hazırlanan dünyanın en iyi 100 genç üniversitesi listesinde 28. sıradadır. (https://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2015/100-under-50#/sort/0/direction/asc)

Bilkent Universitesi Web Sitesi Linki : http://w3.bilkent.edu.tr/bilkent/


 

Istanbul Technical University:

itu

Founded in 1773 as “Muhendishane-i Bahr-i Humayun”, Istanbul Technical University (ITU) is now one of the leading state universities in Turkey with approximately 32,000 students, more than 100.000 graduates.  The University offers 76 undergraduate and 140 graduate degree programs. ITU comprises 13 Faculties, 46 Departments, 6 Graduate Institutes, 360 research and development laboratories, 10 research centres and Turkish Music Conservatory. University has more than 130 international partnership agreements, than 900 Erasmus Agreement with renowned universities around Europe. ITU is a member of various international networks such as European University Association (EUA), International Association of Universities (IAU), Black Sea University Network (BSUN), and Community of Mediterranean Universities (CMU). 11 International Dual Diploma Programs are being conducted at ITU. ITU is the only university with the largest number of International Dual Diploma Programs in Turkey.  ITU has a world record by being accredited with is 23 departments by Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET), the world’s foremost review organization in engineering education. ITU is the only university with the largest number of accredited departments worldwide. ITU, which is one of the world’s leading academic institutions also in the field of architecture, achieved American National Architectural Accrediting Board (NAAB) accreditation held by only two universities outside USA. The Maritime Faculty has International Maritime Organization (IMO) accreditation.  According to 2014 Times Higher Education World Ranking ITU is 165th, according to U.S. News World Ranking ITU is 236th, in Asian Continent its ranking is 33rd. According to National Taiwan University Ranking ITU is 234th in world ranking, ITU’s world ranking according to departments are civil engineering is 83rd, chemistry engineering is 70th and mechanics engineering is 178th order. Lastly, at university’s libraries more than 1 million items including books, periodicals, electronic resources, digital media collections, and musical recordings are present while the Mustafa Inan Library of Maslak Campus, provides 7 days 24 hours access to the public and ITU.

 İstanbul Teknik University Web Site Link : http://www.itu.edu.tr/

İstanbul Teknik Üniversitesi:

1773 yılında “Muhendishane-i Bahr-i Humayun” adında kurulan İstanbul Teknik Üniversitesi (ITU) yaklaşık 32.000 öğrencisi, 100.000’den fazla mezunu ile  Türkiye’nin önde gelen devlet üniversitelerinden biridir. Üniversitenin 76 lisans, 140 yüksek lisans programı bulunmaktadır. İTÜ’de 13 fakülte, 46 Bölüm, 6 Enstitü, 360 araştırma ve geliştirme laboratuvarı, 10 araştırma merkezi ve Türk Müsikisi Devlet Konservatuarı bulunmaktadır. Üniversitenin 130’dan fazla uluslararası ortaklık anlaşması, 900’den fazla Avrupa’nın tanınmış üniversitesi ile Erasmus Anlaşması bulunmaktadır. İTÜ, birçok uluslararası ağın örneğin Avrupa Üniversiter Birliği, Uluslararası Üniversiter Birliği, Karadeniz Üniversiter Birliği ve Akdeniz Üniversiter Birliği’nin üyesidir. İTÜ’de 11 Uluslarası Çift Diploma Programı yürütülmektedir. İTÜ, Türkiye’de  en fazla Uluslarası Çift Diploma Programına sahip olan tek üniversitedir. İTÜ, Mühendislik eğitiminde dünyanın en önemli denetleyici kuruluşu kabul edilen ABET’e (Accreditation Board for Engineering and Technology) 23 bölümü ile aynı zamanda akredite olarak dünya çapında rekor kırmıştır. İTÜ dünyada en fazla akreditasyona sahip olan üniversitedir. Mimarlık alanında da dünyanın önde gelen akademik kurumlarından olan İTÜ, ABD dışında sadece iki üniversitenin sahip olduğu American National Architectural Accrediting Board (NAAB) akreditasyonunu almıştır. Denizcilik Fakültesi ise International Maritime Organization (IMO) akreditasyonuna sahiptir. 2014 yılı sıralama sonuçlarına göre İTÜ, Times Higher Education Ranking dünya sıralamasında 165’inci, U.S. News Ranking dünya sıralamasında 236’ıncı, Asya Kıtası sıralamasında 33’üncü, National Taiwan University Ranking – dünya sıralamasında 234’inci, alanlara göre dünya sıralaması; İnşaat Mühendisliği 83’üncü, Kimya Mühendisliği 70’inci, Makine Mühendisliği 178’inci sıradadır. Son olarak üniversitenin kütüphanelerinde 1 milyondan fazala kitap, süreli yayın, elektronikl kaynaklar, dijital görsel koleksiyonlar ve müzikal kayıtlar bulunmaktadır ayrıca Maslak Kmpüsün’de bulunan Mustafa İnan Kütüphanesi 7 gün 24 saat açık olup tüm halka ve İTÜ’ye hizmet vermektedir.

 İstanbul Teknik Universitesi Web Sitesi Linki : http://www.itu.edu.tr/


 

Koç University

koclogo

Koç University was founded in 1993 as a non-profit private university in Istanbul and it is supported by the resources of the internationally renowned Vehbi Koç Foundation.  11 faculty members are principal, 1 faculty member is emeriti and 4 faculty members are associate members of The Turkish Academy of Sciences. As of 2015, 14 faculty members received TÜBİTAK Science Award, 1 received TÜBİTAK Special Award, 26 received TÜBİTAK Encouragement Award, 3 received TÜBA Encouragement Award and 51 received TÜBA GEBİP Award. There are 22 undergraduate, 32 masters and 19 Ph. D. programs; 112 research laboratories, 16 research centers, 3 research forums. 553 outside research projects are currently being carried out (January 2004 – May 2015) at Koç University.

 Koç University Web Site Link : https://www.ku.edu.tr/

Koç Üniversitesi

1993 yılında İstanbul’da kurulan Koç Üniversitesi, uluslararası saygınlığı da olan Vehbi Koç Vakfı tarafından desteklenen ve kâr amacı gütmeyen bir vakıf üniversitesidir. Koç Üniversitesi’nde 11 öğretim üyesi Türkiye Bilimler Akademisi’nde (TÜBA) asli, 1 öğretim üyesi emeritus, 4 öğretim üyesi ise yardımcı üye olarak onurlandırılmıştır. 2015 yılı itibarıyla 14 öğretim üyesi TÜBİTAK Bilim Ödülü, 1 öğretim üyesi TÜBİTAK Özel Ödülü, 26 öğretim üyesi TÜBİTAK Teşvik Ödülü, 3 öğretim üyesi TÜBİTAK TWAS Teşvik, 3 öğretim üyesi TÜBA Teşvik Ödülü ve 51 öğretim üyesi TÜBA GEBİP Ödülü aldı.

553 dış kaynaklı araştırma projesinin yürütüldüğü (Ocak 2004 – Mayıs 2015)Koç Üniversitesi’nde, 22 lisans, 32 yüksek lisans ve 19 doktora programı; 112 araştırma laboratuvarı, 16 araştırma merkezi, 3 araştırma forumu bulunmaktadır.

 Koç Universitesi Web Sitesi Linki : https://www.ku.edu.tr/


 

Sabancı University

sab

Sabancı University opened in 1999 as Turkey’s first “university without departments,” allowing students to choose their diploma program at the end of their first year. Sabancı University became the first university to host world leaders on sustainability and sign the United Nations Global Compact. Sabancı University is always at the top of the “University Innovation and Entrepreneurship Index” compiled by the Turkish Ministry of Science, Industry and Technology for  years 2012, 2013, 2014 and 2015. Sabancı is among the top 500 of the QS World University Rankings, one of the world’s most prestigious university rankings. Sabancı University ranked 13th worldwide and 1st in Turkey on the Times Higher Education (THE) “100 Under 50″ Rankings of the top 100 universities of the world that are younger than 50 years of age in 2015. 

 Sabancı University Web Site Link : https://www.sabanciuniv.edu/

Sabancı Üniversitesi

1999 yılında Türkiye’deki ilk “bölümsüz üniversite” olarak öğretime başlayan Sabancı Üniversitesi, öğrencilere okumak istedikleri program tercihini birinci sınıfın sonunda yapma olanağı sağlıyor. Sabancı Üniversitesi’nin sürdürülebilirlik konusunda dünya liderlerini ağırlayarak, Sabancı Üniversitesi’nin Birleşmiş Milletler Global Compact anlaşmasını imzalayan ilk üniversite olmuştur. Sabancı Üniversitesi 2012, 2013, 2014 ve 2015 yılında Türkiye’de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen “Üniversitelerarası Yenilikçilik ve Girişimcilik Endeksinde daima ilk sıralarda yer almaktadır. Sabancı Üniversitesi, dünyanın en prestijli üniversite sıralamaları arasında yer alan QS Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda da ilk 500’de yer alıyor. 2015 yılında Sabancı Üniversitesi Times Higher Education (THE) 2015 Dünya 50 Yaşın Altındaki En İyi 100 Üniversite Sıralamasına, dünyada 13. sıradan Türkiye’den birinci sıradan giriş yaptı. 

Sabancı Universitesi Web Sitesi Linki : https://www.sabanciuniv.edu/