Prof. Dr. İnci BasaResearch Topics

production of urban space; urban culture; urban public space; urban memory; early republican Ankara; architectural discourse; discourse analysis; architectural theory; language and architecture relationship

International Journal Publications


ISI Journals, Refereed & Indexed -SSCI, AHCI, SCI-E, ERIC, BIOSIS

 • (AHCI)

  Basa, I., (2018) "Transformation from Representational Space to Tolerance Space: The Juxtaposition of Ideal and Real in the Urban Public Area", METU Journal of Faculty of Architecture, Vol.35, No. 1, pp. 221-241.

 • (AHCI)

  Basa, I., (2016) "Producing Representational Spaces for the Republican Memory in Samsun, Turkey", Turkish Historical Review, Vol. 7 (1), pp. 1-32.

 • (SSCI)

  Basa, I., (2015) “From Praise to Condemnation: Ottoman Revivalism and the Production of Space in Early Republican Ankara”, Journal of Urban History, Vol. 41, No. 4, pp. 711-738.

 • (SSCI)

  Basa, I., (2012) “The Role of Train Station in the Image Formation of the Early Republican Ankara" (with S. Sak), Journal of Urban History, Vol. 38, No. 4, pp. 777-802.

 • (SSCI, AHCI)

  Basa, I., (2010) “Interaction Between Design Studio and Curriculum Courses: Bilkent University Case" (with. E. Türkkan & M. Gürel), Open House International, Vol. 35, No 3, pp. 66-75.

 • (ERIC, Education Research Index)

  Basa, I., (2010) "Project Selection in Design Studio: Absence of Learning Environments", The Educational Forum, Vol. 74, No 3, pp. 213-226.

 • (ISI Journal, BIOSIS Previews)

  Basa, I., (2009) "Environmental Discourse of Architecture", International Journal of Environmental Studies, Vol. 66, pp. 271-279.

 • (SCI-E)

  Basa, I., (2006) "The Shifting Tides of Academe: Oscillation between Hand and Computer in Architectural Education" (with B. Senyapili), International Journal of Technology and Design Education, Vol.16, pp. 273-283.

 • (SCI-E)

  Basa, I., (2005) "The (In)secure Position of the Design Jury towards Computer Generated Presentations" (with B. Senyapili), Design Studies, Vol. 26, No 3, pp. 257-270.

 • (SSCI, AHCI)

  Basa, I., (2004) "The Status of Graphical Presentation in Interior/Architectural Design Education" (with M. Gürel), International Journal of Art and Design Education, Vol. 23, No 2, pp. 192-206.

 • (online-architectural journal with academic editorial board)

  Basa, I., (2004) "Entwicklung der Zeitgenossischen Architektur in der Turkei, 1923-2003", HTA-BE, net@rch, Special Number 1, www.netarch.ch/spezial.


 • Citations in ISI Journals – web of science

 • Number of citations in indexed international journals: 22 (as of 2017 March)
 • National Publications


 • Basa, İ., (2018) “Şevki Vanlı (1926-2008): Söylemsel ve Düşünsel bir Mimarlığın Peşindeki Mimar”, Mimarlık.

 • Basa, İ., (2018) “Ödünç Kentsel Mekanlar: Bir Meydan Çözümlemesi, Viyana Belediye Meydanı (Wiener Rathausplatz)" İDEAL KENT (Kent Araştırmaları Dergisi)”, Sayı 23 (9), 236-257.

 • Basa, İ., (2017) “Viyana Müzeler Avlusu: Serbest Zaman Bedenleri ve Kamusal Mekan” Sanat ve Tasarım Dergisi, Gazi Üniversitesi, Sayı 20, 33-59.

 • Basa, İ., (2016) “Söylemsel Zapturapt: Kamusal Mekan eli (/dili) ile Kentsel Kültürü Ehlileştirmek” Arredamento Mimarlık, Sayı 301, 96-101.

 • Basa, İ., (2016) “Sosyopolitik Zıtlaşmaya İnat Açık Aklın Mekanları: Zor Bir Önerme Olarak Ankara Atatürk Kültür Merkezi” Mimarlık, The Journal of the Chamber of Architects of Turkey, Sayı 391, 56-60.

 • Basa, İ., (2015) “Kentsel Hafızanın Sürdürülebilirliği: Bir Mimarlık Stüdyosu Deneyimi” Sanat ve Tasarım Dergisi, Gazi Üniversitesi, Sayı 15, 27-42.

 • Basa, İ., (2015) “İnşacı Siyasal Erk Nesnesi ile Kamusal Mekan Salınımında Park: Göstergenin Nadir Netliği” Arredamento Mimarlık, Sayı 294, 127-131.

 • Basa, İ., (2011) “Kültür Göndergesinin Karmaşıklığı: Kentsel (Gündelik) Yaşamın Aydınlanma Mekanı veya Şenlikçi Alanı olarak Ankara Atatürk Kültür Merkezi” Dosya, Sayı 27, Mimarlar Odası, Ankara.


 • Chapter in Book


 • Basa, İ., (2019) “Sınıflandırma/Adlandırma: Dilsel Mekan ve Mimarlık Tarihi”, İnci Aslanoğlu için Bir Mimarlık Tarihi Dizimi, (der. T. E. Altan ve S. Enginsoy Ekinci) ODTÜ Mim. Fakültesi, Ankara.

 • Basa, İ., (2011) “Kent Kültürü Tartışmalarında Muğlak Rolleriyle Ankara’nın Bitmemiş Yapıları” (with H. Zelef), Mekan ve Kültür, Tetragon İletişim, Ankara, pp. 157-166. (ISBN: 978-975-94789-9-5)

 • Graduate Student Supervision


  Ph.D. Theses
   F. Pehlivan (in progress)
   A. Ekiztepe (in progress)
   G. Duyul (in progress)
   B. Tanverdi (in progress)
   E. Coşkun (in progress)
   G. Eşingen, METU, Ankara (in progress)
   Z. Acar, METU, Ankara (in progress)
   D. H. Simser, METU, Ankara (in progress)
   B. Dönmez, METU, Ankara (in progress)
   P. Uz, METU, Ankara (in progress)

   'Space, Identity, and Abjection: Purification of Beyoğlu', E. Ö. Özakın, Bilkent University, Ankara, 2011.

   ‘Architecture as a Technology of Framing Experience: Camera Obscura, Camp, and the Confessional’, Ş. V. Uysal, Bilkent University, Ankara, 2009.


   M.F.A. Theses
   S. Tanrıdağ, METU, Ankara (in progress)
   R. Aydın (in progress)
   A. Onaran (in progress)
   Ö. Süvari (in progress)
   I. Şenses (in progress)
   K. Coşkuner (in progress)
   Ö. Dülgeroğlu (in progress)
   B. Özdemir, METU, Ankara (in progress)

   ‘Spatial and Social Changes of Urban Parks on Atatürk Boulevard, Ankara’, A. Alicanoğlu, METU, Ankara, 2020.

   ‘Staging Architecture as Illusion: From Mirror to Digital Heterotopias’, E. G. Özmen, METU, Ankara, 2020.

   ‘Environmental Psychology Discourse in Architecture: Current Status in Turkish Architecture Education’, S. Mert, METU, Ankara, 2019.

   'Investigation of the Neighborhood Unit Principles in the Western Fringe of Ankara', E. Ünver, METU, Ankara, 2019.

   'Gender Discource and Public Space: Socio-Spatial Construction of Gender in City, the Case of Rize, Turkey', N. Vanlıoğlu, METU, Ankara, 2019.

   'Structural and Idealogical Transformation of Public Spaces: The Case of Tabriz', A. R. Yousefnia, METU, Ankara, 2018.

   'Theme Park as a Socio-Cultural and Architectural Program: A Critical Review of Ankapark, Ankara', G. S. Eyüboğlu, METU, Ankara, 2018.

   'Aesthetic Paradigm and the Pure/Poetic/Bold Materiality of Industrial Heritage Buildings: The Case of Zonguldak Coal Washery Area', İrem Çörek, METU, Ankara, 2018.

   Unfolding and Reframing Heterotopia within the Context of Peripheral Consumption Spaces, Duygu H. Simser, METU, Ankara, 2017.

   ‘Power and National Identity in the Formation of Islamabad and its Capitol Complex’, S. Sarshar, METU, Ankara, 2016.

   ‘The Concept of Authenticity in the Protection of Industrial Heritage: The Case of Samsun Tobacco Factory Building’, M. Kurt, Bilkent University, Ankara, 2014.

   'Social Determinants of Environmental Concern: The case of Çukurambar, Ankara', E. F. Kölmek, Bilkent University, Ankara, 2011.

   ‘Formation of the City Image: The Role of the Train Station in the Image Formation Process of Ankara’, S. Sak, Bilkent University, Ankara, 2008.

  Conferences


 • Basa, İ., "Socio-Spatial Construction of Gender in the City, the Case of Rize, Turkey" (with N. Yazıcı), VII. International Conference on Gender Studies: Gender, Space, Place & Culture, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, 2019.

 • Basa, İ., "Endüstri Mirası Yapılar ve Kentsel Bellek: Samsun Tütün Fabrikası Örneği" (with M. Kurt), VII. International Cultural Studies Conference, Memory and Culture, Ankara, Turkey, 2013.

 • Basa, İ., "Eylemi Tamamlanmamış Mimarlık: Ankara'nın Bitmemiş Yapıları" (with H. Zelef), VI. International Symposium On Cultural Studies, Space and Culture, Istanbul, Turkey, 8-11, September, 2011.

 • Basa, İ., "Öğrenci Bakış Açısından İç Mimarlık Tasarım Stüdyosunun Bölüm Dersleri ile Etkileşimi: Bilkent Üniversitesi Örneği" (with E. Turkkan & M. Gürel), İç Mimarlik Eğitimi Birinci Ulusal Kongresi, Istanbul, Turkey, 25-26 October 2007, 552-562.

 • Basa, İ., "A Critical look at the Facades of Contemporary Apartment Blocks: The Case of Ever- construction in Ankara" (with B. Senyapili), Construction Culture, Innovation and Management 2006 (CCIM2006), Dubai, UAE, 2006.

 • Basa, İ., "Reconciling Computer and Hand: The Case of Author Identity in Design Presentations" (with B. Senyapili), in the Proceedings of The Tenth Conference on Computer-Aided Architectural Design Research in Asia (CAADRIA '05), New Delhi, 2005. New Delhi: Architexturez Imprints, pp. 13-22.

 • Conference Contributions


 • 5. Kent Araştırmaları Kongresi, Kentleşme ve Yaşam Kalitesi, Bilim Kurulu Üyesi, 2020 7-9 Ekim, Ankara, Türkiye

 • Session Chair, IV. International Conference on Urban Studies, Economy and Urbanization, 16-18 October, 2019, Ankara, Turkey

 • Member of the Scientific Board, 4. International Conference on Urban Studies, 16-18 October, 2019, Ankara, Turkey

 • Member of the Scientific Committee, III. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Teknik Tasarım, Güvenlik, Erişilebilirlik, 24-26 Kasım 2016, Ankara, Türkiye

 • Member of the Scientific Committee, II. Ulusal Yapı Kongresi, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Yapı Üretimi, Kullanımı ve Koruma Süreçleri, 4-6 Haziran 2015, Ankara, Türkiye

 • Member of the Evaluation Committee, VII. International Cultural Studies Conference, Memory and Culture, Ankara, Turkey, 2013.

 • Session Chair, VII. International Cultural Studies Conference, Memory and Culture, Ankara, Turkey, 6 September 2013.

 • Invited Talks


 • “Necdet Teymur ve Environmental Discourse Başlıklı Eseri”, ODTÜ, Ankara, 2018.

 • “Michel Foucault Üzerine”, Gazi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Ankara, 2018.

 • “Discourse and Architectural Research”, PhD Program: Situated Knowledges, METU, Ankara, 2016.

 • “Kentsel Kültür ve Ankara’nın Bitmemiş Yapıları”, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Ankara, 2015.

 • “Unfolding the Discursive Status of Architecture: Interplay of the Semantic and Spatial Fields”, METU, Ankara, 2014.

 • “Kuramsal ve Pratik bir Dönüştürme Mekanizması Olarak Kültür Göndergesi”, İTÜ, Mimarlık Bölümü, İstanbul, 2014.

 • “Language, Discourse and Architecture”, Graduate Research Seminar, Bilkent University, Ankara, 2001.

 • “Linguistic Discourse in Architecture”, Cognitive Science Colloquia, METU, Ankara, 2000.

 • Teaching (courses -selected)


  Graduate
   724 Architecture and Discourse (METU)
   513 Introduction to Architectural Research (METU)
   584 Contemporary Design Theories and Themes (Bilkent Uni.)
  Undergraduate
   202 Architectural Design (METU)
   201 Architectural Design (METU)
   102 Introduction to Architectural Design (METU)
   465 Contemporary Architecture and Theories (Bilkent Uni.)
   202 Architectural Design Studio (Bilkent Uni.)
   131 Architectural Drawing (Bilkent Uni.)
   102 Basic Design Studio II (Bilkent Uni.)
   101 Basic Design Studio I (Bilkent Uni.)
   291 Landscape Design (METU)
   102 Introduction to Architectural Design (METU)

  Refereeing

  • METU Journal of the Faculty of Architecture, 2020c
  • METU Journal of the Faculty of Architecture, 2020b
  • Urban Affairs Review, 2020
  • METU Journal of the Faculty of Architecture, 2020a
  • International Refereed Journal of Architecture and Design / Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi, 2019
  • METU Journal of the Faculty of Architecture, 2019a
  • International Refereed Journal of Architecture and Design / Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi, 2018b
  • METU Journal of the Faculty of Architecture, 2018c
  • METU Journal of the Faculty of Architecture, 2018b
  • Turkish Historical Review, 2018
  • International Refereed Journal of Architecture and Design / Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi, 2018a
  • SPACE AND CULTURE, 2018
  • METU Journal of the Faculty of Architecture, 2018a
  • METU Journal of the Faculty of Architecture, 2017b
  • METU Journal of the Faculty of Architecture, 2017a
  • METU Journal of the Faculty of Architecture, 2017
  • MEGARON, Yıldız Technical University, 2017
  • GAZİ, Sanat ve Tasarım Dergisi, 2016
  • METU Journal of the Faculty of Architecture, 2016c
  • METU Journal of the Faculty of Architecture, 2016b
  • METU Journal of the Faculty of Architecture, 2016a
  • İDEALKENT, 2016
  • III. Ulusal Yapı Kongresi, 2016 (5 reviews)
  • II. Ulusal Yapı Kongresi, 2015 (5 reviews)
  • Book, Rethinking Art & Architecture, 2015
  • METU Journal of the Faculty of Architecture, 2014
  • METU Journal of the Faculty of Architecture, 2013
  • VII. International Cultural Studies Conference, Memory and Culture, 2013 (15 reviews)

  Jury Memberships


  • 2020 Mart ÜAK Doçentlik Jürisi
  • 2020 21st Barış Eyikan Urban Design & Landscape Arch Design Competition, Bilkent, Jury Chair
  • 2019 Mimarlık Öğrencileri, Fotoğraf ve Çizim Yarışması Jüri Başkanı, 1927 Mim. Derneği
  • 2018 Chair's Award/Best Graduation Project, METU
  • 2018 Mimarlık EABD Yüksek Lisans Tez Ödülü Değerlendirme Jürisi, METU FBE
  • 2018 Çuhadaroğlu 2018 Yılı Öğrenci Proje Yarışması
  • 2016 MimED National Student Project Competition
  • 2015 Chair's Award/Best Graduation Project, METU
  • 2014 Barış Eyikan Student Project Competition, LAUD, Bilkent Uni.
  • 2012 Science Fair, BLIS, Bilkent
  • 2007 Turkish Aerospace Industries (TAI) Student Project Competition

  Academic Duties (selected)


  • 2020 Ağustos Mimarlık Program Başkanı
  • 2019/2020 ODTÜ Mimarlık Fak. Dekan Adayları Belirleme Komisyonu Üyesi
  • 2019 Bilkent Mimarlık Bölümü Danışma Kurulu Üyesi
  • 2015-present Member of Department Committee, METU, Architecture
  • 2015-present Member of Selection Committee of Graduate Program, METU, Architecture
  • 2015-present Member of Committee of Arch prog. establ. in METU North Cyprus Campus
  • 2015-present ’Mekan Komitesi’, METU, Architecture
  • 2015-present Coordinator of the Second Year Design Studio, METU, Architecture
  • 2014-2015 Member of Strategic Planning Committee, Bilkent University, Architecture
  • 2013-2015 Member of the Recruiting Committee, Bilkent University, Architecture
  • 2013-2015 EAAE - Turkey, Bilkent University Representative
  • 2013-2015 Mimarlar Derneği 1927, Committee of ‘Student Activities’, Representative of Bilkent University
  • 2012-2015 Library Representative, Bilkent University, Department of Architecture
  • 2012-2015 Presentation of Bilkent Uni., Department of Architecture in ‘Meslek Tanıtım Günleri’
  • 2011-2012 Member of the Curriculum Committee of Dept. of Architecture, Bilkent University
  • 2011-2012 Member in the Admissions Committee of the PhD Program, Bilkent University
  • 2010-2013 Member of the Faculty Committee, Bilkent University
  • 2010-2013 Faculty Coordinator of the Summer School, Bilkent University
  • 2010-2012 Member of the Ph.D. Qualifying Examination, Bilkent University
  • 2006-2007 Coordinator of the Design Studio, Bilkent University, Architecture
  • 2005 Marshal at the Graduation Ceremony, Bilkent University
  • 2005-2012 Member in the Admissions Committee of Graduate Program, Bilkent University

  Awards / Honors*


  • 2018 METU Incentive Premium for Performance (Jan. 2015 - Dec. 2017)
  • 2018 METU (Web of Science) Article Award
  • 2018 TUBITAK Award of support for scientific publications
  • 2016 TUBITAK Award of support for scientific publications
  • 2016 METU (Web of Science) Article Award
  • 2015 TUBITAK Award of support for scientific publications
  • 2015 METU (Web of Science) Article Award
  • 2012 TUBITAK Award of support for scientific publications
  • 2010 TUBITAK Award of support for scientific publications
  • 2006 TUBITAK Award of support for scientific publications
  • *2004 HTA-Bern, Switzerland, dedication of Netarch special issue to the post-doctoral study and portrait / interview
  • *2001 Nomination for the Thesis Award, Prof. Dr. Parlar Found., METU
  • *1994 Prüfung zum Nachweis Deutscher Sprachkenntnisse, PNDS, University of Cologne, Germany

  Background


  • 2015-present Associate Professor Dr., Department of Architecture, METU, Ankara
  • 2013 Associate Professor, Interuniversity Council, Turkey
  • 2005-2015 Assist. Prof. Dr., Faculty of Art, Design and Architecture, Bilkent Uni., Ankara
  • 2004 (June-Sep.) Post-doctoral Study II, HTA-BERN, Switzerland ‘The Changing Status of Ottoman Revivalism in early Rep. Turkish Arch.’
  • 2002-2003 Post-doctoral Study I, HTA-BERN, Switzerland ‘Entwicklung der Zeitgenossischen Architektur in der Türkei’ (Development of Modern Architecture in Turkey)
  • 1996-2005 Instructor, Faculty of Art, Design and Arch., Bilkent University, Ankara
  • 1996-2000 Doctor of Philosophy, Department of Architecture, METU, Ankara ‘Linguistic Discourse in Architecture’
  • 1995-1996 Part-time instructor, Department of Architecture, METU, Ankara
  • 1994-1995 Art and Philosophy Classes in Fac. of Philosophy, University of Cologne, Germany
  • 1992-1993 Study of German Language, Cologne Inlingua Sprachschule, Germany
  • 1991-1992 Study of German Language, Cologne Volkshochschule, Germany
  • 1988-1990 Master of Science in Architecture, Department of Architecture, METU, Ankara ‘Physical and Social Transformation of Urban Green Space’
  • 1982-1986 Bachelor of Architecture, Department of Architecture, METU, Ankara
  • 1982 Ankara Atatürk Anatolian Highschool

  Memberships


  • Architects’ Association 1927
  • Chamber of Architects of Turkey
  • ACSA – Association of Collegiate Schools of Architecture
  • SAH – Society of Architectural Historians

  Language


  • English
  • German
  • French (novice level)