PROJECTS

 • Aslancık Barajı Su Tutulması ile Olusacak Baraj Gölünün, Dogankent Ilçesi ve Ilçenin Kenarından Geçen Tirebolu-Dogankent Kürtün Yoluna Etkilerinin Incelenmesi,  AGUDOS-2012‐03‐03‐2‐00‐47, Haziran 2012.
 • Filyos Çayı Üzerinde Insa edilecek Suçatı Regülatörü Derivasyon Kanalı Projesinin Incelenmesi, AGUDOS-2012-03-03-2-00-29. Mayıs 2012.
 • Karakurt I ve II  barajları ve  HES projelerinin hidroloji raporunun degerlendirilmesi ve projenin menbasındaki projelere etkisinin belirlenmesi, subat 2012.
 • Preparation of Emergency Action Plans for Arkun, Dogançay, Kusaklı, Alpaslan Dams (Arkun, Dogançay, Kusaklı, Alpaslan barajlarının fizibilite raporlarının degerlendirilmesi ve acil durum eylem planlarının hazırlanması) (ENERJISA-AGUDOS- 09-03-03-1-0007, Aralık 2011-subat 2012)
 • “Beysehir Gölü için su ve besin  bütçesinin çıkartılması, sürdürülebilir gelisiminin saglanması”, BAP-08-11-DPT.2010K121500-2,Agustos 2010-Aralık 2012
 • EUMETSAT-Hydrological Satellite Application Facilities Project Continuous Development and Operation Phase 2 (March 2012-February 2017)
 • EUMETSAT-Hydrological Satellite Application Facilities Project Continuous Development and Operation Phase 1 (October 2010-February 2012)
 • Yukarı Fırat Havzasında, arazi ölçümleri, uydu teknolojileri, hava tahmin verileri ve hidrolojik modeller kullanılarak, kar potansiyelinin dönemsel ve akımların günlük tahmini (TUBITAK 108Y161 Kasım 2008-Ocak 2011)
 • Bölgesel Debi-Süreklilik Egrilerinin Gelistirilmesi ve Akım Gözlemi Olmayan Havzalarda Güvenirliginin Belirlenmesi (BAP - 03-03-2009-05 1.03.2009-28.02.2010)
 • Preparation of Emergency Action Plans for Kandil, Sarıgüzel, Hacınınoglu, Menge, Kavsakbendi and Kopru Dams (Kandil, Sarıgüzel, Hacınınoglu, Menge, Kavsakbendi ve Kopru barajlarının fizibilite raporlarının degerlendirilmesi ve acil durum eylem planlarının hazırlanması) (ENERJISA-AGUDOS- 09-03-03-1-0007, Nisan 2009-subat 2010)
 • EUMETSAT-Hydrological Satellite Application Facilities Project (September 2005-September 2010)
 • Sıg Göl Sulakalanlarının Suiçi ve Suüstü Bitkilerinin Uzaktan Algılama Yöntemleri ile Belirlenmesi ve Izlenmesi, TÜBITAK 104Y371 (Temmuz 2005-Ocak.2007).
 • Farklı uzaktan algılama sensörlerinden elde edilen yangın riskine yönelik vejetasyon indislerinin kalibrasyonu, BAP 2005-07-02-00-50 (Nisan. 2005-Temmuz. 2006)
 • Sıg Göl Sulakalanlarının Suiçi ve Suüstü BitkilerininUzaktan Algılama Yöntemiyle Belirlenmesi ve Izlenmesi, BAP 2005-07-02-04 (Nisan 2005-Mart.2006)
 • Hidrolojik Benzerlik Parametrelerinin Olusturulmasında Kullanılmak üzere Toprak Neminin ERS/SAR-ASAR Uydu Görüntülerinden Elde Edilmesi, TUBITAK 104Y045 (Nisan.2004-Mart.2006)
 • Spatial and temporal distributed hydrological modeling by using GIS and RS Techniques and the applications to the upper Euphrates River Basin (Uzaktan Algılama ve Cografi Bilgi Sistem Teknolojileri Kullanılarak Yersel ve Zamansal Dagılımlı Havza Hidrolojik Modellemesi ve Uygulamaları-Yukarı Fırat Havzası), AFP-03-03 DPT2001K120990, Ankara
 • Flood Analysis using the integration of Hydraulic modeling  and GIS. (Hidrolojik Model ve Cografi Bilgi Sistemleri (CBS) Entegrasyonu ile Taskın Analizi Pilot Projesi), AGUDOS 00070220001, Devlet Su Isleri Genel Müd. , Ankara.
 • Using GIS/RS techniques in the environmental assessment of a dam project. Case Study: Çamlı Dam., AFP-2000-07-02-07, Ankara.
 • Examining the environmental and social impact on on-farm and village development in sanlıurfa and Harran Plains using GIS, AFP-2000-07-03-15, Ankara.
 • Determining the landuse of the areas under Birecik Dam’s reservoir from Landsat images. AFP-2000-08-00-01, Ankara.
 • Unified Climatology of the Mediterranean EU AVICENNE Project No AVI-80/ACROSS, 1996-1997, Ankara.
 • Estimating the snow water potential of the eastern part of Turkey using remote sensing techniques. (Dogu Anadolu Bölgesi Kar Suyu Potansiyelinin Uydu Teknolojileri Kullanılarak Saptanması Projesi), Tübitak-Bilten-ODTÜ, Temmuz-1999, Ankara.
 • Water Resources and Environmental Management of lakes Gölbası Mogan-Eymir. (Gölbası Mogan-Eymir Gölleri için Su Kaynakları ve Çevre Yönetimi Planı Projesi ), ODTU-No 93-03-03-04-01 Temmuz-95, Ankara.