YÜKSEK LİSANS TEZLERİ / M.Sc. THESIS

Prof. Dr. Y. Samim ÜNLÜSOYodtu.jpg (2920 bytes)

Ana Sayfa / Home Page BAŞLIK / TITLE ÖĞRENCİ / STUDENT TAMAMLANMA TARİHİ / COMPLETED IN
Taşıt Tekniği / Automotive Engineering
50

Paletli Araçların Yön Değiştirme Dinamiklerinin Modellenmesi / Steering Dynamics of Tracked Vehicles

Özdemir, M. N. Eylül / September 2016
49 Çekici-Yarı Treyler kombinasyonlarının modellenmesi, Simülasyonu ve Aktif Kontrolü / Modeling, Simulation, and Active Control of Tractor-Semitrailer Combinations Milani, S. A. Aralık/ December 2015
48

Bağımsız Süspansiyonlu Otomobiller İçin Sarmal Yay Form Tasarım ve Analizi / Design and Analysis of  Helical Coil Spring Forms for Independent Suspensions of Automobiles

Yazar, G. Aralık / December 2015
47 Çekici ve Çok Akslı Yarı Treyler Kombinasyonlarının Modellenmesi ve Aktif Yönlendirme Kontrolü /  Modeling and Active Steering Control of Articulated Vehicles With Multi-Axle Semi-Trailers Dilberoğlu, M. U. Eylül / September 2015
46 Elektrikli Hibrit Araçların Modellenmesi ve Optimizasyonu / Modeling and Optimization of Hybrid Electric Vehicles  Özden, B. Ş. Şubat / February 2013
45 Hızlı Tren Dinamik Davranışının Modellenmesi ve Simülasyonu / Modeling and Simulation of High Speed Railway Vehicle Dynamics Yüksel, T. Haziran / June 2010
44 Basitleştirilmiş Araç Sürüş Model Parametrelerinin Karmaşık Çoklu Gövde Araç Modellerinden Elde Edilmesi / Identification of Low-order Vehicle Handling Models From Multi Body Dynamics Vehicle Models Sağlam, F. Ocak / January 2010
43 Kritik Seyir Durumlarında Amortisör Arızalarının Seyir Dinamiğine Etkileri / Effects of Damper Failure on Vehicle Handling During Critical Maneuvers Bedük, D. Kasım / November 2009
42 Araç Parametrelerinin Darbe Sertliğinin Azaltılması için Optimizasyonu / Optimization of Vehicle Parameters for Reduced Impact Harshness Aydın, M. Eylül / September 2009
41 Araç Dinamiğinin MR Sönümleyicileri Kullanılarak Yarı-Aktif Kontrolü / Semi-Active control of Vehicle Dynamics Using MR Dampers Erdoğan, Z. Şubat / February 2009
40 Yol Araçlarında Tümleşik Aktif Güvenlik Sistemi için TCS Tasarım ve Simülasyonu / Design and Simulation of an TCS System for Integrated Active Safety System for Road Vehicles Oktay, G. Aralık / December 2008
39 Yol Araçları İçin Tümleşik Aktif Dönüş Denetim Sistemi Tasarımı ve Simülasyonu / Design And Simulation of An Integrated Active Yaw Control System For Road Vehicles Tekin G. Şubat / February 2008
38 Yol Araçlarında Tümleşik Aktif Güvenlik Sistemi İçin ABS Tasarım ve Simülasyonu / Design and Simulation of an ABS System for Integrated Active Safety System for Road Vehicles Şahin, M. Eylül / September 2007
37 Araçların Atalet Tensörlerinin Tanılanması / Identification of Inertia Tensor of Vehicles Kutluay, E. Eylül / September 2007
36 Baskı Devre Kartlarının Mekanik Yorulma ve Ömür Kestirme Analizi / Mechanical Fatigue and Life Estimation Analysis of Printed Circuit Board Components Genç, C. Ağustos / August 2006
35 Çok Akstan Yönlendirilen Araçların Dinamik Modellenmesi ve Analizi / Modeling of the Dynamics of Multi-Axle Steered Vehicles Bayar, K. Temmuz / July 2006
34 Ağır Ticari Vasıtaların Performans Analizi / Performance Analysis of Heavy Commercial Vehicles Töre, Ş. A. Eylül / September 2005
33 Bir Otomobil Gövdesinin Transfer Fonksiyonlarının Deneysel olarak Elde Edilmesi / Experimental Determination of the Transfer Functions for Force Input and SPL of a Car Body Şentürk, S. Nisan / April 2004
32 Otomobil Denge Çubuklarının Otomatik Tasarım Analizi / Automated Design Analysis of Anti-Roll Bars Çalışkan, K. Eylül / September 2003
31 Sürekli Değişken Transmisyonlu Bir Otomobilin Dinamik Simülasyonu ve Performans Optimizasyonu / Dynamic Simulation and Performance Optimization of a Car With CVT Güvey, S. Eylül / September 2003
30 Dört Tekerlekten Yönlendirme Sistemlerinin Bulanık Mantık İle Denetlenmesi / Fuzzy Logic Control of a Four Wheel Steering System Özatay, E. Temmuz / July 2003
29 Çekici-Treyler Kombinasyonlarında Hareket Dinamiğinin Simülasyonu / Simulation of Lateral and Longitudinal Dynamics of Articulated Vehicles Susuz, U. Aralık / December 2001
27 Otomobil Otomatik Transmisyonlarında Bulanık Mantıkla Vites Değişimi / Fuzzy Logic Gear Shifting in Automatic Transmissions for Automobiles Erdoğan, R. U. Aralık / December 2001
26 Bir Otomobil Gövdesinin Statik ve Dinamik Sonlu Elemanlar Analizi / Static and Dynamic Finite Element Analysis of a Car Body Structure Özgen, G. O. Aralık / August 2001
25 Hız Kontrol Kasislerinin Profil Optimizasyonu / Optimization of Speed Control Hump Profiles Başlamışlı, Ç. Haziran / June 2000
24 Development of Neuro-Fuzzy Controlled Torque Split Four Wheel Drive and Traction Control Systems for Automobiles Arıkan, K. B. Eylül / September 2000
23 Development of a Fuzzy Controlled ABS to Improve Braking Performance and Stability of Automobiles Yazıcıoğlu, Y. Temmuz / July 1999
22 Development of a Preprocessor for FE and a Postprocessor for Experimental Tire Analysis Korkmaz, H. Temmuz / July 1999
21 Aktif Süspansiyon Sistemlerinin Adaptif Kontrolü / Adaptive Control of Active Vehicle Suspensions Yalgı, T. Eylül / September 1998
18 Dört Tekerlekten Yönlendirilen Araçların Dinamiği ve Kontrolü / Dynamics and Control of Four-Wheel Steering Vehicles Menteş, Ö. Eylül / September 1996
17 Yol Araçları İçin Aktif Titreşim Yutucusu / Active Vibration Absorber for Road Vehicles Umut, A. Haziran / June 1996
15 Araç İşletim Maliyetlerinin Türkiye Yol Koşulları ve Araç Hızlarına Göre Belirlenmesi / Determination of Vehicle Operating Costs According to Vehicle Speeds and Road Conditions in Turkey Yıldız, İ. A. Haziran / June 1995
11 Development of a Vehicle Simulator and Optimizer Software Package Erbil, H. A. Şubat / February 1988
8 Otomobil Bağımsız Süspansiyon Sistemleri İçin Kuru Sürtünme Modellerinin Değerlendirilmesi / Evaluation of Dry Friction Models in Relation to Automobile Independent Suspensions Yağız, N. Haziran / June 1986
Akışkan Gücü / Fluid Power
28 Hidrolik Güç Sistemlerinin Bilgisayar Destekli Çizim ve Tasarım Programı DraftSima'nın Geliştirilmesi / Development of the Software DraftSima for the Computer Aided Drafting and Simulation of Hydraulic Power Systems Arslan, Ç. Aralık / December 2002
20 Doğal Gaz Dağıtım Ağlarının Optimum Tasarımı / Optimum Design of Natural Gas Distribution Networks Öner, D. Ocak / January 1997
19 Akışkan Gücü Sistemlerinin Bilgisayar Destekli Çizim ve Simülasyonu / Computer Aided Drafting and Simulation of Fluid Power Systems Erşahin, A. Eylül / September 1996
16 Simulation of Open Loop Fluid Power Systems Gül, F. Eylül / September 1995
Titreşim ve Gürültü / Vibration and Noise
14 Updating Finite Element Models for Dynamic Analysis of Structures Karaman, A. Haziran / June 1994
13 Development of Space Curved Finite Elements for the Dynamic Analysis of Helical Coil Springs Çıplak, N. Eylül / September 1989
12 Dynamic Behaviour and Noise Radiation Characteristics of Box-like Plate Structures Kopuz, Ş. Haziran / June 1988
6 Dynamic Analysis of Rectangular Plate Structures by the Finite Element Method Önal, C. Mart / March 1985
2 Finite Element Mobility Analysis of Helical Coil Springs Yalçın, V. Şubat / February 1984
Taşıma ve Kaldırma Makinaları / Hoisting and Conveying Machinery
10 Computer Aided Design of Belt Conveyors Uzun, A. A. Şubat / February 1988
9 Pmömatik Konveyörlerin Bilgisayarla Tasarım ve Analizi / Computerized Design and Analysis of Pneumatic Conveyors Aydın, N. Aralık / December 1987
7 Computer Aided Design and Optimization of Crane Bridge Girders Çalışkan, M. Eylül / September 1985
5 Optimum Design of Box Section Crane Girders Kobakçı, H. Aralık / December 1984
4 Experimental Investigation of the Rotary Table Feeder Özcan, N. Mayıs / May 1984
3 Design and Construction of a Shear Force Testing Apparatus for Bulk Materials Özalp, V. Nisan / April 1984
1 Theoretical and Experimental Investigation of Portable Gantry Crane Structures Önbilgin, G. Şubat / February 1982