Demiryolu ve Çevresi
Traversler ve Diğer Küçük Malzeme


Beton traverslerin iyice yaygınlaşmasıyla kullanımı azalan ahşap traversler (Erenköy doğu, güney hat, 29. Nisan. 2002).


Traversin liflerinin ayrılmasını önlemek ve ömrünü uzatmak için iki başına S biçimli kama çakılır. Bu traverslerin kalan ömrü vurulduğunda çıkan sesle muayene edilirdi (Erenköy doğu, güney hat, 29. Nisan. 2002).


Ahşap traversli bir ray eki. Rayları birbirine ekleyen plakaya "cebire" denir. İki ray arasındaki tel hem elektrikli trenlerin beslemesindeki hat direncini azaltmak hem de CTC sinyalizasyon için kullanılan akımın ray eklerinden en az dirençle geçmesini sağlamak içindir (Erenköy doğu, güney hat, 29. Nisan. 2002).


Sabuncupınar İstasyonu civarında conta başında K-tipi bağlantı ve çift travers (18. Kasım. 2006).


Sirkeci Garı girişinde beton traversli bir hattın ray eki (contası) (3. Ağustos. 2002)


Bazı yan hatlarda raylar traverse sadece tifron adı verilen ahşap vidalarıyla tutturulmuştur, traversle ray arasına selet konmasına gerek görülmemiştir. Bu hatlarda kullanılan raylar da genellikle tarihidir (Kayaş, 15. Eylül. 2002).


Bazen de travesler aynı dönemden kalmış olabilir (Marşandiz, 4. Kasım. 2003).


Konya'da plaktorna hatlarında hala kullanılan 1904 yapımı demir travers (8. Ekim. 2005).


Konya'da plaktorna hatlarında hala kullanılan 1912 yapımı demir travers (8. Ekim. 2005).


Sabuncupınar istasyonunda 1913 tarihli çelik makas traversi (18. Kasım. 2006).


Rayların kaymasını önlemek için kullanılan anti-şöminman takozunun iç kısmı. Takozun hemen ilerisinde hat böklgelerini yalıtmak için kullanılan ama kırılmış bir conta izolatörü ve rayın hemen solunda da taşıyıcısız katener teli görülüyor (Haydarpaşa, 26. Ağustos. 2005).


Anti-şöminman takozunun iç tarafı (Haydarpaşa, 26. Ağustos. 2005).


Kayaş istasyonunda bulunan anti-şöminman takozu ve K-tipi bağlantılı beton travers (18. Kasım. 2010).


CTC sinyal bölgelerinin birbirinden yalıtılmasını sağlamak için metal olmayan cebireler ve rayların birbirine değmesini önlemek için contalar kullanılır. Raylara bağlanan kablolar CTC sinyalizasyon akımını ve elektrikli trenlerin nötr bağlantısını sağlamak içindir (Erenköy doğu kruvasmanı, 29. Nisan. 2002).


Ahşap traverslerle birlikte kullanılan K-tipi bağlantı (Erenköy doğu, 24. Ekim. 2003).


K-tipi bağlantının demonte hali (Mithatpaşa civarı, 1. Mayıs. 2004).


K-tipi bağlantılı ahşap traversler ve eksik civatalarıyla bir conta. Bazı bulonların yağlı olması burada bakım yapıldığını gösteriyor (Erenköy civarı, 24. Ekim. 2004).


HM-tipi bağlantılı bir beton travers (Mithatpaşa civarı, 1. Mayıs. 2004).


HM-tipi bağlantılı bir beton travers. Rayın üzerine oturduğu lastik selet yerinde değil (Mithatpaşa civarı, 1. Mayıs. 2004).


Beton traversin ölümü (Kayaş, 15. Eylül. 2002).


Ana Sayfaya...