HAKEMLİ  ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYINLAR

Sahin-Acar, B., Bakir, T., & Kus, E. G. (2016). Intrafamilial Similarities and Cross-Generational Differences in the Earliest Childhood Memories of Daughters, Mothers, and Grandmothers. Memory. http://dx.doi.org/10.1080/09658211.2016.1239741

Sahin-Acar, B., & Leichtman, M.D. (2015). Mother-child memory conversations and self-construal in Eastern Turkey, Western Turkey and the USA, Memory, Special Issue: Going Global: The Functions of Autobiographical Memory in Cultural Context, 23(1), 69-82, DOI:http://dx.doi.org/10.1080/09658211.2014.935437

Sahin, B., & Mebert, C. J. (2013). The role of culture and self-construal in autobiographical memories of US and Turkish college students. Memory, 21:8, 1004-1017, DOI: 10.1080/09658211.2013.774418. (To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/09658211.2013.774418)

Işık, H., Şahin-Acar, B., ve Özen-Çıplak, A. (baskıda). Anne-ergen çiftlerinin toplumsal cinsiyet rolleri ile ilgili algısının içerik analizi. Türk Psikoloji Yazıları.

Bayram-Gülaçtı, H. G., Elibol-Pekaslan, N., and Şahin-Acar, B. (2016). Üniversite öğrencilerinin sünnet olma deneyimlerine dair otobiyografik anılarının içerik analizi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 56(1), p.355-373. DOI: 10.1501/Dtcfder_0000001477

HAKEMLİ  ULUSAL DERGİLERDE YAYINLAR

HAKEMLİ ULUSAL VE  ULUSLARARASI KONFERANS SUNUMLARI

Memory Conversations:

Bayram-Gulacti, H. G., Elibol-Pekaslan, N., Alsancak, C. & Sahin-Acar, B. (2016, July) How was your day? Dinner Conversations of Families as Sharing Unshared Memories. Poster will be presented at the 24th Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioural Development (ISSBD 2016) in Vilnius, Lithuania.

Sahin-Acar, B., Ture, D., Aran, O., Alsancak, C., Ceviker, G., & Unal, G. (2015, March). Positive and Negative Affect in Video-Recorded Mother-Child Conversations. Poster will be presented at the biennial meeting of Society in Research for Child Development, Philadelphia, PA.

Sahin-Acar, B., Bahtiyar, B., Alsancak, C., Sagel, E., & Caliskan, A. (2015, March). Reunion after a Long Day: The Effect of Maternal Attachment on Mother-Child Conversational Characteristics. Poster will be presented at the biennial meeting of Society in Research for Child Development, Philadelphia, PA.

Ertekin, Z. & Şahin-Acar, B. (2015). The Effect of Maternal Sensitivity on Both Children and Mothers’ Verbal and Behavioral Expressions during Playing With their Children. Poster will be presented in the Biennial Meeting of Europaan Congress of Psychology at Milan, Italy.

Sahin, B., Leichtman, M. D. & Akhavan, N. (2013, January). The Effect of Mothers' Self-Construal on Memory Characteristics of Iranian Mother-Child Conversations, Poster presented at the 2013 Budapest CEU Conference on Cognitive Development, Budapest, Hungary.

Autobiographical Narratives:

Şahin-Acar, B. (2016, Eylül) Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya ile ilgili Otobiyografik Anılarının Duygusal Tonunu Yordayan Faktörler. Poster sunumu, 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, 5-7 Eylül, İzmir Türkiye.

Şahin-Acar, B., Koç, G., & Kapısız, Z. (2016, Eylül) Romantik İlişkideyken Sadece Geçmişteki İyi Şeyleri mi Hatırlıyoruz? Üniversite Öğrencilerinin Romantik İlişki Durumunun Romantik Anılarının Özellikleri Üzerindeki Etkisi. Poster sunumu, 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, 5-7 Eylül, İzmir Türkiye.

Sahin-Acar, B., Alsancak, C., Bakir, T., Burumlu, E., Coban, I., Erel, S. (2016, July). Effects of Social Role Priming, Self-Construal, and Attachment on Autobiographical Memory Characteristics. Poster will be presented at the 24th Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioural Development (ISSBD 2016) in Vilnius, Lithuania.

Gunes, S. & Sahin-Acar, B. (September, 2014). The Effects of Autobiographical Memory Functions, Self-Esteem and Well-Being on Memory Characteristics of Turkish College Students. Poster presented at the EARA, Çeşme, İzmir.

Sahin, B., Çeviker, G., & Ceylan, S, (2014, July). Social Media as a Source in Constructing Collective Memories: US College Students’ Memories on Contemporary Events, Their Social Media Related Habits and Characteristics. Poster will be presented at the 2014 28th International Congress of Applied Psychology, Paris, France.

Sahin, B. & Mebert, C. J. (2012, April). Relation of Possible Selves and Autobiographical Memories in Late Adolescents. Poster presented at the biennial meeting of Society for Research on Adolescence, Vancouver, CA.

Sahin, B. & Mebert, C. J. (2009, April). Cultural and Familial Differences in Autobiographical Memory. Poster presented at the biennial meeting of Society in Research for Child Development, Denver, CO.

Sahin, B. & Mebert, C. J. (2008, April). Autobiographical Memory and Cultural Self-Construals in US and Turkish Adolescents. Poster presented at the Society for Research in Adolescence. Chicago, IL.

Mebert, C. J. & Sahin, B. (2007, April). Autobiographical Memory in US and Turkish Adolescents. Poster presented at the biennial meeting of Society in Research for Child Development, Boston, MA.

Memory in Classroom Context:

Elibol-Pekaslan, N., & Sahin-Acar, B. (2015, September). The Role of Episodic and Semantic Memory Use in Classroom Context on Exam Performance. Poster will be presented at the 19th Conference of the European Society for Cognitive Psychology (ESCOP), Paphos, Cyprus.

Sahin, B. & Leichtman, M. D. (2010, April). Episodic Memory in the Classroom: A Study of Turkish High School Students. Poster presented at the annual Graduate Research Conference, Durham, NH.

Metacognitive Processes:

Elibol-Pekaslan, N., Alsancak, C., Bayram-Gulacti, H. G., & Sahin-Acar, B. (2016, July). The Effect of Parental Emotional Awareness on Children’s Ability of Metacognitive Regulation. Poster will be presented at the 24th Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioural Development (ISSBD 2016) in Vilnius, Lithuania.

Gender & Autobiographical Memories:

Türe, D. & Şahin-Acar, B. (2016). Annenin Annelik Konseptinin ve Toplumsal Cinsiyet Rolünün Okul Öncesi Çocuklarında Cinsiyet Şemaları Üzerindeki Etkisi. Sözlü Bildiri Sunumu, 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, 5-7 Eylül, İzmir Türkiye.

Şahin-Acar, B., Bakır, T. & Kuş, E. G. (2016, Eylül) Aynı Ailenin Kadınlarının Çocukluk Anıları: Kız Çocukları, Anneler ve Anneannelerin İlk Çocukluk Anılarında Aile içi Benzerlikler ve Nesiller Arası Farklar. Sözlü sunum, 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, 5-7 Eylül, İzmir Türkiye.

Işık, H., Şahin-Acar, B., Özen, A., Gönül, B., Bayram-Gülaçtı, H., Elibol-Pekaslan, N., Deniz, P., Bürümlü, E., Çoban, İ., & Ülgen, P. (2016, Eylül) Nasıl bir Kadın/Erkek Olmak İstersin? Annelerin Ergen Çocukları ve Ergenlerin Kendileri ile ilgili Kadınlık/Erkeklik Tanımları. Poster sunumu, 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, 5-7 Eylül, İzmir Türkiye.

Bayram-Gulacti, H. G., Elibol-Pekaslan, N., & Sahin-Acar, B. (2015, July). Gender Differences in Autobiographical Memory Characteristics: Turkish College Students’ Menarche and Circumcision Memories. Oral presentation given at 14th European Congress of Psychology (ECP), Milan, Italy.

Ture, D. & Sahin-Acar, B. (September, 2015). Tell me what is it ike to be a girl/boy? Conventional and unconventional remarks in mother-child conversations about child’s gender. Poster will be presented at the 17th European Conference of Developmental Psychology, September, 8-12, Braga, Portugal.

Campbell, S., Sahin, B., & Golcuk, M. (2015) Gender Differences in Music Memories. Poster will be presented at the 14th European Congress of Psychology at Milan, Italy on July 7-10, 2015.

Isik, H., & Sahin-Acar, B. (2015, July). How Mothers' Self Construals Predict Their Own and Daughters' Gender related Evaluations. Oral presentation will be given at 14th European Congress of Psychology (ECP), Milan, Italy.

Isik, H., & Sahin-Acar, B. (2015, March). How Turkish Children and Mothers Justify Their Gender-related Decisions. Poster will be presented at the biennial meeting of Society in Research for Child Development, Philadelphia, PA.

Moral Development:

Gönül, B., & Şahin-Acar, B. (2016). Çocuklarda sosyal dışlama yargılamaları: Doğu ve batı kimlikleri üzerinden bir karşılaştırma. 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, 5-7 Eylül, İzmir Türkiye.

Gonul, B., Sahin-Acar, B., Ozen, A., Isik, H., Bayram-Gulacti, H. G., Elibol-Pekaslan, N., Deniz, P. (2016, September). Autonomous-related Self-Construal Predicts Adolescents' Evaluations of Family Loyalty. Oral presentation will be given at 15th Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence (EARA 2016) in Cadiz, Spain.

Gönül, B., Işık, H. & Sahin-Acar, B. (2015, July). Truth-telling evaluations of Turkish preschool children: The role of individual vs. collective benefits. Oral presentation will be given at 14th European Congress of Psychology (ECP), Milan, Italy.

Gönül, B. & Sahin-Acar, B. (2015, July). The effects of children's social exclusion/inclusion decisions on their justifications. Oral presentation will be given at 14th European Congress of Psychology (ECP), Milan, Italy.

Gonul, B., & Sahin-Acar, B. (2015, March). Social Inclusion/Exclusion Judgments of Turkish Children: A Comparison between Daily Interactions and Group Activities. Poster will be presented at the biennial meeting of Society in Research for Child Development, Philadelphia, PA.

Gönül,B., Işık, H., & Şahin, B. (2014, January). Moral cognition of Turkish preschool children: The interplay between individual and collective values. Poster will be presented at the 2014 Budapest CEU Conference on Cognitive Development, Budapest, Hungary.

Parentification:

Karagobek, A. B., & Sahin-Acar, B. (2015, July). Moderator role of child's gender in predicting parentification behaviors. Oral presentation will be given at 14th European Congress of Psychology (ECP), Milan, Italy.

Mebert, C. J. & Sahin, B. (2007, April). Parentification in US and Turkish Adolescents. Poster presented at the biennial meeting of Society in Research for Child Development, Boston, MA.

Maternal Sensitivity and Attachment Security:

Alsancak, C., Şahin-Acar, B., Sümer, N., Çiftçibaşı, D., Eltan, S., & Beyarslan, D.S. (2016). Video Geribildirimli Müdahale Programı: Annenin Müdahaleci Davranışlarının Azaltılması. Sözlü Bildiri Sunumu, 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, 5-7 Eylül, İzmir Türkiye.

Salman-Engin, S., Memişoğlu, A. Işılay, D. S., Sümer, N., Şahin-Acar, B., İlden-Koçkar, A., Metin-Orta, İ., Akkol, S., Alsancak, C., Aran, Ö., Kavaklı, B., Sağel, E., Türe, D., Üstünel, A. Ö., Yaşar, B. (2016, Eylül) Türkiye'de Anne Duyarlığına Yönelik Video Temelli Olumlu Ebeveynlik Müdahale Programının Uyarlanması. Sözlü sunum, 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, 5-7 Eylül, İzmir Türkiye.

Bakır, T., Kazak-Berument, S., & Şahin-Acar, B. (2016, Eylül) Yeşil Alan ve Öz-Düzenleme Arasındaki İlişki. Poster sunumu, 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, 5-7 Eylül, İzmir Türkiye.

Caliskan, A. & Sahin-Acar, B. (2016, July). The relationship between mothers' parenting styles and emotion understanding of children. Poster will be presented at the 24th Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioural Development (ISSBD 2016) in Vilnius, Lithuania.

Sumer, N., Sahin-Acar, B., Ilden-Kockar, A., Salman-Engin, S., Aran, O., & Memisoglu, A. (August, 2015). The effectiveness of video-feedback intervention on maternal sensitivity and attachment security in Turkey. Poster presented at the 7th International Attachment Conference (IAC), NYC, New York.

Metin-Orta, I., Sumer, N., Ilden-Kockar, A., Sahin-Acar, B., Salman-Engin, S., Aran, O., Memisoglu, A., & Akkol, S. (July, 2016). Effectiveness of early parenting intervention on different aspects of maternal sensitivity among Turkish mothers. Poster will be presented at the 24th Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioral Development (ISSBD), Vilnius, Lithuania.


BİZE ULAŞIN:

Dr. Başak Şahin-Acar:

(312) 210-5968; basaks@metu.edu.tr

LABORATUVARIMIZ NEREDE?

ODTÜ'ye Eskişehir yolu üzerindeki A1

Kapısı'ndan girince ışıklardan ilk sağa, sonra

gelen göbekten yine sağa, bir sonraki

göbekten sola dönüp o yoldan düz ilerledikten

sonra, sol tarafınızdaki yeşil camlı -

Modsimmer- binasını göreceksiniz. Park

yerine dönüşte binanın sol tarafında-

dışarıdan girişi olan B-01 no'lu ofisteyiz.

ODTÜ ÇOCUK VE ERGEN GELİŞİMİ LABORATUVARI