DRS (Drucktasten-Relaisstellwerk Siemens) Sinyalizasyon Sistemi

Buradaki resimler ve Açıklamalar "Trafiğin Elektrikli Sinyallerle Otomatik ve Kumandalı İdaresi Yönetmeliği"nden (TCDD İzmir Matbaası-142, 1973) alınmıştır.
DRS Sinyal Direğinde (genellikle) üç grup lamba bulunur

İki üstte (yeşil, sarı 1) ve iki altta (kırmızı, sarı 2) dört büyük lambadan oluşan esas sinyal İki köşegen (sağ üstte ve sol altta) iki küçük beyaz manevra sinyal lambaları  Sinyal kafasının sol alt köşesinde bulunan üçgen biçimindeki beyaz renkli yedek sinyal lambaları
DRS sisteminde eğer hat meşguliyeti varsa CTC sisteminde olduğu gibi kırmızı üzeri sinyal açma olanağı yoktur, yedek sinyal lambaları sinyal bildirisi verilemediği zamanların dışında bu iş için de kullanılır.


Sirkeci Garı çıkışındaki DRS sinyal direkleri. Arkada Sirkeci elektrikli tren deposunda görülen kırmızı-yeşil lokomotif E 52 500 (29. Nisan. 2002).


Yedek sinyal kafası bazen esas sinyalin altında da yer alabilir (22. Ekim. 2003).

DRS Esas Sinyal Lambalarının Anlamları

Kırmızı: Dur (trenler ve manevralar) Yeşil: Blok serbest
Sonraki Sinyal: Yeşil, çift sarı, yeşil-sarı olabilir
Sarı 1: Bloğa ihtiyatla gir
Sonraki Sinyal: Kırmızı
Yeşil-Sarı 2: Tali hatta giriş serbest
Sonraki Sinyal: Yeşil, Sarı 1, Çift Sarı
Çift Sarı: Tali hatta ihtiyatla gir
Sonraki Sinyal: Kırmızı


Münferit Harket Emir Sinyali
Kumanda masası bulunan istasyonların
vazifeli memurları duran trenler için
bu sinyali yakmak suretiyle hareket
emri verirler.


Sirkeci Garı çıkışnda yeşil-sarı sinyal (geşiş sapmalı olacak) ve münferit hareket emir sinyali. Arkada iki tane makas konum feneri görülüyor (22. Ekim. 2003).


Münferit hareket emir sinyaline kumanda eden anahtar istasyondaki görevli tarafından kullanılır (Yeşilköy, 20. Temmuz. 2007).


Çıkış sinyali durum göstergesi (mü'şir) 35 x 35 cm siyah kutudur. İstasyon binalarında markiz altında bulunur ve çıkış sinyali ile anklaşedir. Çıkış sinyali yeşil ya da sarı olduğu zaman yanar, kırmızı ise sönüktür (Yeşilköy, ön yüz, 29. Nisan. 2002).


Yedikule İstasyonunda müşir ve yeşil yanan sinyal direği (9. Temmuz. 2008).


Yeşilköy İstasyonu batı çıkışındaki DRS sinyal direği. Bu direkte dört esas sinyal lambası, manevra sinyal lambaları ve yedek sinyal lambalarına ek olarak bir lamba daha (yedek sinyal kafasının altında tek lamba) görülüyor. Bu yeşil lamba münferit hareket emir sinyalidir,  anahtarı kumanda masasının bulunduğu binanın köşesindedir ve görevli memur tarafından trenlere hareket emri vermek için kullanılır (29. Nisan. 2002).


DRS sinyal direkleri blok numarası Sirkeci 1 olacak şekilde numaralandırılmışlardır (burada 26). Eğer sayding sinyali de varsa her direk daha küçük ikinci bir numara ile de numaralandırılır (burada 2) (22. Ekim. 2003).


Tek sinyal direği olan yerlerde ise sadece blok numarası yer alır (burada 35) (22. Ekim. 2003).


Florya istasyonunun doğusunda, batıya yol veren DRS sinyali kırmızı yanıyor. Bildirisi: Dur (28. Ekim. 2006).


Aynı sinyal sarı yanıyor. Bildirisi: Sonraki sinyal kırmızı (28. Ekim. 2006).


Aynı sinyal yeşil yanıyor. Bildirisi: En az iki blok serbest (28. Ekim. 2006).


Sirkeci Garı çıkışında çift sarı. Bildirisi: Sadece bir blok serbest ve makaslardan geçiş sapmalı olacak (9. Temmuz. 2008).


Sirkeci Garı çıkışında sarı üzeri yeşil. Bildirisi: En az iki blok serbest ve makaslardan geçiş sapmalı olacak (9. Temmuz. 2008).


31 numaralı sinyal direğinin temeli. Baglantı kutusunda Nippon ve 1990 yazması, eskiyen kutunun bu kutuyla değiştirildiğini gösteriyor. Uzaklardan yük treni çeken bir DE 33 000 geliyor (28. Ekim. 2006).


31 numaralı sinyalin hat devresi, dolabı ve direk trafosu ise oldukça ileride (28. Ekim. 2006).


DRS sisteminde yedek güç kaynaklarından biri de katener gerilimidir. Bu gerilimi (25 kV) DRS sisteminin kullanabileceği düşük gerilime çeviren direk trafosu (28. Ekim. 2006).

Münferit Manevra Sinyalleri

Sol üst köşede kırmızı manevra dur
Köşegen çift beyaz ışık manevra serbest


Sirkeci Garında münferit manevra sinyali (3. Ağustos. 2002).


Altı yıl sonra aynı münferit manevra sinyali. Arkada görünen E 52 500 elektrikli lokomotif (9. Temmuz. 2008).


Sirkeci Garında münferit manevra sinyali. Arkada görünen 14 000 banliyö dizisi  (3. Ağustos. 2002).


Sirkeci Garında dört münferit manevra sinyali yandan görünüyor (9. Temmuz. 2008).

Fren Tecrübe Sinyali

Sirkeci Garı 3-6. yollarında peron markiz kenarında bulunur. Hem hareket memuruna hem de makiniste doğru alt alta üç beyaz lambadan oluşur ve markiz direklerindeki düğmelerden kumanda edilir.


Fren tecübe sinyali. Ayrıca yine peron markiz direğinin iki yanında çıkış sinyali durum göstergeleri (mü'şir) görülebiliyor (Sirkeci Garı, 3. Ağustos. 2002).


Sirkeci Garında peron markisinde bulunan müşir ve fren tecrübe sinyali (istasyon binasına bakan yüz) (7. Temmuz. 2008).


irkeci Garında peron markisinde bulunan müşir ve fren tecrübe sinyali (makiniste bakan yüz) (7. Temmuz. 2008)


DRS sisteminin bulunduğu yerde vagon kaçmasını önlemek için kullanılan derayman takozunun durumunu gösteren fener (Yeşilköy, 29. Nisan. 2002)


Derayman takozunun durumunu gösteren fener (Sirkeci garı manevra sahası, 3. Ağustos. 2002).


DRS sisteminde makasın durumunu gösteren fener (Sirkeci, 22. Ekim. 2003).


Sirkeci Garındaki fenerli ve motorlu makaslardan iki tanesi. Fotoğrafta görülen elektrikli banliyö dizileri 8 000'ler (29. Nisan. 2002).


Sirkeci Garındaki DRS sisteminin kumanda ettiği 32 numaralı makas ve makas feneri (9. Temmuz. 2008).


Sirkeci Garında bakımı yapılan makas. Makasların kayma yüzeylerinin periyodik olarak temizlenmesi ve yağlanması gereklidir. Ülkemizde bu iş demiryolu personeli tarafından yapılır (Sirkeci, 9. Temmuz. 2008).


Sirkeci Garında İngiliz makasının durumunu gösteren fener (29. Nisan. 2002).


DRS sistemi ilk yapıldığı zaman Sirkeci-Halkalı arasını kontrol etmekteydi. Daha sonra Halkalı-Soğuksu arası CTC sistemine çevrilince Halkalı Garındaki iki DRS kulesi de kullanılmaz oldu. Halkalı Garı doğu DRS kulesi. Kulenin solunda CTC sinyal direği görülüyor (22. Ekim. 2003).


Yeşilköy DRS kontrol masası. Defterin üzerindeki uzaktan kumanda cihazı görevlinin izlediği televizyona ait ve DRS masasıyla bir ilgisi yok (26. Ağustos. 2005).


Sirkeci'deki kulede bulunan DRS masası. Bu masada Sirkeci garındaki tesisata bağlı tüm yollar ve tesisata bağlı elektrikli makaslar görülebilmekte. Sistem 50 yıl öncesinde kurulmuş olmasına rağmen gelen bir treni istenen yola alabilmek için gerekli makas tanzimleri ve kilitlemeler sadece iki tuşa basarak otomatik olarak yapılabiliyor. Tren Sirkeci girişine geldiğinde yanıp sönen ışık ve bir çan ile durum görevliye bildiriliyor (28. Ekim 2006).


Ana Sayfaya...