1. Industrial Project conducted with ElectraIC: “Hataya Toleranslı Yüksek Hızlı Veri Yolu (HTYHVY) Mimarisi Tasarlanması ve Yazılım Modellemesi -Design and Software Modeling of a Fault Tolerant, High Speed Bus Architecture”, Principal Investigator,  Project end date: December 2020.

 2. TUBITAK BİDEB 2244-Industrial PhD Fellowship Program with Ford Otomotiv San. A.Ş. (To Start)

 3. METU Research Project: “Araç içi Haberleşme için CAN-FD Kontrolcusu (METU-CAN): FPGA Geliştirimi, Gerçekleştirimi ve Testleri – A CAN-FD Controller (METU-CAN) for In-vehicle Communication:   FPGA Development, Implementation and Evaluation”, principal investigator, Project end date: December 2017. Demo video

 4. Industrial Project conducted with TURK TRAKTOR: “Connected Tractor”: Yeni Nesil Traktörler içinAraç-içi ve Araç-X (V2X) Haberleşme Mimarisi Geliştirilmesi Ar-Ge Projesi-
  Connected Tractor”: Development of in-vehicle and V2X network architecture for next generetaion tractors", principal invesigator,  Project end date: June 2017.

 5. METU Research Project: “Akıllı  Ulaşım Sistemleri (AUS) için gerçek zamanlı bir haberleşme mimarisi – A real time communication architecture for Intelligent Transportation Systems  (ITS)”, principal invesigator, Project end date: December 2016. Official completion: February 2017.

 6. Industrial Project conducted with TURK TRAKTOR: “Yeni Nesil Traktörlerde Uygulanabilecek Gövde Kontrol Sistemi Modülü Geliştirilmesi AR-GE Projesi-
  Development of a Body Control Module that can be implemented for next generation tractors”, principal invesigator,  Project end date: August 2016.

 7. Industrial Project conducted with TURKCELL  (supported by TUBITAK): “CarCoDe:Araçlar için Akıllı İçerik İletim Platformu-CarCoDePlatform for Smart Car to Car Content Delivery”, principal invesigator,  Project end date: April 2015. Web Page        Project Leaflet

 8. Industrial Project conducted with TOFAS and Cankaya University (supported by TUBITAK): “Otomotiv Haberleşme Ağları için Algoritmik Çizelgelendirme Yapabilen Tasarım Yazılımı Geliştirme (AUTONET)-AUTONET: A software design tool for algorithmic scheduling of automotive networks”, principal invesigator, Project end date: April 2015.

 9. Industrial Project conducted with TOFAS: “Elektrikli Araç için Diyagnozi Arayüzü-A Diagnostics Interface for the Electrical Vehicles”, principal invesigator, Project end date: December 2011.

 10. Industrial Project conducted with TOFAS: “Otomatik park etme ve drive-by-wire uygulamaları için TOFAŞ araçlarında drive-by-wire haberleşme alt yapısının FlexRay veriyolu üzerinden kurulması-Establishing the drive-by-wire communication infrastructure over FlexRay Bus in TOFAS vehicles for automatic parking and drive-by-wire applications”, principal invesigator, Project end date: March 2010. A video of the experiments can be seen at this link.

 11. METU Research Project: “FlexRay Araç içi haberleşme sistemleri için yüksek başarimli zaman çizelgeleyicisi tasarımı ve gerçekleştirimi-Design and implementation of high performance schedules for FlexRay in-vehicle communication networks ”, principal invesigator, Project end date: December 2008.

 12. METU Research Project: “Yüksek hızlı araç içi haberleşme sistemleri için yüksek başarımlı zaman çizelgeleyicisi gerçekleştirimi-Implementation of high-performance schedules for high-speed in-vehicle communication networks”, principal invesigator, Project end date: December 2007.