Demiryolu ve Çevresi
Köprü, Tünel ve Benzeri Sanat Yapıları


Haydarpaşa-Ankara hattının 7+063 kilometresinde bulunan demir tabyeli alt geçit. Bu geçidin bir iki istisna dışında tümü altıgen olan istinat duvarı taşları hep dikkatimi çekmiştir  (Fotoğraf: Ali Aksın, 30. Eylül. 2004).


Haydarpaşa-Ankara hattının 7+063 kilometresinde bulunan demir tabyeli alt geçidinin içi (Fotoğraf: Ali Aksın, 30. Eylül. 2004).


Cebeci doğudaki kuzey yolun karayolu üst geçit köprüsü (7. Mayıs. 2004).


Ankara Garı batı girişi ile Hipdrom Durağı arasında bulunan Konya Yolu Köprüsü. Bakışa göre sağdaki hat Kuzey-3 olarak da adlandırılan Marşandiz Garı ile Ankara Garı arasındaki servis hattı. Hemen sağa ayrılan makas Ankara trafo merkezi ve katener bakım şefliğinin hattı. Yenimahalle kömür deposunun hattı da eskiden buradan ayrılırdı (6. Kasım. 2004).


Beylikköprü köprüsü. Köprüde demiryolunun ortasında bulunan kontr ray burada raydan çıkabilecek demiryolu taşıtlarının hat ekseninden çok fazla uzaklaşarak köprü yapılarına çarpmasını önlemeyi amaçlamaktadır (6. Kasım. 2004).


Lokomotiften Güneyköy inişindeki bir köprünün görünüşü (Fotoğraf: Makinist A. Gani Evis, 9. Ağustos. 2005).


DE 18 107 lokomotifin çektiği tren köprüden geçiyor
(Fotoğraf: Makinist A. Gani Evis, 9. Ağustos. 2005).


DE 18 107'nin yardımcı tarafından bir başka köprünün görünüşü
(Fotoğraf: Makinist A. Gani Evis, 9. Ağustos. 2005).


Kilometre 189'dan lokomotif, 31 620 sefer sayılı katar, köprü ve tünelin görünüşü
(Fotoğraf: Makinist A. Gani Evis, 9. Ağustos. 2005).


Ankara-Yenişehir arası  ilki Ruslar tarafından yapıldığı rivayet edilen bir köprü ile bağlıydı. O dönemde Doğuya ranforlu (çift lokomotif ile) giden bir tren. Bu tren artık içinden demiryolu geçmeyen Demirlibahçe tünelinden de geçecek
(Erzurum'un İşletmeye Açılışı, Maarif Matbaası, 1939, Ergin Tönük koleksiyonu)


1958 yılının Cumhuriyet Bayramında, ülkemizdeki olanaklarla yapılan Yenişehir güney hattın köprüsü ile Cebeci'ye kadar çift hatta geçirildi. Güney hattın batı (Ankara Garı) tarafındaki "kitabe" (23. Mart. 2005).


Aynı köprünün doğu (Yenişehir) tarafındaki kitabe (23. Mart. 2005).


Belki elli yıldan da daha uzun süredir kullanılmayan Demirlibahçe Tünelinin batı ağzı. Demiryolu Cebeci İstasyonundan itibaren şimdiki güzergahına göre daha güneyden ve daha yukarıdan geçiyor ve Demirlibahçe Tüneline giriyormuş (7. Mayıs. 2004).

"O yıllarda trenler Kayaş yönüne daha farklı bir hattan giderlerdi. Gardan kalkan tren, Hacettepe'nin başında tırmanışa geçer, Cebeci'ye geldiğinde (eski konservatuvar, şimdiki Mamak Belediyesinin olduğu yerde) inişe geçer, karayolu seviyesine gelmiş olurdu.

Cebeci İstasyonunun sağ tarafındaki sinemanın önünde, seviye yine yükselmeye başlar, Demirlibahçe'deki tünelden geçerek Saimekadın'a doğru oldukça yüksek bir seviyeden geçen demiryolu hattı Kayaş'a ulaşırdı. Gardan kalkan bütün banliyö trenleri Kayaş'a kadar gitmez, büyük kısmı Mamak'tan geri dönerdi."

Asaf Başol, Leylek Dondu Ben Donmadım! Anılar, Kaleme Alan Sultan Sönmez Tokhay, 2010, ISBN 978-605-61911-0-7


Tünel ağzı bir duvarla örülmüş, içerisi depo olarak kullanılıyor. Buna rağmen Ankara-Irmak demiryolunun 1 numaralı tüneli burası. Diğer tünel numaraları 2 ile doğuya doğru devam ediyor (7. Mayıs. 2004). Demiryolu güzergahının eskiden farklı olduğunu ilk kez babam Erdoğan V. Tönük'ten duymuştum, ardından TCDD Müzeler Şube Müdürü Servet Sarıaslan ve eşi eğitimci Ümit Sarıaslan Demirlibahçe Tünelinden söz ettiler. Geziyi Servet Sarıaslan ve Altan Ataman ile birlikte yaptık.


Pozantı-Yenice arasındaki tünellerden birinin güney ucu (9. Aralık. 2004).


Pozantı-Yenice arasındaki tünellerden bir başkasının güney ucu (9. Aralık. 2004).


Pozantı-Yenice arasındaki tünellerden birinin içinden diğerinin güney ucunun görünüşü (9. Aralık. 2004).


Pozantı-Yenice arasındaki tünellerden birinin güney ucu ve diğerinin örülmemiş çevresi (9. Aralık. 2004).

Pozantı-Yenice arasındaki tünellerden birinin içinden diğer iki tünelin görünüşü (9. Aralık. 2004).


Sonunda kara ikliminden Akdeniz iklimine geçiyoruz (9. Aralık. 2004).


Haydarpaşa-Ankara hattının 434. kilometresindeki tünelin doğu tarafı ve yarması. Tünel doğu girişindeki ortası yeşil disk takayyüdat olduğunu gösteriyor (3. Mart. 2007).Haydarpaşa-Ankara hattında 436. kilometre civarında bulunan tünelin batı ağzının tünel içinden görünüşü (3. Mart. 2007).


Haydarpaşa-Ankara hattında bulunan 23 numaralı tünelin doğu ağzı. Tünel çıkışından hemen sonra demir tabyeli menfez de görülüyor (3. Mart. 2007).


Haydarpaşa Ankara hattında bulunan 24 numaralı tünelin doğu ağzından görünüşü (3. Mart. 2007).


Haydarpaşa-Ankara hattındaki 26 numaralı tünelin doğudan görünüşü (3. Mart. 2007).


Ana Sayfaya...