Kuşak Hatları


Haydarpaşa kuşak hattının ana hattan görünümü (29. Nisan. 2002).


Ankara Garı kuşak hattında E 52 500 tarafından çekilen Başkent Ekspresi Marşandiz Garına gitmek üzere çevriliyor. Önde görünen binalar eski buharlı lokomotif deposu ve eski motorlu tren deposu (21. Haziran 2002)*


Kuşak hattında nazlı nazlı ilerleyen Başkent Ekspresinin lokomotifi Ankara Gar doğu girişine yaklaşıyor. Soldaki binalar restorasyonu süren eski TCDD depoları (21. Haziran. 2002)*


Başkent Ekspresi yavaş yavaş gara yaklaşıyor. Lokomotifin hemen sağındaki levhada "Azami Sürat 10 km/sa" yazıyor (21. Haziran. 2002)*


Ve sonunda gara giriyor (21. Haziran. 2002)*

*Bu fotoğrafların çekimi sırasında benimle birlikte aynı çocuksu heyecanı paylaşan sevgili eşimin desteğiyle sergileniyor.Ankara Gar kuşak hattının güney tünel girişi (30 Haziran. 2002).


Başkent Ekspresi kuşak hattında dönmek üzere Ankara Garı 1. Perondan çıkıyor (21. Temmuz. 2002).


Başkent Ekspresi kuşak hattına kuzeyden giriyor (21. Temmuz. 2002).


Başkent Ekspresi Ankara Garı eski tren depolarının önünden kıvrılıyor (21. Temmuz. 2002).


Başkent Ekspresi tünele doğru ilerliyor (21. Temmuz. 2002).


Lokomotif tünelde kayboldu bile (21. Temmuz. 2002).


Derken güney taraftan lokomotif çıkıyor (21. Temmuz. 2002).


Ve gara girmek için ilerliyor (21. Temmuz. 2002).


Başkent Ekspresi kuşak hatında dönmüş olarak Ankara Garına doğu girişinden yaklaşıyor (21. Temmuz. 2002).


Irmak Garı kuşak hattında döndürülen (müselles edilen) DE 22 000 tarafından çekilen bir yük treni. Bu hat Çankırı cihetinden Kayseri cihetine (veya Kayseri cihetinden Çankırı cihetine) giden trenleri müselles etmek için kullanılır. (Açıklama Derya Ferendeci, 8. Mart. 2005).


Irmak kuşak hattının daha geniş açılı bir görünüşü. Sol taraf Ankara yönü (8. Mart. 2005).


Ana Sayfaya...