Demiryolu Kenarı İşaretleri


14 000 elektrikli banliyö dizilerinin tek dizi olarak çalıştığında peronda durması gereken noktayı gösteren işaret (Ankara Garı, 30. Aralık. 2001).


Eğer üç dizi olursa bu işaret durma noktası (Ankara Garı, 9. Mart. 2002).


Sirkeci-Halkalı banliyö hattında banliyö dizilerinin durması gereken yeri gösteren sabit işaret (22. Ekim. 2003).


Sirkeci garı çıkışında sürat göstergesi. Fotoğrafın içinden çekildiği dizi ve yanında görünen dizi 8000 (22. Ekim. 2003).


Her iki ucunda da yan hatların makasla ana hatta bağlandığı istasyonlarda "tampon manevrası" olarak da anılan ve katarın bir bölümünün lokomotifin de bağlı olduğu kısımdan çözülerek kontrolsüz olarak itildiği "atma-kaydırma" manevrayı yasaklayan işaret. Arkadaki elektrifikasyon direğinde görünen iki numaradan üstteki 12. kilometreyi, alttaki ise direğin 12. kilometredeki 25 numaralı direk olduğunu gösteriyor (Kayaş, 9. Mart. 2002).


Toplu makas kollarından biri.  Yandaki siyah kutu makasın konumunu CTC sistemine bildiren ve makası bu konumda kilitleyen kontrol kutusu (Kayaş doğu, 9. Mart. 2002).


Tamamen manuel makas kolları ve üzerlerinde de makas fenerleri (Marşandiz Doğu, doğuya bakış, 26. Mart. 2002).


Aynı makaslar, batıya bakış (26. Mart. 2002).


Bir başka fenerli manuel makas (Marşandiz Garı doğu, 26. Mart. 2002).


Aynı makasın yandan görünüşü, arkada görünenlerse 22 ve 23 numaralı makaslar. Arkada TVS2000 yataklı vagon ve Y32 bojisi görülüyor (26. Mart. 2002).


Aynı makasın diğer tarafı (26. Mart. 2002).


Yine 21 numaralı makasın içindeki ispirto lambası (26. Mart. 2002).


Ankara Gar kuşak hattı güney girişinde TCDD personelini uyaran levha (30. Haziran. 2002).


Sirkeci Garı girişinde yayalar için bir levha (3. Ağustos. 2002).


Sirkeci Garı girişinde dizel makinelerin hızının saatte 5 kilometre olması gerektiğini bildiren levha (3. Ağustos. 2002).


Demiryolunda çeşitli durumları rapor etmek ve takayyüdat ihbarnamesi verebilmek için kilometrenin 600. metresi olduğunu gösteren işaret. Elektrifikasyonla birlikte direk numaraları bu işaretlendirmenin yerini almaya başlamıştır (Kayaş, Klm: 12+600, 9. Mart. 2002)


Haydarpaşa-Ankara hattında Klm. 573+400'ü gösteren işaret (25. Mayıs. 2003).


Erenköy İstasyonunun doğusunda İstanbul Ankara demiryolunun 7. kilometresini gösteren kuzey işaret (Klm: 7+000, 29. Nisan. 2002).


Erenköy İstasyonunun doğusunda İstanbul Ankara demiryolunun 7. kilometresini gösteren güney işaret, rayın ne kadar ince olduğuna dikkatinizi çekmek isterim (Klm: 7+000, 29. Nisan. 2002).


Sincan-Sanayi hattında Sincan çıkışı kilometre 0 olarak geçiyor. Bu hattın 2. kilometresini gösteren işaret (24. Eylül. 2003).


Irmak-Zonguldak hattında 136. kilometreyi gösteren işaret (12. Ekim. 2002).


Demiryolunun eğimini (binde 11.6 çıkış) ve kaç metre bu eğimle gidildiğini (263 m) gösteren elektrifikasyon direğindeki işaret (Erenköy doğu, 29. Nisan. 2002).


Ve benzeri bir eğim işareti daha. Bu kez binde 10 eğim ile 161 metrelik bir iniş (Erenköy doğu, 29. Nisan. 2002).


Mamak İstasyonunun batı tarafında bir eğim işareti. Ankara banliyösünün hemen tümünde eğimler elektrifikasyon direklerinden ayrı olarak dikilen işaretlerle gösterilmiş (30. Haziran. 2002).


Yenişehir İstasyonundan Ankara Garına binde 8 eğimle 130 metre ineceğinizi gösteren eğim işareti. Bu işarette okun yönü eğimin iniş mi çıkış mı olduğunu göstermiyor. Zaten bu hattın normal trafik yönünde işaretin bu yüzü de görünmüyor (30. Haziran. 2002).


Yukarıdaki işaretin diğer yüzü. Yenişehir köprüsü üzerinde 74 metrelik kısmın eğimsiz olduğunu gösteriyor (30. Haziran. 2002).


Yenişehir İstasyonu doğu girişinde binde 14 eğimle 250 metre inileceğini gösteren işaret (11. Ağustos. 2002).


Yenişehir-Kurtuluş arasında binde 1 eğimle 520 metre tırmanılacağını gösteren eğim işareti. Arkada birinci kilometrenin 37'nci elektrifikasyon direği görülüyor (11. Ağustos. 2002).


Yukarıdaki işaretin arka yüzü binde 18 eğim ile 130 metre inileceğini gösteriyor (11. Ağustos. 2002).


Kurtuluş-Cebeci arasında binde 5 eğimle 255 metre inileceğini gösteren işaret (11. Ağustos. 2002).


Yukarıdaki işaretin diğer yüzü binde 7 eğimle 200 metre tırmanılacağını gösteriyor (11. Ağustos. 2002).


Zeytinburnu-Yenimahalle arasındaki nötr bölgenin başında bulunan disjonktörü aç işareti (23. Ekim. 2003).


Zeytinburnu-Yenimahalle arasındaki nötr bölgenin bitiminde bulunan disjonktörü tuttur işareti (23. Eylül. 2003).


Erenköy İstasyonunun denizden yüksekliğini (rakım 36 m) ve Haydarpaşa'ya olan uzaklığını (Klm. 6,2) gösteren işaretler (29. Nisan. 2002).


Adapazarı Garı girişinde fren bölgesini gösteren işaret istasyon giriş semaforunun önünde (1. Ağustos. 2002).


Sirkeci-Halkalı arasında bulunan bir takayyüdat işareti (22. Ekim. 2003).


Ankara Garı girişinde takayyüdat işareti (22. Mayıs. 2003).


Biri kırmızı biri yeşil çift takayyüdat işareti (4. Kasım. 2004).


Pamukova'daki kazanın ardından yeniden trafiğe açılan demiryolundaki takayyüdat işareti (9. Ağustos. 2004, Mekece).


TMİ (Telefonla Merkezden İdare) ile yönetilen Irmak-Zonguldak hattında Klm. 138 civarında telefon prizini gösteren işaret (12. Ekim. 2002).


Erenköy istasyonu doğusunda CTC telefonunun yerini gösteren direk işareti (24. Ekim. 2003).


TMİ ile yönetilen Irmak-Zonguldak hattında makaslı istasyona yaklaşmayı belirten beyaz şeritli direkler (12. Ekim. 2002).


Irmak-Zonguldak hattında 136. kilometre civarında otomobillere hemzemin demiryolu geçidi olduğunu bildiren işaret (12. Ekim. 2002).


Polatlı Garının batısında, doğuya bakan ve TCDD 1. Bölgesine girildiğini gösteren işaret (6. Kasım. 2004).


Ana Sayfaya...