Curriculum Vitae (Özgeçmiş)

Prof. Dr. Cengiz Yılmaz

 

METU                                                                        ODTÜ

Faculty of Economics and Administrative Sciences İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Department of B.A. (Marketing).                             İşletme Bölümü

06800 Ankara, TURKEY                                        06800 Ankara

Phone: +90-312-210-3066                                         Tel: +90-312-210-3066        

Fax: +90-312-210-7962                                            Fax: +90-212-210-7962

E-Mail: ycengiz@metu.edu.tr

 

Education (Eğitim)

 

Ph.D. Business Administration, 1999                    Pazarlama Alanında Doktora, 1999

Marketing

Texas Tech University                                               Texas Tech University                       

Lubbock, Texas, U.S.A                                             Lubbock, Texas, U.S.A.

 

Master of Business Administration, 1995              İşletme Yüksek Lisans, 1995

Marketing

Texas Tech University                                               Texas Tech University

Lubbock, Texas, U.S.A.                                            Lubbock, Texas, U.S.A.

 

Bachelor of Arts, 1991                                            İşletme Lisans, 1991

Business Administration

Hacettepe University                                                Hacettepe Üniversitesi

Ankara, TURKEY                                                    Ankara

 

Awards and Grants (Ödüller, Destekler ve Burslar)

 

Superior Achievement in Social Science Research Award, Boğaziçi University Foundation, 2006.

Sosyal Bilimlerde Araştırmada Yüksek Başarı Ödülü, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı, 2006.

 

Grant for Academic Support, Boğaziçi University Foundation (for three consecutive years, 2006, 2007, 2008, 2009).

Akademik Destek Ödülü, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı (4 yıl ard arda, 2006, 2007, 2008, 2009).

 

Research Grants from The Scientific and Technological Council of Turkey

TÜBİTAK Araştırma Projeleri Destekleri

 

Best Paper Award: American Marketing Association Winter Marketing Educators’ Conference; Sales Force, Channels, and Relationships Track, 2000; San Antonio, TX, U.S.A. 

En İyi Makale Ödülü, Amerikan Pazarlama Derneği 2000 Kış Pazarlama Eğitimcileri Konferansı; Satış Gücü, Dağıtım Kanalları ve Pazarlama İlişkileri Alanı; San Antonio, TX, U.S.A.

 

Grants from the Turkish Academy of Sciences Support Program for International Publications in Social Sciences.

Türkiye Bilimler Akademisi’nden Uluslararası Yayınlar İçin Çeşitli Destekler.

 

Grant from the Higher Education Council of Turkey to study abroad towards a Ph.D. degree.

YÖK Tarafından Sağlanan Bursla Yurtdışında Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi

 

Scholarship from Texas Tech University Department of Marketing, Doctoral Program.

Texas Tech Üniversitesi Pazarlama Bölümü Tarafından Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi Süresince Her Yıl Karşılıksız Başarı Bursu.

 

Academic Experience  (Akademik Kuruluşlarda Edinilen Tecrübeler)  

 

Professor of Marketing, Middle East Technical University, Jan. 2011-

ODTܒde  Öğretim Üyeliği (Profesör).

 

Professor of Marketing, Boğaziçi University, December 2008—Jan. 2011

Boğaziçi Üniversitesi’nde Öğretim Üyeliği (Profesör).

 

Associate Professor of Marketing, Boğaziçi University, Fall 2004 – December 2008

Boğaziçi Üniversitesi’nde Öğretim Üyeliği (Doçent).

 

Adjunct Professor, Koç University, Summer 2005, Fall 2006 –

Koç Üniversitesi’nde İlintili  Öğretim Üyeliği.

 

Part Time Lecturer, Middle East Technical University, EMBA Program, 2007-2008.

ODTÜ İkinci Eğitim İşletme Yüksek Lisans Programı’nda Görevlendirme ile Ders Verme.

 

Associate Professor of Marketing, Gebze Institute of Technology, 2003 - 2004

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde Öğretim Üyeliği (Doçent).

 

Assistant Professor of Marketing, Gebze Institute of Technology, 1999 - 2003.

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde Öğretim Üyeliği (Yardımcı Doçent).

 

Part Time Lecturer, Dogus University, 1999 - 2004.

Doğuş Üniversitesi’nde Görevlendirme ile Ders Verme.

 

Part Time Lecturer, Boğaziçi University, 2003 .

Boğaziçi Üniversitesi’nde Görevlendirme ile Ders Verme.

 

Part Time Lecturer, Kocaeli University, 2002.

Kocaeli Üniversitesi’nde Görevlendirme ile Ders Verme.

 

Lecturer, Texas Tech University, 1998 - 1999.

Texas Tech Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi.

 

Teaching Assistant, Texas Tech University, 1997-1998

Texas Tech Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi.

 

Research Assistant, Texas Tech University, 1995-1997

Texas Tech Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi.

 


Research Interests    (Başlıca Araştırma İlgi Alanları)

 

Distribution channels, relationship marketing, inter-firm relationships, cultural and strategic issues concerning intra- and inter-firm aspects of marketing systems and their links with business performance.

Dağıtım Kanalları, İlişkisel Pazarlama, Firmalar Arası İlişkiler, Firma İçi ve Firmalar Arası İş İlişkilerini Belirleyen Kültürel ve Stratejik Unsurlar ve Bunların Firma Performansı Üzerindeki Etkileri.

 
Teaching Interests (Başlıca Ders Verme İlgi Alanları)

 

Marketing Theory, Consumer Behavior Theory, Research Methods, Marketing Strategy, Marketing Management, and Channels of Distribution.

Pazarlama Teorisi, Tüketici Davranışı Teorisi, Araştırma Yöntemleri, Pazarlama Stratejisi, Pazarlama Yönetimi, Dağıtım Kanalları.

 

Courses Taught  (Çeşitli Üniversitelerde Pazarlama Alanında Verilen Dersler)

 

Ph.D. Courses

Research Methods I, Research Methods II, Marketing Thought and Theory, Theory of Consumer Behavior.

Doktora Dersleri

Araştırma Yöntemleri I, Araştırma Yöntemleri II, Pazarlama Teorisi, Tüketici Davranışı Teorisi.

 

MBA Courses

Marketing Strategy, Marketing Research, Consumer Behavior, Advertising and Promotions Management, Strategic Marketing Management, Retail Management.

Yüksek Lisans Dersleri

Pazarlama Stratejisi, Pazarlama Araştırmaları, Tüketici Davranışı, Reklam ve Tutundurma Yönetimi, Stratejik Pazarlama Yönetimi, Perakende İşletmeleri Yönetimi.

 

Undergraduate Courses

Introduction to Marketing, Marketing Management, Retail Management, Marketing Research

Lisans Programı Dersleri

Pazarlamaya Giriş, Pazarlama Yönetimi, Perakende İşletmeleri Yönetimi, Pazarlama Araştırmaları.

 


Theses Chaired, Ph.D.  (Yönetilen Doktora Tezleri).

 

Oğuzhan Aygören (Boğaziçi University), 2013, Voting Behavior: Role of Identity Fit and Ideology Fit.

 

Selin Küçükkancabaş (Boğaziçi University), 2011, Factors Affecting University Choice of Turkish Students.

 

Barış Ursavaş (Boğaziçi Üniversity), 2011, Music and Consumer behavior.

 

Kaan Varnalı (Boğaziçi Üniversitesi), 2010, Exploring Drivers of Success in Push-Type Mobile Marketing

 

Mısra Çağla Gül (Boğaziçi Üniversitesi), 2008, Cultural Orientations, Environmental Dimensions, and Firm Performances: An Integrative Framework and Empirical Investigation.

 

Ümit Alnıaçık  (Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü), 2009, Reklamlarda Çevreci Mesajların Etkisi: Ürün türü ve mesaj özellikleri açısından bir inceleme.

 

Caner Giray (Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü), 2008, Identification, Brand Attitudes, and Behavioral Intentions Towards Brands: An Investigation in the Context of Soccer Industry.

 

H. Murat Mutlu (Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü), 2007, Dağıtım Kanallarında Kanal Üyelerinin Performansını Etkileyen Faktörler Üzerine Bir İnceleme.

 

Fahri Apaydın (Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü), 2007, Örgütlerde Kurumsallaşma ve Adaptif Yeteneklerin Pazarlama Eylemlerine ve Örgütsel Performansa Etkileri.

 

Bulent Sezen (Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü), 2002, Logistical Performance, Fairness

Perceptions, and Economical Satisfaction in Contractual Channels of Distribution.

 

Gulsen Akman (Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü), 2003, Market Orientation, Innovation

Strategy, and Innovation Success in the Turkish Software Industry.

 

 

Theses Chaired, Masters.  (Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri).

 

İlayda  Güngör (ODTÜ), 2013, The Antecedents of private Label product Purchasing Intentions: An Experimental Analysis.

 

Zuhal Sinem Kurşun (ODTÜ), 2013, Social Media and WOM Dispersion: Factors Affecting Likelihood of Diffusion.

 

Duygu Demirkan (Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü), 2002, Control Systems in Distribution Channels: Effects of Monitoring and Task Identifiability on Forms of Relational Behaviors.

 

Soner Ozbal (Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü), 2002, Surrogate Shopping and Implications for Key Parameters in Marketing Strategy: An Exploratory Study in the Turkish Pharmaceutical Industry.

 

Munir Bekirov (Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü), 2002, An Empirical Analyses into the Measurement of Service Quality in Ukraine Airways.

Can, Alper (Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü), 2001, Sales Promotions in the Tourism Industry: An Exploratory Study.

Bayav, İbrahim Özgür (Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü), 2002, Customer Satisfaction: Definition, Alternative Theoretical Approaches, and Consequences.

Gezgin, Güzide (Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü), 2002, Interrelationships across Production, Logistics, and Marketing Functions in Business Firms.

Uçar, Nilüfer (Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü), 2003, Influence Strategies in Distribution Channels and Their Effects on Firm Performance.

Turhan, Gülden (Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü), 2005, Factors Affecting Attitude Formation and Transfer in Brand Extensions.

Arıkan, Yaprak Aktekin (Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü), 2005, Exploring the Effectiveness of Sales and Promotions Efforts of Sales Representatives in the Pharmaceuticals Industry.

Ceylan, Emre (Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü), 2005, A Study of Lifestyle- and Value-Based Segmentation of Turkish Consumers.

Timofeev, Alman (Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü), 2003, The Effects of Dependence on Channel Coherence and Performance.

Aras, Uğur (Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü), 2003, Conflict resolution Strategies in Channels of Distribution.

Manasov, Mirlan (Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü), 2002, Teamwork: A Field study Exploring the Antecedents of Teamwork across Students..

* In addition, I have participated in the supervision and evaluation of several Ph.D. theses and Masters theses as a committee member.

*Yukarıda listelenen benim yönetimimde gerçekleştirilen tezlere ilave olarak çok sayıda doktora ve yüksek lisans tezinde takip komisyonu ya da jüri üyesi olarak görev yaptım.

 

 


Refereed Publications in Scholarly (International) Journals.  (Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Eserler).

 

A1. Yilmaz, Cengiz and Shelby D. Hunt (2001), “Salesforce Cooperation: The Influence of

Relational, Task, Organizational, and Personal Factors,” Journal of the Academy of Marketing Science, 29, (4), 335-357. (SSCI Kapsamında)

 

A2. Yilmaz, Cengiz, (2002) “Salesperson Performance and Job Attitudes Revisited: An

Extended Model and Effects of Potential Moderators,” European Journal of Marketing, Vol. 36, 11/12, 1389-1414. (SSCI Kapsamında)

 

A3. Yilmaz, Cengiz, Bülent Sezen and Ebru Tümer Kabadayı, (2004)

“Supplier Fairness as a Mediating Factor in the Supplier Performance-Reseller Satisfaction Relationship,” Journal of Business Research,  Vol 57, 8, 854-863. (SSCI Kapsamında)

 

A4. Ertürk, Alper, Adnan Ceylan, and Cengiz Yilmaz (2005), “Promoting Organizational

Citizenship Behaviors: Relative Effects of Job Satisfaction, Organizational Commitment, and Perceived Managerial Fairness,” Metu Studies in Development, 31, 2, 189-210.

 

A5. Yilmaz, Cengiz, Bülent Sezen, and Özlem Özdemir (2005), “Joint and Interactive Effects

of Trust and (Inter) Dependence on Relational Behaviors in Long-Term Channel Dyads,” Industrial Marketing Management, 34, 3, 235-248. (SSCI Kapsamında)

 

A6. Yılmaz, Cengiz, Lutfihak Alpkan, and Ercan Ergun, (2005) “Cultural

Determinants of Customer- and Learning Oriented Value Systems and their Joint Effects on Firm Performance,” Journal of Business Research. 58, 1340-1352. (SSCI Kapsamında)

 

A7. Alpay, Guven, Muzaffer Bodur, and Cengiz Yilmaz (2005), “Corporate Entrepreneurship

and Firm Performances: A Comparison of the Effects of Entrepreneurship Dimensions on the Performance Levels of Turkish Firms in Foreign Versus Domestic Markets.” International Journal of Business, Management, and Economics, Vol 1, No 3, 2005

 

A8. Akgun, Ali, Garry S. Lynn, and Cengiz Yilmaz, (2006), “Learning Process In New Product Development Teams and Effects on Product Success: A Socio-Cognitive Perspective,” Industrial Marketing Management, 35, 210-224. (SSCI Kapsamında)

 

A9. Sezen, Bulent, and Cengiz Yilmaz, (2007), “Relative Effects of Dependence and Trust on Flexibility, Information Exchange, and Solidarity in Marketing Channels,” Journal of Business and Industrial Marketing, 22/1, 41-51. (SSCI Kapsamında)

 

A10. Yilmaz, Cengiz and Ebru Tumer Kabadayi (2006)  “The Role of Monitoring in

Interfirm Exchange: Effects of Unilateral Partner Cooperation,” Journal of Business Research, 59,12, 1231-38. (SSCI Kapsamında)

 

A11. Alpkan, Lutfihak, Cengiz Yılmaz, and Nihat Kaya (2007), “Market Orientation and

Planning Flexibility in SMEs: Performance Implications and an Empirical Investigation.” International Small Business Journal, 25(2), 152-172. (SSCI Kapsamında)

 

A12. Alpay, Güven, Muzaffer Bodur, Cengiz Yilmaz, et al., (2008),

“Performance Implications of Institutinalization Process in Family-Owned Businesses: Evidence from an Emerging Economy,” Journal of World Business,43, (4), 435-448. (SSCI Kapsamında)

 

A13. Gülsen Akman and Cengiz Yilmaz (2008) “Innovative Capability, Innovation Strategy

and Market Orientation: An Empirical Analysis in Turkish Software Industry,” International Journal of Innovation Management, Vol. 12, No. 1, March, pp. 69–111

 

A14. Yilmaz, Cengiz and Ercan Ergun (2008), “Organizational Culture and Firm

Effectiveness: An Examination of Relative Effects of Culture Traits and the Balanced Culture Hypothesis in an Emerging Economy,” Journal of World Business,43,(4), 290-306. (SSCI Kapsamında)

 

A15. Irem Erdoğmuş, Muzaffer Bodur, and Cengiz Yilmaz (2010),

“International Branding Strategies of Emerging Market Firms: Standardization in Brand Management Revisited, European Journal of Marketing, 44, 9/10, 1410-1436. (SSCI Kapsamında)

 

A16. Ozdemir, Ozlem and Cengiz Yilmaz (2010), “Factors Affecting Risk Mitigation

Revisited: The Case of Earthquake in Turkey,” Journal of Risk research. (SSCI Kapsamında)

 

A17. Ozdemir, Ozlem and Cengiz Yilmaz (2010), “Olasılığı düşük risklerin yönetimi ve risk

algısı: Deprem riski üzerine bir saha araştırması,” İktisat, İşletme ve Finans, 25 (295), 47-71. (SSCI Kapsamında)

 

A 18. Cengiz Yılmaz, Eser Telci, Muzaffer Bodur, and Tutku Elci (2011), “Source

characteristics and advertising effectiveness: The roles of message processing motivation and product category knowledge,” International Journal of Advertising, Vol.30 (5), 889-914. (SSCI Kapsamında)

 

A 19. Güven Alpay, Muzaffer Bodur, Cengiz Yılmaz, Pınar Büyükbalcı (2012), “'How does

innovativeness yield superior firm performance? The role of marketing effectiveness,” Innovation: Management, Policy & Practice,” Volume 14 Issue 1. (SSCI Kapsamında)

 

A 20. Cengiz Yılmaz, Oğuzhan Aygören, Özlem Özdemir (2012), “Türkiye’de Siyasi

Kutuplaşmayı Oluşturan Unsurlar: Seçmen Tercihlerinde Ekonomik Oy verme Davranışından Toplumsal Travma Kuramına Kadar Bir Dizi Etkenin Görece Etkileri,” İktisat, İşletme ve Finans, 27(311), 09-39. (SSCI Kapsamında)

 

A21. Umit Alniacik and Cengiz Yilmaz (2012), “The Effectiveness of Green Advertising:

Influences of Claim Specificity, Product’s Environmental Relevance and Consumers’ Pro-Environmental Orientation ,” Amfiteatru Economic, 14(31), 207-222. (SSCI Kapsamında).

A22. Kaan Varnali, Cengiz Yılmaz, and Aysegul Toker (2012), “Predictors of Attitudinal and

Behavioral Outcomes in Mobile Advertising,” Electronic Commerce Research and Applications,11, 567-584.  SSCI ve SCI Kapsamında

 

A23. Dülger, Meral, Güven Alpay, Cengiz Yılmaz, Muzaffer Bodur (2014), “How Do

Learning Orientation and Strategy Yield Innovativeness and Superior Firm Performance?” South African Journal of Business Management, 45, 2, 35-50. (SSCI Kapsamında)

 

A24. Alan, Alev Kocak, Ebru Tumer Kabadayi, Cengiz Yilmaz (2015 Forthcoming),

“Cognitive and Affective Constituents of the Consumotion Experience: Effects on Store Loyalty,” Service Business, (SSCI Kapsamında)

 

 
International Books (Uluslararası Kitaplar)

 

E1. Mobile Marketing: Fundamentals and Strategy (with Kaan Varnalı and Aysegul Toker).

NY: McGraw-Hill. 2011.

 

 

International Book Chapters (Uluslararası Kitap Bölümleri)
 

E2. Varnalı, Kaan and Cengiz Yılmaz (2010) “Mobile Consumer Behavior” in I Lee (ed),

Encyclopediaof E-Business Development and Management in the Global Economy (767-778), Hershey: IGI-Global.

 
E3. Varnalı, Kaan and Cengiz Yılmaz (2011) “Mobile Marketing at Turkcell: Turkey’s
Leading GSM Operator,” Emerald Emerging Markets Case studies, Vol. 1, No:1, 1-9.

 

E4.  Oguzhan Aygoren ve Cengiz Yilmaz (2015) “Understanding Choice Behavior in Political

Marketing Context: A Favorable Voter Response Model,” in Ideas in Marketing: Finding in New and Polishing the Old, pp. 91-94, Academy of Marketing Science, Springer International Publishing. ISBN: 978-3-319-10950-3

 

 

 

Refereed (International) Conference Proceedings  (Uluslararası Kongre/Konferanslarda Sunulan ve Kongre/Konferans Kitapçığında Yayınlanan Bildiriler).

 

B1. Yilmaz, Cengiz and Ozlem Ozdemir “The Relationships among Salesperson Performance

and Job Attitudes in Commission-Based Retail Selling: An Extended Model and Empirical Evidence,” 2000 AMA Winter Marketing Educators’ Conference Proceedings, San Antonio, TX: American Marketing Association. (Best Paper Award).  A

 

B2. Yilmaz, Cengiz and Bulent Sezen, “Supplier Fairness and Channel Member Satisfaction:

Key Mediating Factor or One of Many Antecedents?” 2001 GBATA International Conference Proceedings, İstanbul: Global Business and Technology Association. P

 

B3. Ozdemir, Ozlem and Cengiz Yilmaz, “Implicit Value of Statistical Life: Literature

Review and Empirical Estimation,” 2001 erc/metu Conference in Economics V Proceedings, Ankara: Middle East Technical University  P (CD)

 

B4. Yilmaz, Cengiz, Nihat Kaya, and  Lutfihak Alpkan, “Market Orientation And Business

Performance In Small- And Medium-Sized Organizations: Exploring The Moderating Effects Of Environmental Dynamism And Planning Flexibility,” 2002 IMDA 11th Annual World Business Congress Proceedings, Antalya: International Management Development Association  P

 

B5. Sezen, Bulent and Cengiz Yilmaz, “Delving Further into the Nature of Cooperation in

Supplier-Channel Member Relationships: Relative Effects of Trust and Dependence on Channel Member Cooperative Behaviors under Different Levels of Environmental Uncertainty,” 2002 IMDA 11th Annual World Business Congress Proceedings, Antalya: International Management Development Association  P

 

B6. Sezen, Bulent and Cengiz Yilmaz, “Moderating Influence of Conflict within

Manufacturer-Channel Member Relationships” 2002 IMDA 11th Annual World Business Congress Proceedings, Antalya: International Management Development Association  P

 

B7. Akman, Gulsen and Cengiz Yilmaz, “Dimensions of Innovation Strategy: Effects on

Innovative Capability and Innovation Success under Differing Levels of Environmental Uncertainty,” 2003 GBATA International Conference Proceedings, Budapest: Global Business and Technology Association.  A

 

B8. Ergun, Ercan, Erol Eren, Lutfihak Alpkan, and Cengiz Yılmaz, “Moderating Effects of

Market Dynamism on the Relationship between Basic Cultural Assumptions and Firm Performance,” 2003 GBATA International Conference Proceedings, Budapest: Global Business and Technology Association.  P

 

B9. Kabadayi, Ebru Tumer, Bulent Sezen, and Cengiz Yilmaz, “Task Identifiability as a

Moderating Factor between Dependence and Information Exchange in Channel Partnerships,” 2003 GBATA International Conference Proceedings, Budapest: Global Business and Technology Association.  P

 

B10. Kaya, Nihat and Cengiz Yılmaz, “Market Orientation and Business Performance in

SMEs: Exploring the Moderating Effects of Strategy Type and Market Dynamism,” 2003 GBATA International Conference Proceedings, Budapest: Global Business and Technology Association.  P

 

B11. Sezen, Bulent, Lutfihak Alpkan, and Cengiz Yılmaz, “Moderating Effects of

Manufacturing and Business Strategies on Performance, “2003 GBATA International Conference Proceedings, Budapest: Global Business and Technology Association.  P

 

 

B12. Sait Varol, Lütfihak Alpkan, and Cengiz Yılmaz, “Investigating Factors Impacting on

Remote Workers’ Job Satisfaction in Marketing,”International Conference on Business, Economics, and Management, 2005 (16-19 June), Çeşme, İzmir, Turkey.  A

 

B13. Akman, Gulsen and Cengiz Yilmaz, “Effects of Market Orientation on Firms’

Innovative Capability in the Turkish Software Industry: An Empirical Examination,” 2003 Euro / Informs Joint International Meeting, Istanbul.  A

 

B14. Alpay, Güven, Muzaffer Bodur, and Cengiz Yılmaz, “Corporate Entrepreneurship and

Firm Performances: A Comparison of the Effects of Entrepreneurship Dimensions on the Performance Levels of Turkish Firms in Foreign versus Domestic Markets,”  International Conference on Business, Economics, and Management, 2005 (16-19 June), Çeşme, İzmir, Turkey.  P

 

B15. Ozdemir, Ozlem and Cengiz Yilmaz, “Investigating Risk-Management Strategies: The

Case of Erathquake in Turkey,” 2008 GBATA International Conference Proceedings, Madrid: Global Business and Technology Association.  P

 

B 16. Bulut C and Cengiz Yilmaz “Innovative performance impacts of corporate

entrepreneurship: An empirical research in Turkey, Proceedings of Academy of Innovation and Entrepreneurship Conference, 2008, Beijing, 414-417.  A

 

B17. Varnalı, Kaan, Aysegul Toker, and Cengiz Yılmaz, A Consumer-Centric Model for

Mobile Marketing.  12th International Conference of ASBBS, 2010, London, 100-115.

 

 

B18. Aydin, A., Aygoren, O, Bodur, M., and Yilmaz, C., “Preference Construction and

Consumer Knowledge: How Do Levels of Objective and Subjective Knowledge Affect Preference Consistency Across Differing Decision Tasks?,” 2011 Asia-Pacific Conference of Association for Consumer Research, Beijing, Renmin University of China, (Duluth, MN: Association for Consumer Research, 2011).

 

B19. Muzaffer Bodur, Cengiz Yilmaz, Pinar Yildirim, Baris Ursavas, “I Know What I Saw:

Advertising’s Distortion Effect on Memory,” 2011 Asia-Pacific Advances in Consumer Research, Volume 9 pg. 178, Beijing, Renmin University of China,

(Duluth, MN: Association for Consumer Research, 2011).

 

B20.  Meral Dülger, Güven Alpay, Muzaffer Bodur, and Cengiz Yılmaz, “Effects Of

Learning Orientation on SME Innovativeness,” International Entrepreneurship Congress 2011 Proceedings, İzmir Universıty Of Economics

 

B21.   Ozlem Ozdemir and Cengiz Yılmaz,“Investigating Risk Reduction Mechanisms in

Outcome Ambiguity: Experimental Evidence,” Society for Risk Analysis- Europe Annual Meeting, Zurich, June 2012

 

B22.  Aygoren, O. & Yilmaz, C. (2013) "Understanding Choice Behavior in Political

               Marketing Context: A Favorable Voter Responses Model," *Proceedings of the

               42nd Academy of Marketing Science Annual Conference, AMS*, May 15-17,

               Monterey View, California, US. (Structured Abstract)

 

B23. Aygoren, O., & Yilmaz, C. (2013) "Understanding Choice Behavior in

               Political Marketing Context: A Favorable Voter Response Model," *Marketing

               Science Conference, INFORMS, *July, 11-13, Istanbul, Turkey (scheduled).

 

B24. Aygoren, O., & Yilmaz, C. (2013) "An Integrative Model of Voting Choice

               Behavior," *American Marketing Association Winter Educator's Conference,

               AMA, *February, 14-16, Las Vegas, US.

 

B25. Aygoren, O., & Yilmaz, C. (2012) "Understanding and Modelling Voter Choice

               Behavior with Empirical Data," *American Political Science Association

               Annual Meeting, APSA,* August, 29- September, 1, New Orleans, US.

 

B 26. Torlak,Ömer,Erdoğan, B. Zafer ve Yılmaz, Cengiz (May 2013), "AHI Organizations as

    a Social Marketing Model",In: Proceedings of the Social Business@Anadolu International Conference, pp.183-192,Anadolu University, Eskişehir-Turkey,30-31 May, 2013.

 

B 27. Varnali, Yilmaz, Tarı, et. al (2014) Customer Complaint Handling in Social Media: A

Justice Theory Approach, European Marketing Academy 2014 Regional Conference, Poland.

 

B 28. Tarı, Yilmaz, Varnali,  (2014) Specific Emotions and Explicit Content in Customer

Complaints: Implications for Predicting Customer Loyalty,    European Marketing Academy 2014 Regional Conference, Poland.

 

B. 29   B. Zafer Erdogan, Omer Torlak, Mahmut Sami İslek, Cengiz Yilmaz (2015), “A

    Historical Approach to Marketing from Anatolia: Akhi Organizations,” 17th   

    2015 Biennial Conference on Historical Analyses and Research in Marketing    

   (CHARM), on board RMS Queen Mary, Long Beach, California USA

 

 

 

 

National Books (Türkçe Yayınlanmış Kitaplar)

 

Cengiz Yılmaz, Tavşan ile Kaplumbağa: Bir rekabet Analizi, Doğan Kitap, 2011.

 

 

Chapters/Editorship in National Books (Türkçe Yayınlanmış Kitaplarda Bölüm Yazarlığı ya da Editörlük)

 

E1.  Yılmaz Cengiz (2013), Pazarlamada Satışın Yeri ve Önemi, Satış Teknikleri, Anadolu

Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Editör: Nurcan Turan

 

E2. Yılmaz Cengiz (2013), Perakendecilikte Satış Yönetimi: Tanımı, Önemi ve İçeriği, Satış

Yönetimi, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Editörler: Cengiz Yılmaz, Nezihe Figen Ersoy.

 

E3. Yılmaz Cengiz (2013), Perakendecilikte Satış Süreci ve İlişki Yönetimi, Satış Yönetimi,

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Editörler: Cengiz Yılmaz, Nezihe Figen Ersoy.

 

E4. Yılmaz Cengiz (2012), Jenerik Pazarlama Stratejileri ve Rekabet Avantajlarının

Sürdürülebilirliği, Pazarlama Stratejileri: Yönetsel Bir Yaklaşım, Beta Yayınları, Editörler: Ömer Torlak ve Remzi Altunışık

 

E5. Salih Akyürek ve Cengiz Yılmaz (2014), Suriye Sorunu ve Türk Dış Politikasına

Toplumsal Bakış, Orta Doğu’da Değişim ve Türkiye, Bilgesam Yayınları, Editörler: Atilla Sandıklı, Erdem Kaya.

 

 Publications in Turkish-Language Refereed Journals (Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Çalışmalar).

 

C1. Yilmaz, Cengiz ve Ebru Tumer Kabadayi, “Dağıtım Kanallarında Bayilerin Üretici Firma

Lehine İşbirliği Davranışlarını Etkileyen Faktörleri İnceleyen Bir Araştırma,” ÖNERİ, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17, 5, 99-106, (2002).

 

C2. Yilmaz, Cengiz, Ebru Tumer Kabadayı ve  Bulent Sezen, “Dağıtım Kanallarında Üretici-

Bayi İlişkilerinde Bağımlılık Kavramı ve Bağımlılığın İşbirliği, Bağlılık ve Memnuniyet Üzerine Etkileri,” Doğuş Üniversitesi Dergisi, 5, 181-192, (2002).

 

C3. Yilmaz, Cengiz ve Nihat Kaya, “Uzmanlaşılmış Kabiliyet Sahipliğinin Rekabetçi

Odaklanmalar Açısından Orta Büyüklükteki İşletmelerin Performans Seviyeleri Üzerindeki Etkilerine Yönelik Keşifsel Bir Araştırma,” Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6, (2002).

 

C4. Yilmaz, Cengiz ve Bülent Sezen, “Üretici Firma-Bayi İlişkilerinde

Memnuniyet, Tedarik Performansının Önemi ve Çatışmanın Etkileri,” Pazarlama Dünyası, 16, 2002-01, 48-54, (2002).

 

C5. Sezen, Bülent, Cengiz Yılmaz ve Güzide Gezgin (2002), “Lojistik İşlevinin Pazarlama ve

Üretim Birimleri Arasındaki Bağlayıcı Rolü ve İşletme Performansı Üzerindeki Etkileri,” D.E.Ü, İİBF Dergisi, 17, 2, 133-146.

 

 

C6. Yilmaz, Cengiz ve Ozlem Ozdemir, “Rekabet, İşletme Stratejisi ve Pazarlama: Tarihsel

Bakış Açısıyla Kritik Bir Değerlendirme,” Pİ: Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi, 1, 1, 37-42, (2002).

 

C7. Alpkan, L., Ergün, E., Bulut, Ç., Yılmaz, C., “Şirket Girişimciliğinin Şirket

Performansına Etkileri”  Doğuş Üniversitesi Dergisi 6 (2), Temmuz (2005)

 

C8. Mutlu, H. Murat ve Cengiz Yılmaz, “Dağıtım Kanallarında Satıcı İşletmelerin

Performanslarının Değerlendirilmesi,”  Sakarya Üniversitesi SBE Akademik İncelemeler Dergisi, 1,2,129-154, (2006).

 

C9. Turhan, Gülden ve Cengiz Yılmaz, “Marka Yayma Stratejisinde Tutum Transferini

Etkileyen Faktörler,” ÖNERİ, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28, 7, 35-46, (2007).

 

C10. Bulut, Çağrı, Cengiz Yilmaz ve Lütfihak Alpkan (2009), “Pazar Oryantasyonu

Boyutlarının Firma Performansına Etkileri,”Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review, 9 (2) 2009: 513-538.

 

C11. Bulut Çağrı, Lütfihak Alpkan ve Cengiz Yılmaz (2009), “Stratejik Oryantasyonlar ve

Firma Performansı İlişkisi: Literatür Gelişimi Üzerine Kavramsal Bir Çalışma,” Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 10, 1, 1-34.

 

C12. Alnıaçık, Ümit, Cengiz Yılmaz ve Esra Alnıaçık (2010), “Reklamlarda Çevreci İddialar

ve Reklam Etkililiği” Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10, 1, 85-106.

 
C 13. Yilmaz, Cengiz (2013), “Siyaset, Seçmenler ve Dijital Teknolojiler,” Pİ: Pazarlama ve
İletişim Kültürü Dergisi, Dijital İnsanı Anlamak, 03, 30-34.

 

Refereed Turkish-Language Conference Proceedings (Ulusal Kongre/Konferanslarda Sunulan ve Kongre/Konferans Kitapçığında Yayınlanan Bildiriler).

 

D1. Yilmaz, Cengiz ve Halit Keskin, “Küçük ve Orta Boy Sanayi İşletmelerinde İşin

Motivasyon Potansiyeli ve Çalışanların Örgütsel Bağlılığı: Kişisel İhtiyaç Seviyelerini Farklarını da Göz Önüne Alan Bir Saha Araştırması,” 9. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İstanbul, 2001.  P

 

D2. Yilmaz, Cengiz ve Ebru Tumer Kabadayı, “Kobiler İçin Yapısal Çözüm Önerileri (I):

Şebeke Tipi Örgütsel Yapılanmalar ve Kobiler arası İşbirliği,” Çukurova Üniversitesi, Krizden Çıkışta Kobi’lerin Yeniden Yapılanması ve 2000’li Yıllar İçin Değişim Stratejileri Ulusal Kongresi,   Adana, 2000.  P

 

D3. Yılmaz, Cengiz ve Ercan Ergun, “Müşteri Odaklılık, Öğrenme Odaklılık ve Çevresel

Belirsizlik: İşletme Performansı Üzerine Birlikte ve Etkileşimli Etkileri,” 8. Ulusal Pazarlama Kongresi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 2003.  P

 

D4. Yılmaz, Cengiz ve Emre Ceylan, “Değer Temelli ve Veri Tabanlı Müşteri

Bölümlendirmesi:Türk Tüketicilerine Yönelik Bir Uygulama,” 9. Ulusal Pazarlama Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2004.  P

 

D5. Turhan, Gülden ve Cengiz Yılmaz, “Türk Tüketicileri İçin Tutumsal Marka Bağlılığının

Belirleyicileri,” Niğde Tekstil Semposyumu, Niğde Üniversitesi, 2008.  A

 

D6. Alnıaçık, Ümit ve Cengiz Yılmaz, “Değer Yargıları ve Tüketimde Çevreci Eğilimler”, 13.
Ulusal Pazarlama Kongresi , 30 Ekim-1 Kasım 2008 Çukurova Üniversitesi, Adana, 2008.  P

 

D.7  Giray Caner, Cengiz Yılmaz, “Bir Tüketici Kitlesi Olarak Futbol Taraftarlarının

Davranışsal Sadakat ve Saldırganlık Değişkenleri Açısından Analizi,” 13. Ulusal Pazarlama Kongresi, Nevşehir, 2008.

 

D. 8 Volkan Doğan, Behçet Yalın Özkara, Cengiz Yılmaz ve Ömer Torlak (2014), “Katılım

Düzeyi Seçenek Sayısının Veri Karakteristiği ve Veri Kalitesi Kapsamında İncelenmesi: Optimal Katılım Düzeyi Seçenek Sayısına İlişkin Bir Çıkarım” 19. Ulusal Pazarlama Kongresi, Gaziantep. (En İyi Bildiri Ödülü).

 

 

 

Scientific and/or Industrial Projects (Bilimsel ve/veya Endüstriyel Nitelikli Proje Çalışmaları).

Project (Proje Konusu ve Niteliği)                                        Status (Projenin Mevcut Durumu)

TÜBİTAK SOBAG 112K462 Müşteri Şikayet Süreci Yönetiminin Firma Pazarlama ve Finansal Performansına Etkileri: Gerçek Şikayet Verileri ve Şikayetçi -Algılarının Farklı Sektörlerde İncelenmesi

” PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

DEVAM EDİYOR)

TÜBİTAK SOBAG 107K543 “Çevreyi Koruma İddiası İçeren Reklamların Etkililiği: Mesaj belirginliği, Ürün Türü ve Tüketici Bilgi İşleme Tarzının Etkilerini İnceleyen Deneysel Bir Araştırma,” PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

COMPLETED (TAMAMLANDI)

TÜBİTAK SOBAG 107K117 “Türk İmalat ve Hizmet İşletmelerinde Kültürel Profil ve Yönetsel Eğilimlerin Ortaya Konması ve Bunların Şirket Performansının Çeşitli Boyutları Üzerine Etkilerini Belirlemeye Yönelik Zaman Serimli Bir Saha Araştırması,” PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

COMPLETED (TAMAMLANDI)

Kocaeli Sanayisi Teknolojik Uzgörü Projesi Ekonomik ve Sosyal Komite Üyeliği, Kocaeli

Sanayi Odası – GYTE Ortak Projesi.

 

COMPLETED (TAMAMLANDI)

Türk Otomotiv Sektöründe Üretici Firma – Bayii İşbirliği, GYTE Araştırma Fonu Projesi,  

    Proje Yöneticisi (00-A-04-01-15).

 

COMPLETED (TAMAMLANDI)

Dağıtım Kanallarında Bayii Memnuniyeti ve Kanal Etkinliği, GYTE Araştırma Fonu Projesi,    Proje Yöneticisi (01-A-04,01-18).

COMPLETED (TAMAMLANDI)


Administrative Services.  (İdari Görevler).

 

Administrative Vice Director, Gebze Institute of Technology Revolving Funds Administration, 2000-2001.

Döner Sermaye İşletmesi Müdür Yardımcısı, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2000-2001.

 

Administrative Director, Gebze Institute of Technology Revolving Funds Administration, 2001-2004.

Döner Sermaye İşletmesi Müdürü, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü,  2001-2004.

 

Department Vice Chair, Boğaziçi University, Department of Management, 2007-2007.

Bölüm Başkan Yardımcısı, Boğaziçi Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü 2004-2007.

 

Member, Faculty Administrative Council;  Boğaziçi University, Faculty of Economics and Administrative Sciences (2007-2009).

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (2007-2009).

 

Member, Faculty Council;  Boğaziçi University, Faculty of Economics and Administrative Sciences (2008-).

Fakülte Kurulu Üyesi, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (2008-).

 

Department Chair; METU Department of Business Administration (2013--2015)

Bölüm Başkanı, ODTÜ İşletme Bölümü

 

 

2005-2009 Arası Her Yıl Boğaziçi Üniversitesi’nde Verilen Dersler.

 

                                                                DERS SAATİ ÖĞRENCİ SAYISI                         

KODU        ADI                                                                                             DÖNEM

AD 446             MARKETING RESEARCH                          3                                 15        GUZ

AD 540 STRG. MARKETING MNGMT.                   3                                 30        guz

AD 643 THEORY OF CONSUMER BEHAVIOR      4                                 04        GUZ

AD 593           TERM PROJECT                                                                              01        GUZ

ADEX 540 STRG. MARKETING MNGMT.              3                                 25        GUZ

ADEX 504 MARKETING RESEARCH                     3                                 25        GUZ

AD 202 BUSINESS RESEARCH MTDHS.                3                                 60        BAHAR

AD 594 TERM PROJECT                                                                             01        BAHAR

adex 584 specıal topıcs ın marketıng       3                                 25        bahar

AD 693 DIRECTED READINGS ..                           4                                 02        BAHAR

AD 594 TERM PROJECT                                                                           03        BAHAR

AD543 MARKETING POLICIES IN ...                3                                 22        bahar

Komisyon Üyelikleri ve Öğrenci Danışmanlıkları

 

ADI, SOYADI                               KOMİSYONUN ADI                                                            

_______________________________________________________________________________

CENGİZ YILMAZ                      İİBF STRATEJİ GELİŞTİRME KOMİSYONU

CENGİZ YILMAZ                      İŞLETME BÖLÜMÜ TANITIM KOMİSYONU

CENGİZ YILMAZ                      İŞLETME BÖLÜMÜ DOKTORA ADAY SEÇİM KOMİSYONU

CENGİZ YILMAZ                                                                                                           PAZARLAMA ANABİLİM DALI DOKTORA YETERLİLİK SINAV KOMİSYONU

CENGİZ YILMAZ                                                                                                           İŞLETME BÖLÜMÜ 4. SINIFLAR ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI (HER YIL YAKLAŞIK 35 ÖĞRENCİ)

 

Doçentlik Sonrası, Görevlendirme İle Diğer Üniversitelerde Verilen Dersler

 

Koç Üniversitesi: Introduction To Marketing (3 Dönem Boyunca).

 

Ortadoğu Teknik Üniversitesi: Marketing Management, Executive MBA Programında 2007 Güz döneminden bugüne kadar.

 

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü: İleri Araştırma Teknikleri I, İleri Araştırma Teknikleri II, Pazarlama Teorisi, Uzmanlık Alan Dersi (Herbiri doktora dersi olan bu dersler ilgili kurumda farklı dönemlerde 3 yıl boyunca tarafımdan verilmiştir).

 

Service to Profession: 

 

Member of Comitte at the Higher Education Council of Turkey for Redesigning Business Education in Turkey. YÖK İşletme Eğitimini Gözden Geçirme ve Yeniden düzenleme Komisyonu Üyesi (2014)

 

Editor (2013- …): Journal of Marketing and Marketing Research (Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi)

 

Ad Hoc Reviewer for: (Hakemlik Hizmeti Verilen Bilimsel Dergiler):

 

European Journal of Marketing (SSCI)

Journal of Business Research (SSCI)        

Industrial Marketing Management (SSCI)

Innovation: Management, Policy & Practice (SSCI)

Journal of Risk Research (SSCI)

International Journal of Innovation Management

Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics

Tourism Management (Journal of)(SSCI)

İktisat İşletme ve Finans (SSCI)

Boğaziçi Journal

METU Studies in Development Journal

Yönetim Araştırmaları Dergisi

Ege Akademik Bakış/Ege Academic Review

Doguş University Journal

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi

OGÜ İİBF Dergisi

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi

 

TÜBİTAK Sosyal Bilimler Araştırma Grubu Proje Değerlendirme Paneli Üyeliği ve Proje Hakemliği

Pazar ve Pazarlama Araştırıcıları Derneği Akademik Kurul Üyeliği


WEB OF SCIENCE CITATION REPORT

 

Results found:

22

Sum of the Times Cited [?] :

293

Sum of Times Cited without self-citations [?] :

256

Citing Articles [?] :

232

Citing Articles without self-citations [?] :

221

Average Citations per Item [?] :

11.40

h-index [?] :

10

 

 

SELECTED CITATIONS (ESERLERE YAPILAN ATIFLARDAN SEÇMELER)

(as of April 2010)

 

Paper Providing the Citation (Atıf Yapan Eser)            Paper Receiving the Citation (Atıf Yapılan Eser)

Tohidinia Z, Mosakhani M (2010), “Knowledge sharing behaviour and its predictors,” INDUSTRIAL MANAGEMENT & DATA SYSTEMS   Volume: 110   Issue: 3-4   Pages: 611-631. SSCI

Yilmaz, Cengiz and Shelby D. Hunt (2001), “Salesforce Cooperation: The Influence of

Relational, Task, Organizational, and Personal Factors,” Journal of the Academy of Marketing Science, 29, (4), 335-357

Barnes BR, Leonidou LC, Siu NYM, et al. (2010), “Opportunism as the Inhibiting Trigger for Developing Long-Term-Oriented Western Exporter-Hong Kong Importer Relationships,” JOURNAL OF INTERNATIONAL MARKETING   Volume: 18   Issue: 2   Pages: 35-63. SSCI

Yilmaz, Cengiz and Shelby D. Hunt (2001), “Salesforce Cooperation: The Influence of

Relational, Task, Organizational, and Personal Factors,” Journal of the Academy of Marketing Science, 29, (4), 335-357

Claro DP, Claro PBO (2010), “Collaborative buyer-supplier relationships and downstream information in marketing channels,” INDUSTRIAL MARKETING MANAGEMENT   Volume: 39   Issue: 2   Pages: 221-228. SSCI

Yilmaz, Cengiz and Shelby D. Hunt (2001), “Salesforce Cooperation: The Influence of

Relational, Task, Organizational, and Personal Factors,” Journal of the Academy of Marketing Science, 29, (4), 335-357

Nusair K, Hua N  (2010), “Comparative assessment of structural equation modeling and multiple regression research methodologies: E-commerce context,” TOURISM MANAGEMENT   Volume: 31   Issue: 3   Pages: 314-324. SSCI

Yilmaz, Cengiz and Shelby D. Hunt (2001), “Salesforce Cooperation: The Influence of

Relational, Task, Organizational, and Personal Factors,” Journal of the Academy of Marketing Science, 29, (4), 335-357

Herington C, Johnson LW, Scott D (2009), “Firm-employee relationship strength-A conceptual model,” JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH   Volume: 62   Issue: 11   Pages: 1096-1107. SSCI

Yilmaz, Cengiz and Shelby D. Hunt (2001), “Salesforce Cooperation: The Influence of

Relational, Task, Organizational, and Personal Factors,” Journal of the Academy of Marketing Science, 29, (4), 335-357

Akgun AE, Keskin H, Byrne J  (2009), “Organizational emotional capability, product and process innovation, and firm performance: An empirical analysis, “JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY MANAGEMENT   Volume: 26   Issue: 3   Pages: 103-130. SSCI

Yilmaz, Cengiz and Shelby D. Hunt (2001), “Salesforce Cooperation: The Influence of

Relational, Task, Organizational, and Personal Factors,” Journal of the Academy of Marketing Science, 29, (4), 335-357

Cadogan JW, Lee N, Tarkiainen A, et al (2009), “Sales manager and sales team determinants of salesperson ethical behaviour,” EUROPEAN JOURNAL OF MARKETING   Volume: 43   Issue: 7-8   Pages: 907-937. SSCI

Yilmaz, Cengiz and Shelby D. Hunt (2001), “Salesforce Cooperation: The Influence of

Relational, Task, Organizational, and Personal Factors,” Journal of the Academy of Marketing Science, 29, (4), 335-357

Yan AM, Rao YL, Liao CM, et al. (2009), “COMPETENCY IDENTIFICATION OF SALES STAFF IN THE AGRICULTURAL SEED INDUSTRY: EVIDENCE FROM SEED FIRMS IN CHINA, SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY   Volume: 37   Issue: 4   Pages: 513-524. SSCI

Yilmaz, Cengiz and Shelby D. Hunt (2001), “Salesforce Cooperation: The Influence of

Relational, Task, Organizational, and Personal Factors,” Journal of the Academy of Marketing Science, 29, (4), 335-357

Chiu CM, Huang HY, Yen CH  (2010), “Antecedents of trust in online auctions,” ELECTRONIC COMMERCE RESEARCH AND APPLICATIONS   Volume: 9   Issue: 2   Pages: 148-159. SCI SSCI

Yilmaz, Cengiz, Bülent Sezen and Ebru Tümer Kabadayı, (2004)

“Supplier Fairness as a Mediating Factor in the Supplier Performance-Reseller Satisfaction Relationship,” Journal of Business Research,  Vol 57, 8, 854-863.

Sengun AE  (2010), “Which Type of Trust for Inter-firm Learning?” INDUSTRY AND INNOVATION   Volume: 17   Issue: 2   Pages: 193-213. SSCI

Yilmaz, Cengiz, Bülent Sezen, and Özlem Özdemir (2005), “Joint and Interactive Effects

of Trust and (Inter) Dependence on Relational Behaviors in Long-Term Channel Dyads,” Industrial Marketing Management, 34, 3, 235-248

Cho G, Soh S  (2010), “Optimal decision-making for supplier-buyer's maximum profit in a two echelon supply chain,” AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT   Volume: 4   Issue: 5   Pages: 687-694. SSCI

Yilmaz, Cengiz, Bülent Sezen, and Özlem Özdemir (2005), “Joint and Interactive Effects

of Trust and (Inter) Dependence on Relational Behaviors in Long-Term Channel Dyads,” Industrial Marketing Management, 34, 3, 235-248

Caniels MCJ, Gelderman CJ  (2010), “The Safeguarding Effect of Governance Mechanisms in Inter-firm Exchange: The Decisive Role of Mutual Opportunism” BRITISH JOURNAL OF MANAGEMENT   Volume: 21   Issue: 1   Pages: 239-254. SSCI

Yilmaz, Cengiz, Bülent Sezen, and Özlem Özdemir (2005), “Joint and Interactive Effects

of Trust and (Inter) Dependence on Relational Behaviors in Long-Term Channel Dyads,” Industrial Marketing Management, 34, 3, 235-248

Wasti SN, Wasti SA  (2009), “Antecedents of Trust in Buyer-Supplier Relations in Developing Countries: The Case of the Turkish Automotive Sector,” AMME IDARESI DERGISI, Volume: 42   Issue: 1   Pages: 139-160. SSCI

Yilmaz, Cengiz, Bülent Sezen, and Özlem Özdemir (2005), “Joint and Interactive Effects

of Trust and (Inter) Dependence on Relational Behaviors in Long-Term Channel Dyads,” Industrial Marketing Management, 34, 3, 235-248

Power D, Schoenherr T, Samson D (2010), “The cultural characteristic of individualism/collectivism: A comparative study of implications for investment in operations between emerging Asian and industrialized Western countries,” JOURNAL OF OPERATIONS MANAGEMENT   Volume: 28   Issue: 3 Pages: 206-222. SSCI  

Yılmaz, Cengiz, Lutfihak Alpkan, and Ercan Ergun, (2005) “Cultural Determinants of Customer- and Learning Oriented Value Systems and their Joint Effects on Firm Performance,” Journal of Business Research

Fan ZP, Feng B, Suo WL (2009), “A fuzzy linguistic method for evaluating collaboration satisfaction of NPD team using mutual-evaluation information, INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION ECONOMICS   Volume: 122   Issue: 2   Pages: 547-557. SSCI

Akgun, Ali, Garry S. Lynn, and Cengiz Yilmaz, (2006), “Learning Process In New Product Development Teams and Effects on Product Success: A Socio-Cognitive Perspective,” Industrial Marketing Management, 35, 210-224

Huang CC, Lin TC, Lin KJ  (2009), “Factors affecting pass-along email intentions (PAEIs): Integrating the social capital and social cognition theories,” ELECTRONIC COMMERCE RESEARCH AND APPLICATIONS   Volume: 8   Issue: 3   Pages: 160-169. SCI SSCI

Akgun, Ali, Garry S. Lynn, and Cengiz Yilmaz, (2006), “Learning Process In New Product Development Teams and Effects on Product Success: A Socio-Cognitive Perspective,” Industrial Marketing Management, 35, 210-224

Kanagaretnam K, Mestelman S, Nainar SMK, et al. (2010), “Trust and reciprocity with transparency and repeated interactions,“ JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH   Volume: 63   Issue: 3   Pages: 241-247. SSCI 

Yilmaz, Cengiz and Ebru Tumer Kabadayi (2006)  “The Role of Monitoring in

Interfirm Exchange: Effects of Unilateral Partner Cooperation,” Journal of Business Research, 59,12, 1231-38.

Huemer L, Bostrom GO, Felzensztein C

(2009), “Control-trust interplays and the influence paradox: A comparative study of MNC-subsidiary relationships,” INDUSTRIAL MARKETING MANAGEMENT, Volume: 38, Issue: 5 Pages: 520-528. SSCI

Yilmaz, Cengiz and Ebru Tumer Kabadayi (2006)  “The Role of Monitoring in

Interfirm Exchange: Effects of Unilateral Partner Cooperation,” Journal of Business Research, 59,12, 1231-38.

Lakhal SY, H'mida S (2009) The governance of international technology transfer: evidence from case-based analyses,” INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY MANAGEMENT, Volume: 48   Issue: 3   Pages: 308-335. SSCI

Yilmaz, Cengiz and Ebru Tumer Kabadayi (2006)  “The Role of Monitoring in

Interfirm Exchange: Effects of Unilateral Partner Cooperation,” Journal of Business Research, 59,12, 1231-38.

White DW (2010), “The impact of marketing strategy creation style on the formation of a climate of trust in a retail franchise setting,” EUROPEAN JOURNAL OF MARKETING   Volume: 44   Issue: 1-2   Pages: 162-179. SSCI  

Sezen, Bulent, and Cengiz Yilmaz, (2007), “Relative Effects of Dependence and Trust on Flexibility, Information Exchange, and Solidarity in Marketing Channels,” Journal of Business and Industrial Marketing, 22/1, 41-51.

Wasti SN, Wasti SA  (2009), “Antecedents of Trust in Buyer-Supplier Relations in Developing Countries: The Case of the Turkish Automotive Sector,” AMME IDARESI DERGISI, Volume: 42   Issue: 1   Pages: 139-160. SSCI

Sezen, Bulent, and Cengiz Yilmaz, (2007), “Relative Effects of Dependence and Trust on Flexibility, Information Exchange, and Solidarity in Marketing Channels,” Journal of Business and Industrial Marketing, 22/1, 41-51.

Hatonen J, Ruokonen M  (2010), “Revising marketing strategies for supplier selection criteria: small firm approach from the information and communications industry,” JOURNAL OF BUSINESS & INDUSTRIAL MARKETING, Volume: 25, Issue: 1-2, Pages: 159-167. SSCI

Alpkan, Lutfihak, Cengiz Yılmaz, and Nihat Kaya (2007), “Market Orientation and

Planning Flexibility in SMEs: Performance Implications and an Empirical Investigation.” International Small Business Journal, 25(2), 152-172.

Peltier JW, Schibrowsky JA, Zhao YS (2009), “Understanding the Antecedents to the Adoption of CRM Technology by Small Retailers Entrepreneurs vs Owner-managers,” INTERNATIONAL SMALL BUSINESS JOURNAL, Volume: 27, Issue: 3, Pages: 307-336. SSCI

Alpkan, Lutfihak, Cengiz Yılmaz, and Nihat Kaya (2007), “Market Orientation and

Planning Flexibility in SMEs: Performance Implications and an Empirical Investigation.” International Small Business Journal, 25(2), 152-172.

Ulubasoglu MA, Akdis M, Kok SB, (2009), “Internationalization and Alliance Formation Evidence from Turkish SMEs,” INTERNATIONAL SMALL BUSINESS JOURNAL, Volume: 27, Issue: 3, P. 337-361. SSCI

Alpkan, Lutfihak, Cengiz Yılmaz, and Nihat Kaya (2007), “Market Orientation and

Planning Flexibility in SMEs: Performance Implications and an Empirical Investigation.” International Small Business Journal, 25(2), 152-172.

Yu SJ, Li YS, Feng HC (2010)

Factors Analysis and Coordinated Research of Family Business Sustainable Development

Conference Information: IFERA 2010 Family Business Forum, JAN 13-15, 2010 Zhuhai, PEOPLES R CHINA Pages: 152-156

Alpay G, Bodur M, Yilmaz C, et al. (2008), “Performance implications of institutionalization process in family-owned businesses: Evidence from an emerging economy,” JOURNAL OF WORLD BUSINESS, Volume:43, Issue:4, PP:435-448.

Cambra-Fierro JJ, Polo-Redondo Y (2008), “ Long-term orientation of the supply function in the SME context - Reasons, determining factors and implications,” INTERNATIONAL SMALL BUSINESS JOURNAL   Volume: 26   Issue: 5   Pages: 619-646. SSCI

Alpkan, Lutfihak, Cengiz Yılmaz, and Nihat Kaya (2007), “Market Orientation and

Planning Flexibility in SMEs: Performance Implications and an Empirical Investigation.” International Small Business Journal, 25(2), 152-172.

Fekri R, Aliahmadi A, Fathian M (2009), “Predicting a model for agile NPD process with fuzzy cognitive map: the case of Iranian manufacturing enterprises,” INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY   Volume: 41   Issue: 11-12   Pages: 1240-1260. SSCI

Akgun, Ali, Garry S. Lynn, and Cengiz Yilmaz, (2006), “Learning Process In New Product Development Teams and Effects on Product Success: A Socio-Cognitive Perspective,” Industrial Marketing Management, 35, 210-224.

Hyldegard J  (2009), “Beyond the search process - Exploring group members' information behavior in context,”INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT   Volume: 45   Issue: 1   Pages: 142-158. SSCI

Akgun, Ali, Garry S. Lynn, and Cengiz Yilmaz, (2006), “Learning Process In New Product Development Teams and Effects on Product Success: A Socio-Cognitive Perspective,” Industrial Marketing Management, 35, 210-224.

Indounas K (2009), “Successful industrial service pricing,” JOURNAL OF BUSINESS & INDUSTRIAL MARKETING   Volume: 24   Issue: 1-2   Pages: 86-96. SSCI

 

Yılmaz, Cengiz, Lutfihak Alpkan, and Ercan Ergun, (2005) “Cultural Determinants of Customer- and Learning Oriented Value Systems and their Joint Effects on Firm Performance,” Journal of Business Research. 58, 1340-1352

Agudo JC, del Bosque IR, Gutierrez HSM (2008), “Analysis of the moderator effect on the interdependency structure regarding the relationship between confidence and satisfaction in manufacturer-distributor relationships,” CUADERNOS DE ECONOMIA Y DIRECCION DE LA EMPRESA   Issue: 35   Pages: 57-89. SSCI

Yilmaz, Cengiz, Bülent Sezen, and Özlem Özdemir (2005), “Joint and Interactive Effects

of Trust and (Inter) Dependence on Relational Behaviors in Long-Term Channel Dyads,” Industrial Marketing Management, 34, 3, 235-248

Yim CK, Tse DK, Chan KW (2008), “Strengthening Customer Loyalty Through Intimacy and Passion: Roles of Customer-Firm Affection and Customer-Staff Relationships in Services,” e: JOURNAL OF MARKETING RESEARCH   Volume: 45   Issue: 6   Pages: 741-756. SSCI

Yilmaz, Cengiz, Bülent Sezen, and Özlem Özdemir (2005), “Joint and Interactive Effects

of Trust and (Inter) Dependence on Relational Behaviors in Long-Term Channel Dyads,” Industrial Marketing Management, 34, 3, 235-248

Lievens F, De Corte W (2008), “Development and test of a model of external organizational commitment in human resources outsourcing,” HUMAN RESOURCE MANAGEMENT   Volume: 47   Issue: 3   Pages: 559-579. SSCI

Yilmaz, Cengiz, Bülent Sezen, and Özlem Özdemir (2005), “Joint and Interactive Effects

of Trust and (Inter) Dependence on Relational Behaviors in Long-Term Channel Dyads,” Industrial Marketing Management, 34, 3, 235-248

Duffy RS (2008), “Towards a better understanding of partnership attributes: An exploratory analysis of relationship type classification,” INDUSTRIAL MARKETING MANAGEMENT   Volume: 37   Issue: 2   Pages: 228-244 SSCI

Yilmaz, Cengiz, Bülent Sezen, and Özlem Özdemir (2005), “Joint and Interactive Effects

of Trust and (Inter) Dependence on Relational Behaviors in Long-Term Channel Dyads,” Industrial Marketing Management, 34, 3, 235-248

Guenzi P, Georges L, Pardo C (2009), “The impact of strategic account managers' behaviors on relational outcomes: An empirical study” INDUSTRIAL MARKETING MANAGEMENT   Volume: 38   Issue: 3   Pages: 300-311. SSCI

Yilmaz, Cengiz and Shelby D. Hunt (2001), “Salesforce Cooperation: The Influence of

Relational, Task, Organizational, and Personal Factors,” Journal of the Academy of Marketing Science, 29, (4), 335-357

Dabholkar PA, van Dolen WM, de Ruyter K (2009), “A Dual-Sequence Framework for B2C Relationship Formation: Moderating Effects of Employee Communication Style in Online Group Chat, PSYCHOLOGY & MARKETING   Volume: 26   Issue: 2   Pages: 145-174. SSCI

Yilmaz, Cengiz and Shelby D. Hunt (2001), “Salesforce Cooperation: The Influence of

Relational, Task, Organizational, and Personal Factors,” Journal of the Academy of Marketing Science, 29, (4), 335-357

Dudley NM, Cortina JM (2008), “Knowledge and Skills That Facilitate the Personal Support Dimension of Citizenship,” JOURNAL OF APPLIED PSYCHOLOGY   Volume: 93   Issue: 6   Pages: 1249-1270. SSCI

Yilmaz, Cengiz and Shelby D. Hunt (2001), “Salesforce Cooperation: The Influence of

Relational, Task, Organizational, and Personal Factors,” Journal of the Academy of Marketing Science, 29, (4), 335-357

Hernan "Banjo" G Roxas, Val Lindsay, Nicholas Ashill, Antong Victorio, (2008), “Institutional Analysis of Strategic Choice of Micro, Small, and Medium Enterprises: Development of a Conceptual Framework,” Singapore Management Review, Vol. 30, Iss. 2.

Yılmaz, Cengiz, Lutfihak Alpkan, and Ercan Ergun, (2005) “Cultural Determinants of Customer- and Learning Oriented Value Systems and their Joint Effects on Firm Performance,” Journal of Business Research. 58, 1340-1352

Lin CP, Hung WT, Chiu CK (2008), “Being good citizens: Understanding a mediating mechanism of organizational commitment and social network ties in OCBs,” Journal Of Business Ethics, Volume: 81, Issue: 3, Pages: 561-578. SSCI

Yilmaz, Cengiz and Shelby D. Hunt (2001), “Salesforce Cooperation: The Influence of

Relational, Task, Organizational, and Personal Factors,” Journal of the Academy of Marketing Science, 29, (4), 335-357

Hyldegard J, Ingwersen P (2008), “Task complexity and information behaviour in group based problem solving,” Information Research-An International Electronic Journal, Volume: 13,   Issue: 2, Article Number: 27. SSCI

Akgun, Ali, Garry S. Lynn, and Cengiz Yilmaz, (2006), “Learning Process In New Product Development Teams and Effects on Product Success: A Socio-Cognitive Perspective,” Industrial Marketing Management, 35, 210-224.

Escriba-Esteve A, Sanchez-Peinado L, Sanchez-Peinado E (2008), “Moderating influences on the firm's strategic orientation-perform relation,” Internatıonal Small Busıness Journal, Volume: 26   Issue: 4   Pages: 463-489. SSCI

 

Alpkan, Lutfihak, Cengiz Yılmaz, and Nihat Kaya (2007), “Market Orientation and

Planning Flexibility in SMEs: Performance Implications and an Empirical Investigation.” International Small Business Journal, 25(2), 152-172.

Jane Z Sojka, Dawn R Deeter-Schmelz (2008), “Need for Cognition and Affective Orientation as Predictors of Sales Performance: An Investigation of Main and Interaction Effects,” Journal of Business and Psychology. Vol. 22, Iss. 3; p. 179. SSCI

Yilmaz, Cengiz and Shelby D. Hunt (2001), “Salesforce Cooperation: The Influence of

Relational, Task, Organizational, and Personal Factors,” Journal of the Academy of Marketing Science, 29, (4), 335-357

Nadin, G., (2008), “Dealer-carmaker relationship: The theories of the duality of trust and of power-dependence,” International Journal of Automotive Technology and Management, 8 (1), pp. 71-89  p. 47.

Yilmaz, Cengiz, Bülent Sezen, and Özlem Özdemir (2005), “Joint and Interactive Effects

of Trust and (Inter) Dependence on Relational Behaviors in Long-Term Channel Dyads,” Industrial Marketing Management, 34, 3, 235-248

Billy Tat Wai Yu, To Wai Ming (2008), “Effects of control mechanisms on positive organizational change,” Journal of Organizational Change Management, Volume: 21, Number: 3, pp: 385-404. SSCI

 

Alpkan, Lutfihak, Cengiz Yılmaz, and Nihat Kaya (2007), “Market Orientation and

Planning Flexibility in SMEs: Performance Implications and an Empirical Investigation.” International Small Business Journal, 25(2), 152-172.

Kostis Indounas (2008), “The relationship between pricing and ethics in two industrial service industries,”Journal of Business & Industrial Marketing, Volume: 23, Number: 3, pp: 161-169. SSCI

 

Yılmaz, Cengiz, Lutfihak Alpkan, and Ercan Ergun, (2005) “Cultural Determinants of Customer- and Learning Oriented Value Systems and their Joint Effects on Firm Performance,” Journal of Business Research. 58, 1340-1352

Carmen Camarero Izquierdo; Carlos Hernández Carrión; Sonia San Martín

Gutiérrez (2008), Developing relationships within the framework of local economic development in Spain,” Entrepreneurship & Regional Development An International Journal, 20, 41–65

Yilmaz, Cengiz and Shelby D. Hunt (2001), “Salesforce Cooperation: The Influence of

Relational, Task, Organizational, and Personal Factors,” Journal of the Academy of Marketing Science, 29, (4), 335-357

Sojka JZ, Deeter-Schmelz DR  (2008), “Need for cognition and affective orientation as predictors of sales performance: An investigation of main and interaction effects,” JOURNAL OF BUSINESS AND PSYCHOLOGY   Volume: 22   Issue: 3   Pages: 179-190. SSCI

Yilmaz, Cengiz and Shelby D. Hunt (2001), “Salesforce Cooperation: The Influence of

Relational, Task, Organizational, and Personal Factors,” Journal of the Academy of Marketing Science, 29, (4), 335-357

Malhotra N, Budhwar P, Prowse P (2007) “Linking rewards to commitment: an empirical investigation of four UK call centres,” INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT   Volume: 18   Issue: 12   Pages: 209 5-2127 . SSCI

Yilmaz, Cengiz, (2002) “Salesperson Performance and Job Attitudes Revisited: An

Extended Model and Effects of Potential Moderators,” European Journal of Marketing, Vol. 36, 11/12, 1389-1414

Paolo Guenzi, Laurent Georges, Catherine Pardo (2008), “The impact of strategic account managers' behaviors on relational outcomes: An empirical study,” Industrial Marketing Management, In Press, Corrected Proof, Available online 2 April 2008 SSCI

Yilmaz, Cengiz and Shelby D. Hunt (2001), “Salesforce Cooperation: The Influence of

Relational, Task, Organizational, and Personal Factors,” Journal of the Academy of Marketing Science, 29, (4), 335-357

Ali E. Akgün, Mumin Dayan, Anthony Di Benedetto, (2008), “New product development team intelligence: Antecedents and consequences,” Information & Management, Volume 45, Issue 4, June 2008, Pages 221-226, SCI

 

Akgun, Ali, Garry S. Lynn, and Cengiz Yilmaz, (2006), “Learning Process In New Product Development Teams and Effects on Product Success: A Socio-Cognitive Perspective,” Industrial Marketing Management, 35, 210-224.

R Stock (2003) [Kitap] Der Zusammenhang zwischen Mitarbeiter-und Kundenzufriedenheit: Direkte, indirekte und moderierende effekte.

 

Yilmaz, Cengiz, (2002) “Salesperson Performance and Job Attitudes Revisited: An

Extended Model and Effects of Potential Moderators,” European Journal of Marketing, Vol. 36, 11/12, 1389-1414

Enzo Bivona and Francesco Ceresia (2007), “Building Long-Term Manufacturer-Retailer Relationships through Strategic Human Resource Management Policies: A System Dynamics Approach,” in Understanding Complex Systems, Springer Berlin / Heidelberg, ISSN 1860-0832, ISBN 978-3-540-73664-6

Yilmaz, Cengiz, Bülent Sezen and Ebru Tümer Kabadayı, (2004)

“Supplier Fairness as a Mediating Factor in the Supplier Performance-Reseller Satisfaction Relationship,” Journal of Business Research,  Vol 57, 8, 854-863.

Miguel Herna´ndez-Espallardo and Narciso Arcas-Lario (2008), “Outcome- and behaviour-control in distribution partnerships: the role of trust and dependence and their effects on performance,” The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, Vol. 18, No. 1, 63–86

Yilmaz, Cengiz, Bülent Sezen, and Özlem Özdemir (2005), “Joint and Interactive Effects

of Trust and (Inter) Dependence on Relational Behaviors in Long-Term Channel Dyads,” Industrial Marketing Management, 34, 3, 235-248

Ossi Pesämaa, Daniel Örtqvist, Joseph F Hair Jr  (2007), “It’s all about Trust and Loyalty: Partner Selection Mechanisms in Tourism Networks,” World Journal of Tourism Small Business Management (2007) Issue 1: 55-61.

Yilmaz, Cengiz and Shelby D. Hunt (2001), “Salesforce Cooperation: The Influence of

Relational, Task, Organizational, and Personal Factors,” Journal of the Academy of Marketing Science, 29, (4), 335-357

M.N. Qureshi, Dinesh Kumar, Pradeep Kumar (2007), “Modeling the logistics outsourcing relationship variables to enhance shippers' productivity and competitiveness in logistical supply chain,” International Journal of Productivity and Performance Management; Volume: 56   Issue: 8; 2007.

Yilmaz, Cengiz, Bülent Sezen, and Özlem Özdemir (2005), “Joint and Interactive Effects

of Trust and (Inter) Dependence on Relational Behaviors in Long-Term Channel Dyads,” Industrial Marketing Management, 34, 3, 235-248

Ajay Goyal, K.B. Akhilesh (2007), “Interplay among innovativeness, cognitive intelligence, emotional intelligence and social capital of work teams,” Team Performance Management; Volume: 13   Issue: 7/8.

 

Akgun, Ali, Garry S. Lynn, and Cengiz Yilmaz, (2006), “Learning Process In New Product Development Teams and Effects on Product Success: A Socio-Cognitive Perspective,” Industrial Marketing Management, 35, 210-224.

Wasti SN, Wasti SA (2008), “Trust in buyer-supplier relations: the case of the Turkish automotive industry,” JOURNAL OF INTERNATIONAL BUSINESS STUDIES   Volume: 39   Issue: 1   Pages: 118-131   Published: 2008 SSCI

Yilmaz, Cengiz, Bülent Sezen, and Özlem Özdemir (2005), “Joint and Interactive Effects

of Trust and (Inter) Dependence on Relational Behaviors in Long-Term Channel Dyads,” Industrial Marketing Management, 34, 3, 235-248

King, Tracey Marie (2007), “Consumer Decisions in a Complex World: Measurement Concerns, Scale Development, and Validation in a Healthcare Context,” Doctoral Disertation, Georgia Institute of Technology, Department of Management.

 

Yilmaz, Cengiz, Bülent Sezen and Ebru Tümer Kabadayı, (2004)

“Supplier Fairness as a Mediating Factor in the Supplier Performance-Reseller Satisfaction Relationship,” Journal of Business Research,  Vol 57, 8, 854-863.

Izquierdo CC, Carrion C, Gutierrez SM (2008), “Developing relationships within the framework of local economic development in Spain,” ENTREPRENEURSHIP AND REGIONAL DEVELOPMENT   Volume: 20   Issue: 1   Pages: 41-65   SSCI

Yilmaz, Cengiz and Shelby D. Hunt (2001), “Salesforce Cooperation: The Influence of

Relational, Task, Organizational, and Personal Factors,” Journal of the Academy of Marketing Science, 29, (4), 335-357.

Alleah Crawford and Susan S Hubbard (2008), “The impact of work-related goals on hospitality industry employee variables,” Tourism and Hospitality Research,  8: 116-124.

Yilmaz, Cengiz, (2002) “Salesperson Performance and Job Attitudes Revisited: An

Extended Model and Effects of Potential Moderators,” European Journal of Marketing, Vol. 36, 11/12, 1389-1414

Carmel Herington, Lester W Johnson, Don Scott (2007), “Measuring Firm-Employee Relationship Strength,” Australasian Marketing Journal, Vol. 15, Iss. 3; p. 69.

Yilmaz, Cengiz and Shelby D. Hunt (2001), “Salesforce Cooperation: The Influence of

Relational, Task, Organizational, and Personal Factors,” Journal of the Academy of Marketing Science, 29, (4), 335-357.

Rachel S. Duffy (2008),  “Towards a better understanding of partnership attributes: An exploratory analysis of relationship type classification,”Industrial Marketing Management, Volume 37, Issue 2, April 2008, Pages 228-244 SSCI.

Yilmaz, Cengiz, Bülent Sezen, and Özlem Özdemir (2005), “Joint and Interactive Effects

of Trust and (Inter) Dependence on Relational Behaviors in Long-Term Channel Dyads,” Industrial Marketing Management, 34, 3, 235-248

Miguel Herna´ndez-Espallardo and Narciso Arcas-Lario (2008), “Outcome- and behaviour-control in distribution partnerships:the role of trust and dependence and their effects on performance,” The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, Vol. 18, No. 1, February 2008, 63–86

Yilmaz, Cengiz, Bülent Sezen, and Özlem Özdemir (2005), “Joint and Interactive Effects

of Trust and (Inter) Dependence on Relational Behaviors in Long-Term Channel Dyads,” Industrial Marketing Management, 34, 3, 235-248

Iryna Pentina, David Strutton  (2007) “Information processing and new product success: a meta-analysis,” EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION MANAGEMENT, Vol. 10, Iss. 2; p. 149

Akgun, Ali, Garry S. Lynn, and Cengiz Yilmaz, (2006), “Learning Process In New Product Development Teams and Effects on Product Success: A Socio-Cognitive Perspective,” Industrial Marketing Management, 35, 210-224.

Vandaele D, Gemmel P (2007)
Purchased business services influence downstream supply chain members 
INTERNATIONAL JOURNAL OF SERVICE INDUSTRY MANAGEMENT 18 (3-4): 307-321 2007 (SSCI)

Yilmaz, Cengiz, Bülent Sezen and Ebru Tümer Kabadayı, (2004)

“Supplier Fairness as a Mediating Factor in the Supplier Performance-Reseller Satisfaction Relationship,” Journal of Business Research,  Vol 57, 8, 854-863.

Ayse Elif Sengün and S Nazli Wasti  (2007) Trust, Control, and Risk: A Test of Das and Teng's Conceptual Framework for Pharmaceutical Buyer-Supplier Relationships

. Group & Organization Management. Thousand Oaks: Aug 2007. Vol. 32, Iss. 4; p. 430 (35 pages)

Yilmaz, Cengiz, Bülent Sezen, and Özlem Özdemir (2005), “Joint and Interactive Effects

of Trust and (Inter) Dependence on Relational Behaviors in Long-Term Channel Dyads,” Industrial Marketing Management, 34, 3, 235-248

Juan G. Cegarra-Navarro, Eusebio Angel Martínez-Conesa (2007) “E-business through knowledge management in Spanish telecommunications companies,” INTERNATIONAL JOURNAL OF MANPOWER, Vol. 28, Iss. 3/4; p. 298 (SSCI)

Akgun, Ali, Garry S. Lynn, and Cengiz Yilmaz, (2006), “Learning Process In New Product Development Teams and Effects on Product Success: A Socio-Cognitive Perspective,” Industrial Marketing Management, 35, 210-224.

Willem Smit (2006) “Market Information Sharing in Channel Relationships Its Nature, Antecedents, and Consequences,” Erasmus Research Institute of Management (ERIM), RSM Erasmus University Rotterdam/Erasmus School of Economics, Erasmus University Rotterdam

Yilmaz, Cengiz, Bülent Sezen, and Özlem Özdemir (2005), “Joint and Interactive Effects

of Trust and (Inter) Dependence on Relational Behaviors in Long-Term Channel Dyads,” Industrial Marketing Management, 34, 3, 235-248

Nick Bontis and Alexander Serenko (2007) “The moderating role of human capital

management practices on employee capabilities, “JOURNAL OF KNOWLEDGE MANAGEMENT, VOL. 11 NO. 3 2007, pp. 31-51.

Yilmaz, Cengiz, (2002) “Salesperson Performance and Job Attitudes Revisited: An

Extended Model and Effects of Potential Moderators,” European Journal of Marketing, Vol. 36, 11/12, 1389-1414

Ali E. Akgün, John C. Byrne, Gary S. Lynn and Halit Keskin (2007), “New product development in turbulent environments: Impact of improvisation and unlearning on new product performance,” Journal of Engineering and Technology Management, Vol. 24,3,203-230. SSCI SCI

Yilmaz, Cengiz and Shelby D. Hunt (2001), “Salesforce Cooperation: The Influence of

Relational, Task, Organizational, and Personal Factors,” Journal of the Academy of Marketing Science, 29, (4), 335-357.

Steven Michael Burgess and Pfavai Nyajeka (2007), “Market orientation and performance in low-income countries: The case of Zimbabwean retailers,”

Advances in International Management, Volume 20, Pages 215-257

Alpkan, Lutfihak, Cengiz Yılmaz, and Nihat Kaya (2007), “Market Orientation and

Planning Flexibility in SMEs: Performance Implications and an Empirical Investigation.” International Small Business Journal, 25(2), 152-172.

David Di Zhang, Subramanian Sivaramakrishnan, Marjorie Delbaere, Edward R. Bruning, "The Mediating Role of Knowledge Management in Translating the Firm's Learning Orientation and Market Orientation to Business Performance," hicss, p. 194c,  40th Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS'07),  2007.

Yılmaz, Cengiz, Lutfihak Alpkan, and Ercan Ergun, (2005) “Cultural Determinants of Customer- and Learning Oriented Value Systems and their Joint Effects on Firm Performance,” Journal of Business Research. 58, 1340-1352

Juan Gabriel Cegarra-Navarro, Daniel Jiménez Jiménez and Eusebio Ángel Martínez-Conesa  (2007) Implementing e-business through organizational learning: An empirical investigation in SMEs  • ARTICLE

International Journal of Information Management, Volume 27, Issue 3, Pages 173-186 (SSCI)

Akgun, Ali, Garry S. Lynn, and Cengiz Yilmaz, (2006), “Learning Process In New Product Development Teams and Effects on Product Success: A Socio-Cognitive Perspective,” Industrial Marketing Management, 35, 210-224.

Bivona, Enzo with Francesco Ceresia (2005), “Designing Long Term Oriented Policies to Build Strong Manufacturer-Dealer Relationships: A System Dynamics Approach,” Proceedings of the 23rd International Conference of the System Dynamics Society, Boston 

Yilmaz, Cengiz, Bülent Sezen and Ebru Tümer Kabadayı, (2004)

“Supplier Fairness as a Mediating Factor in the Supplier Performance-Reseller Satisfaction Relationship,” Journal of Business Research,  Vol 57, 8, 854-863.

Marc Zolghadri, Laurent Geneste, Philippe Girard (2008), “Conformity measures and their aggregation for multi-actor new product development projects,” International Journal of Product Lifecycle Management (IJPLM), Vol. 2, No. 4.

 

Akgun, Ali, Garry S. Lynn, and Cengiz Yilmaz, (2006), “Learning Process In New Product Development Teams and Effects on Product Success: A Socio-Cognitive Perspective,” Industrial Marketing Management, 35, 210-224.

Danny Pimentel Claro (2006) “The value of downstream information: exploring the effects of business networks on buyer-supplier relationships”, Working Paper, Business School, Ibmec, SaoPauloRua, Quatan, Brazil.

 

Yilmaz, Cengiz and Shelby D. Hunt (2001), “Salesforce Cooperation: The Influence of

Relational, Task, Organizational, and Personal Factors,” Journal of the Academy of Marketing Science, 29, (4), 335-357.

Bradfield DJ, Gao JX

A methodology to facilitate knowledge sharing in the new product development process

INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH 45 (7): 1489-1504 2007 (SSCI)

Akgun, Ali, Garry S. Lynn, and Cengiz Yilmaz, (2006), “Learning Process In New Product Development Teams and Effects on Product Success: A Socio-Cognitive Perspective,” Industrial Marketing Management, 35, 210-224.

John Ireland, (2006), “Discovering the Latin Soul of Great Service,” in the proceedings of The International Federation of Scholarly Associations of Management (IFSAM) IFSAM VIIIth World Congress 2006, Berlin, Germany

Yılmaz, Cengiz, Lutfihak Alpkan, and Ercan Ergun, (2005) “Cultural

Determinants of Customer- and Learning Oriented Value Systems and their Joint Effects on Firm Performance,” Journal of Business Research. 58, 1340-135

Lin CP

To share or not to share: Modeling tacit knowledge sharing, its mediators and antecedents

JOURNAL OF BUSINESS ETHICS 70 (4): 411-428 FEB 2007 (SSCI)

Yilmaz, Cengiz and Shelby D. Hunt (2001), “Salesforce Cooperation: The Influence of

Relational, Task, Organizational, and Personal Factors,” Journal of the Academy of Marketing Science, 29, (4), 335-357.

Kaya N

The impact of human resource management practices and corporate entrepreneurship on firm performance: evidence from Turkish firms

INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 17 (12): 2074-2090 DEC 2006 (SSCI)

Yılmaz, Cengiz, Lutfihak Alpkan, and Ercan Ergun, (2005) “Cultural

Determinants of Customer- and Learning Oriented Value Systems and their Joint Effects on Firm Performance,” Journal of Business Research. 58, 1340-1352

Samuel Y. Todd and Damon P.S. Andrew (2006), “The role of satisfying tasks and organizational support in the job attitudes of sporting goods retail employees,”  International Journal of Sport Management and Marketing, Volume 1, Number 4 / 2006, 378 - 389 

Yilmaz, Cengiz, (2002) “Salesperson Performance and Job Attitudes Revisited: An

Extended Model and Effects of Potential Moderators,” European Journal of Marketing, Vol. 36, 11/12, 1389-1414.

GR FRANKE, JE PARK, (2006), “Salesperson Adaptive Selling Behavior and Customer Orientation: A Meta-Analysis,” JOURNAL OF MARKETING RESEARCH, Journal of Marketing Research Vol. XLIII (November), 693–702. (SSCI)

Yilmaz, Cengiz, (2002) “Salesperson Performance and Job Attitudes Revisited: An

Extended Model and Effects of Potential Moderators,” European Journal of Marketing, Vol. 36, 11/12, 1389-1414.

Buyer–supplier collaborative relationships: Beyond the normative accounts  • ARTICLE

Journal of Purchasing and Supply Management, In Press, Uncorrected Proof, Available online 21 November 2006,

Caroline Emberson and John Storey

Yilmaz, Cengiz, Bülent Sezen, and Özlem Özdemir (2005), “Joint and Interactive Effects

of Trust and (Inter) Dependence on Relational Behaviors in Long-Term Channel Dyads,” Industrial Marketing Management, 34, 3, 235-248

Happy together?: Insights and implications of viewing managed supply chains as a social dilemma . Journal of Operations Management, In Press, Corrected Proof, Available online 27 June 2006,

Matthew W. McCarter and Gregory B. Northcraft(SSCI)

Yilmaz, Cengiz, Bülent Sezen, and Özlem Özdemir (2005), “Joint and Interactive Effects

of Trust and (Inter) Dependence on Relational Behaviors in Long-Term Channel Dyads,” Industrial Marketing Management, 34, 3, 235-248

An empirical analysis of the antecedents of web-based learning continuance  • ARTICLE

Computers & Education, In Press, Corrected Proof, Available online 20 March 2006,

Chao-Min Chiu, Szu-Yuan Sun, Pei-Chen Sun and Teresa L. Ju (SSCI

Yilmaz, Cengiz, Bülent Sezen and Ebru Tümer Kabadayı, (2004)

“Supplier Fairness as a Mediating Factor in the Supplier Performance-Reseller Satisfaction Relationship,” Journal of Business Research,  Vol 57, 8, 854-863.

Stern Neill, Daryl McKee and Gregory M. Rose (2007), Developing the organization's sensemaking capability: Precursor to an adaptive strategic marketing response

Industrial Marketing Management, Vol. 36, Issue 6, 731-744.  (SSCI)

Akgun, Ali, Garry S. Lynn, and Cengiz Yilmaz, (2006), “Learning Process In New Product Development Teams and Effects on Product Success: A Socio-Cognitive Perspective,” Industrial Marketing Management, 35, 210-224.

Erik Veldhuizen, Erik Jan Hultink and Abbie Griffin (2006), “Modeling market information processing in new product development: An empirical analysis,”  Journal of Engineering and Technology Management, Volume 23, Issue 4, December 2006, Pages 353-373.

(SSCI) (SCI)

Akgun, Ali, Garry S. Lynn, and Cengiz Yilmaz, (2006), “Learning Process In New Product Development Teams and Effects on Product Success: A Socio-Cognitive Perspective,” Industrial Marketing Management, 35, 210-224.

Miha Škerlavaj, Mojca Indihar Štemberger, Rok Škrinjar and Vlado Dimovski (2007), “Organizational learning culture—the missing link between business process change and organizational performance,”International Journal of Production Economics, Vol 106, 2, 346-362. (SSCI)

Yılmaz, Cengiz, Lutfihak Alpkan, and Ercan Ergun, (2005) “Cultural

Determinants of Customer- and Learning Oriented Value Systems and their Joint Effects on Firm Performance,” Journal of Business Research. 58, 1340-1352

Carole Donada, Gwenaëlle Nogatchewsky. (2005), Vingt ans de recherches empiriques en marketing sur la performance des relations client-fournisseur

Recherche et Applications en Marketing. Grenoble: Dec 2005. Vol. 20, Iss. 4; p. 71 (26 pages).

Yilmaz, Cengiz, Bülent Sezen and Ebru Tümer Kabadayı, (2004)

“Supplier Fairness as a Mediating Factor in the Supplier Performance-Reseller Satisfaction Relationship,” Journal of Business Research,  Vol 57, 8, 854-863.

Avinandan Mukherjee, Neeru Malhotra (2006), Does role clarity explain employee-perceived service quality?: A study of antecedents and consequences in call centres 

 International Journal of Service Industry Management; Volume: 17   Issue: 5 (SSCI)

Yilmaz, Cengiz, (2002) “Salesperson Performance and Job Attitudes Revisited: An

Extended Model and Effects of Potential Moderators,” European Journal of Marketing, Vol. 36, 11/12, 1389-1414.

Wasti SN, Kozan MK, Kuman A
Buyer-supplier relationships in the Turkish automotive industry 
INTERNATIONAL JOURNAL OF OPERATIONS & PRODUCTION MANAGEMENT 26 (9-10): 947-970 2006 (SSCI)

Yilmaz, Cengiz, Bülent Sezen and Ebru Tümer Kabadayı, (2004)

“Supplier Fairness as a Mediating Factor in the Supplier Performance-Reseller Satisfaction Relationship,” Journal of Business Research,  Vol 57, 8, 854-863.

Li DH, Browne GJ, Wetherbe JC

“Why do Internet users stick with a specific Web site? A relationship perspective”

INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONIC COMMERCE 10 (4): 105-141 SUM 2006 (SSCI)

 

Yilmaz, Cengiz and Shelby D. Hunt (2001), “Salesforce Cooperation: The Influence of

Relational, Task, Organizational, and Personal Factors,” Journal of the Academy of Marketing Science, 29, (4), 335-357.

Claro DP, Claro PBD, Hagelaar G
Coordinating collaborative joint efforts with suppliers: the effects of trust, transaction specific investment and information network in the Dutch flower industry 
Supply Chain Management-An International Journal 11 (3): 216-224 2006
(SSCI)

Yilmaz, Cengiz and Shelby D. Hunt (2001), “Salesforce Cooperation: The Influence of

Relational, Task, Organizational, and Personal Factors,” Journal of the Academy of Marketing Science, 29, (4), 335-357.

Shelby D. Hunt, Dennis B. Arnett, and Sreedhar Madhavaram (2006), “The explanatory foundations of relationship marketing theory,” Journal of Business & Industrial Marketing, 21/2 , 72–87

 

Yilmaz, Cengiz and Shelby D. Hunt (2001), “Salesforce Cooperation: The Influence of

Relational, Task, Organizational, and Personal Factors,” Journal of the Academy of Marketing Science, 29, (4), 335-357.

Stephen James Kelly (2004).  Measuring attitudinal commitment in business-to-business channels. Marketing Intelligence & Planning..Vol. 22, Iss. 6/7; p. 636 

 

Yilmaz, Cengiz and Shelby D. Hunt (2001), “Salesforce Cooperation: The Influence of

Relational, Task, Organizational, and Personal Factors,” Journal of the Academy of Marketing Science, 29, (4), 335-357.

Dennis B. Arnett and Vishag Badrinarayanan (2005), “Enhancing Customer-Needs-Driven CRM Strategies: Core Selling Teams, Knowledge Management Competence, And Relationship Marketing Competence,” Journal of Personal Selling and Sales Management, Volume 25, Number 4, Pages:   329 – 343.

Yilmaz, Cengiz and Shelby D. Hunt (2001), “Salesforce Cooperation: The Influence of

Relational, Task, Organizational, and Personal Factors,” Journal of the Academy of Marketing Science, 29, (4), 335-357

Danny Pimentel Claro, Priscila B. de Oliveira Claro, and Decio Zylbersztajn (2005), “The Value Of Downstream Information: Exploring The Effects Of Business Networks On

Buyer-Supplier Relationships,”American Marketing Education, Marketing Educators’ Conference, Summer 2005.

Yilmaz, Cengiz and Shelby D. Hunt (2001), “Salesforce Cooperation: The Influence of

Relational, Task, Organizational, and Personal Factors,” Journal of the Academy of Marketing Science, 29, (4), 335-357

Gordon C Bruner II (2003).  Combating scale proliferation . Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing.  Vol. 11, Iss. 4; p. 362 

Yilmaz, Cengiz and Shelby D. Hunt (2001), “Salesforce Cooperation: The Influence of

Relational, Task, Organizational, and Personal Factors,” Journal of the Academy of Marketing Science, 29, (4), 335-357.

Mrugank V. Thakor and Ashwin W. Joshi (2005).  Motivating salesperson customer orientation: insights from the job characteristics model.  Journal of Business Research.  Volume 58, Issue 5, Pages 584-592 (SSCI)

Yilmaz, Cengiz and Shelby D. Hunt (2001), “Salesforce Cooperation: The Influence of

Relational, Task, Organizational, and Personal Factors,” Journal of the Academy of Marketing Science, 29, (4), 335-357.

Elina Oksanen-Ylikoski (2006), “Businesswomen, Dabblers, Revitalists, or Conmen: Representation of Selling and Salesperson within Academic, Network Marketing Practitioner, and Media Discourses,” Doctoral Dissertation, Helsinki School of Economics.

Yilmaz, Cengiz and Shelby D. Hunt (2001), “Salesforce Cooperation: The Influence of

Relational, Task, Organizational, and Personal Factors,” Journal of the Academy of Marketing Science, 29, (4), 335-357.

Danny Pimentel Claro  (2005), “Building Collaborative Relationships with Distributors in the Dutch Potted Flower and Plant Industry,” Journal of International Food & Agribusiness Marketing, Volume: 17 Issue: 2, pp.: 15 - 38

Yilmaz, Cengiz and Shelby D. Hunt (2001), “Salesforce Cooperation: The Influence of

Relational, Task, Organizational, and Personal Factors,” Journal of the Academy of Marketing Science, 29, (4), 335-357

Lance A. Bettencourt (2004).  Change-oriented organizational citizenship behaviors: the direct and moderating influence of goal orientation.  Journal of Retailing, Volume 80, Issue 3, 2004, Pages 165-180 (SSCI)  

 

Yilmaz, Cengiz and Shelby D. Hunt (2001), “Salesforce Cooperation: The Influence of

Relational, Task, Organizational, and Personal Factors,” Journal of the Academy of Marketing Science, 29, (4), 335-357.

Thomas G Brashear, James S Boles, Danny N Bellenger, Charles M Brooks (2003).  An empirical test of trust-building processes and outcomes in sales manager-salesperson relationships. Journal of the Academy of Marketing Science. Vol. 31, Iss. 2; p. 189. (SSCI)   

Yilmaz, Cengiz and Shelby D. Hunt (2001), “Salesforce Cooperation: The Influence of

Relational, Task, Organizational, and Personal Factors,” Journal of the Academy of Marketing Science, 29, (4), 335-357.

Myron Leonard (2003).  Marketing Literature Review.  Journal of Marketing.  Vol. 67, Iss. 1; p. 116 (SSCI)

 

Yilmaz, Cengiz and Shelby D. Hunt (2001), “Salesforce Cooperation: The Influence of

Relational, Task, Organizational, and Personal Factors,” Journal of the Academy of Marketing Science, 29, (4), 335-357.

Dennis B. Arnett, Barry A. Macy, and James B. Wilcox (2005).  The Role of Core Selling Teams in Supplier-Buyer Relationships.  Journal of Personal Selling & Sales Management, vol. XXV, no. 4

Yilmaz, Cengiz and Shelby D. Hunt (2001), “Salesforce Cooperation: The Influence of

Relational, Task, Organizational, and Personal Factors,” Journal of the Academy of Marketing Science, 29, (4), 335-357.

S Grzeskowiak (2006), “An Empirical Examinatıon of Boundary Conditions for Relational Echange,”Doctoral Dissertation, Virginia Polytechnic Institute and State University.

Yilmaz, Cengiz and Shelby D. Hunt (2001), “Salesforce Cooperation: The Influence of

Relational, Task, Organizational, and Personal Factors,” Journal of the Academy of Marketing Science, 29, (4), 335-357.

 

Paolo Guenzi,Catherine Pardo, Laurent Georges (2006).  The Impact Of Key Account Managers’ Behavıours On Customers’ Trust.  (Working Paper, E D H E C B u s i n e s s S c h o o l - L i l l e - N i c e).

Yilmaz, Cengiz and Shelby D. Hunt (2001), “Salesforce Cooperation: The Influence of

Relational, Task, Organizational, and Personal Factors,” Journal of the Academy of Marketing Science, 29, (4), 335-357.

Enzo Bivona and Francesco Ceresia (2006).  Desingning Longterm Oriented Policies to Enhance Supplier – Manufacturer Relationships.  Working Paper, University of Palermo.

Yilmaz, Cengiz, Bülent Sezen and Ebru Tümer Kabadayı, (2004)

“Supplier Fairness as a Mediating Factor in the Supplier Performance-Reseller Satisfaction Relationship,” Journal of Business Research,  Vol 57, 8, 854-863.

Bullington, Kimball E; Bullington, Stanley F

(2005).  Stronger supply chain relationships: learning from research on strong families.  Supply Chain Management: An International Journal; Volume 10 No. 3 (SSCI)

Yilmaz, Cengiz, Bülent Sezen, and Özlem Özdemir (2005), “Joint and Interactive Effects

of Trust and (Inter) Dependence on Relational Behaviors in Long-Term Channel Dyads,” Industrial Marketing Management, 34, 3, 235-248

Janine Dermody  and Stuart Hanmer-Lloyd  (2005), “Safeguarding the Future of Democracy: (Re)Building Young People's Trust in Parliamentary Politics,” JOURNAL OF POLITICAL MARKETING,  Volume: 4 Issue: 2/3

Yilmaz, Cengiz and Shelby D. Hunt (2001), “Salesforce Cooperation: The Influence of

Relational, Task, Organizational, and Personal Factors,” Journal of the Academy of Marketing Science, 29, (4), 335-357.

Paul Matthyssens and Tine Bnyl (2005), “From Product to Total Solution: An Enriched Channel Perspective,” Working Paper, Faculty of Applied Economics, University of Antwerp, Belgium.

Yilmaz, Cengiz, Bülent Sezen, and Özlem Özdemir (2005), “Joint and Interactive Effects

of Trust and (Inter) Dependence on Relational Behaviors in Long-Term Channel Dyads,” Industrial Marketing Management, 34, 3, 235-248

Helena Mäkinen (2006).  Recruiting Pharmaceutical Sales Force: A Content Analysis Of Job Ads.  Working Paper, INNOMARKET Turku School of Economics.

 

Yilmaz, Cengiz, (2002) “Salesperson Performance and Job Attitudes Revisited: An

Extended Model and Effects of Potential Moderators,” European Journal of Marketing, Vol. 36, 11/12, 1389-1414.

Marıá José Garrido, Pilar Pérez and Carmen Antón (2005).  Determinants of sales manager job satisfaction. An analysis of Spanish

industrial firms.  International Journal of Human Resource Management, 2005 - Taylor & Francis. (SSCI)

Yilmaz, Cengiz, (2002) “Salesperson Performance and Job Attitudes Revisited: An

Extended Model and Effects of Potential Moderators,” European Journal of Marketing, Vol. 36, 11/12, 1389-1414.

Janine Dermody and Stuart Hanmer-Lloyd (2004), “Re-Marketing the Labour Party to Young “Ardent Cynics”: A Trust Building Process, Centre for Research in Service CeReS), University of Gloucestershire, Political Marketing Conference, Eccles Centre for American Studies and The Haworth Press Series in Political Marketing, London - 15 March 2004

 

Yilmaz, Cengiz and Shelby D. Hunt (2001), “Salesforce Cooperation: The Influence of

Relational, Task, Organizational, and Personal Factors,” Journal of the Academy of Marketing Science, 29, (4), 335-357.