Su Bitkileri (Türkiye)

 

Aşağıdaki tabloda Türkiye’de sulak alanlarda rastlayabileceğimiz, çoğu zaman akvaryumda da yetiştirebilen su bitkilerinden örneklere yer verilmiştir. Bitkilerin özelliklerini daha çabuk tanımlamak üzere tablo başında verilen özel işaretler kullanılmıştır. Bitkiler hakkında daha detaylı bilgiler, zamanla tablo içine linkler eklemek suretiyle geliştirilecektir. Tablo üzerinde bitkilerin Türkiye’de nerelerde görüldüğü hakkındaki bilgiler için 1988’de DSİ için hazırlanmış Su Yabancıotları (Altınayar, 1988) adlı eserden faydalanılmıştır. Resimler ise internet ortamındaki çeşitli kaynaklardan elde edilmiştir. Bitkilerin yaşama şartları ile ilgili bilgiler Aquarium Plants (Kasselmann, 1999) adlı eserden ve internet kaynaklarından derlenmiştir. Türkiyenin sulak alanlarını bizzat inceleyerek güncellemek hem Türkiye florasına hem de akvaryumculuğa önemli bir hizmet olabilir. Eklemek istediğiniz bilgileri ve fotoğrafları fgencoz@metu.edu.tr adresine gönderirseniz bu sayfayı daha çabuk geliştirme imkanımız doğacatır.   

 

emersal

submersal

 

27-30 derece

T 20-26 derece

 

Õbol ışık

Öorta ışık  

×az ışık

J hızlı büyür

K orta hızda büyür

L yavaş büyür

{çiçekli

çiklit balıkları ile uyumlu

Acısuda yaşayabilir

 

Bitkilerin Türkiye’de görüldüğü alanların yeraldığı bölümlerde siyahla yazılmış yerler Gürbüz Altınayar’ın eserinde belirtilen yerlerdir. Bilgiler güncellendikçe görülen yer ve tarihi kırmızı karakterlerle yazılacaktır.   

 

Latince ve

(Türkçe)(Akvaryumcu) İsimleri

Yaşama Yerleri Özellikleri

Görüldüğü Alanlar

Fontinalis antipyretica

(Su yosunu)

Hızlı akan sert ve soğuk sularda ağaç gövdeleri ve kireçtaşlarına tutunmuş olarak yaşar

TÖK

Eskişehir: Çifteler Sakarya başı,

Van: Erciş yeni Işıklı kaynakları,

Antalya: Manavgat Ulualan sulaması ana sulama kanalları

Hatay: Hassa bağlama kaynakları

Ceratophylum demersum

(Tilki kuyruğu)(Çam)

Durgun su kaynakları ve yavaş akan su bulunan kanallarda yaşar

TÖJ

Tüm Türkiye

Ankara (2003): Eymir ve Mogan Gölleri

Ludwigia repens

(Sürünücü Çuhaçiçeği)(Gül)

Göl, ırmak ve boşaltma kanalları kıyılarında yetişir

TJ

Adana: Kozan Bekirce pınarları

İçel: Tarsus Karabucak ormanı boşaltma alanları

Hatay: Antakya Muratpaşa kanalı

Elodea canadensis

(Bataklıkseven)(Elodea)

Tatlı su bulunan her türlü yaşama yerinde yetişir

J

Edirne ve İpsala: Boşaltma kanalları

Enez: Gala gölü

Lemna minor

(Küçük sumercimeği)(Su mercimeği)

Göllerde ve bataklıklarda durgun ya da yavaş akan suların bulunduğu yerlerde yaşar

J

Tüm Türkiye

Ricciocarpus natans

(Su ciğerotu)

Suda yüzen üçgen biçimli bölümlerden oluşur. Bu bölümler biraraya gelerek 2-3cm çapında gülcükler oluşturur.

Denizli: Çivril Işıklı bataklığı

Kayseri: Karasaz bataklığı

Hatay: Hassa bağlama kaynakları

Maraş: Bağlama kaynakları

Myriophyllum spicatum

(Başaklı sucivanperçemi)

Tatlı sulardan tuzlu sulara kadar değişik nitelikli sularda 5m derinliğe kadar yaşayabilir.

J

Tüm Türkiye

Beypazarı (2003) Kirmir Çayı

Hottonia palustris

(Su menekşesi)

Durgun su ve bataklıklarda yetişir.

{

Sakarya: Karasu

Van: Bendimahi ırmağı ağızı

Hydrocotyle

(Su ebegümeci)

Durgun veya yavaş akan sularda gelişir.

Doğu Karadeniz Bölgesi

İçel: Silifke sulaması boşaltma kanalları

Sagittaria

(Suoku)

Göl ve ırmak kıyılarında ve genellikle su içinde yaşar.

Edirne: Enez Güney Cımra seddesi

Sakarya: Kandıra

Bolu: Abant gölü

Bursa: Uluabat

Kars: Çıldır

Van: Bendimahi ırmağı

Konya: Beyşehir

Najas marina

(Dikenli superisi)

Ilıman bölgelerin soğuk kısımları dışında göllerde yaşar.

Edirne: Enez Gala gölü

Adana: Seyhan baraj gölü

Potamogeton

(Susümbülü)

Durgun ya da yavaş akan sularda yetişir. Bol miktarda çeşitleri bulunur.

{

Tüm Türkiye

Beypazarı (2003) Kirmir Çayı

Nymphoides peltata

(Küçük nilüfer)

 

Bataklılarda, durgun ya da yavaş akan sularda sığ göllerde ve boşaltma kanallarında gelişir.

J{

Edirne: Enez Gala Gölü

İstanbul:

Sakarya: Adapazarı Akçakamış kurutma kanalı.

Bolu: Abant Gölü

Nymphaea alba

(Beyaz nilüfer)

 

Sığ göller ve yavaş akan sularda gelişir.

J{

Edirne: Enez Güney Cimra Seddesi, Gala Gölü

Bursa: Apolyont Gölü

Samsun: Ladik Gölü

Kayseri: Sultansazı ve Karasaz Bataklıkları

Muğla: Fethiye Yanıklar Karagedik

Bolu: Abant Gölü

Nuphar lutea

(Sarı nilüfer)

Bataklık, göller ve sığ sularda, tortu tabanlı sularda gelişir

J{

Edirne: Gala Gölü

Adana: Kozan Bekirce Pınarları

Hatay: Dörtyol Yeşiltepe Köyü bataklığı

Polygonum amphibium

(Su çobandeğneği)

Nemli yörelerde ya da durgun sularda gelişir.

 J{

Denizli: Çivril Işıklı gölü

Kayseri: Zamantı Altıkesek sulaması

Van: Merkez Sıhke gölü

Konya: Çavuşçu gölü

Plantago major

(İri sinirotu)

Akıntı ve ırmak kıyılarında, kanallarda, yol kenarlarında, çayırlarda ve kültür bitkileri arasında yetişir.

Ankara: Mürted sulaması

Erzincan: Ada sulaması

Nasturtium officinale

(Suteresi)

Toprakaltı gövdeleri olup, temiz kaynak sularında, göllerde ve akarsularda yaşar. Gelişmesini sığ kıyılardan derinlere doğru sürdürür.

Tüm Türkiye

 

Kaynaklar

 

Altınayar, G. (1988). Su yabancıotları. DSİ İşletme Müdürlüğü Matbaası: Ankara

 

Kasselmann, G.(2003). Aquarium plants. Krieger Publishing Company: Malabar, FL