CONSULTANCY

  • Beray Müh. Ltd. St., Maksimum Su Gücü Hidrolojik Tahmin ve Enerji Optimizasyonu, Aralık 2012
  • Geopylon As. Ltd., Developing fractional snow cover area algorithm (Etkili Kar kaplı alan algoritmasının gelistirilmesi), Aralık 2011 
  • Üçer-Alter, Predicting the discharge values for ungagged basins for Duzce province (Düzce ili su potansiyelinin belirlenmesinde ölçümü olmayan althavzalarda akım serilerinin hidrolojik model ile belirlenmesi), Haziran 2010
  • Beray Müh. Ltd. St.,  Developing fractional snow cover area algorithm  (UTUVA için Etkili Kar kaplı alan algoritmasının gelistirilmesi), Aralık 2010 
  • INTA Spaceturk, Uydu görüntüleri ve topografik haritalar arasındaki konum hassasiyeti, Nisan 2006.

UNICEF on the project GIS based Decision Support System Implementation to MEB, August-December.2004.