Demiryolu ve Çevresi
Raylar1980'lerden beri Erenköy civarında gördüğüm "kurp yağlama" cihazlarından birisi (Erenköy doğu, kuzey hat, 29. Nisan. 2002).


Erenköy tren istasyonu kuzey peronundan görülen "kurp yağlama" cihazı. Tekerlek, cihazın raya bağlı olduğu flanşın kenarındaki pime bastığında tekerlek çenesine azıcık yağ fışkırtılır. Virajda dıştaki tekerleğin çenesinin raya sürterek aşındırması azaltılmaya çalışılır (29. Nisan. 2002).


Kurp yağlaması olmasına rağmen Erenköy doğu çıkışında dış rayda tekerleğin neden olduğu aşınma çok belirgin. Ray traverse K-tipi bağlantı ile tesbit edilmiş (24. Ekim. 2003).


Yukarıdaki ray aşınmasının ayrıntısı (24. Ekim. 2003).


Bazı yan hatlarda raylar traverse sadece tifron adı verilen ahşap vidalarıyla tutturulmuştur, traversle ray arasına selet konmasına gerek görülmemiştir. Bu hatlarda kullanılan raylar da genellikle tarihidir (Kayaş, 15. Eylül. 2002).


Haydarpaşa Garının önünde duran 23 004 numaralı buharlı lokomotifin üzerinde durduğu raylar da tarihi (26. Eylül. 2004).


Konya'da plaktorna bağlantısında kullanılan 1895 tarihli ray (8. Ekim. 2005).


Konya'da TCDD lojmanlarının bahçe kapısı olarak hizmet veren 1904 yapımı ray (8. Ekim. 2005).


Ankara Kurtuluş istasyonu civarında bir ray kaynağı ve K-tipi bağlantılı beton traversler (11. Ağustos. 2002).


Köprü üstleri, tünel içleri gibi raydan çıkan trenin çevreye çarpma tehlikesi bulunan yerlerde normal raya ek olarak kontray kullanılır. Kontray, raydan çıkan taşıtın denetimsiz olarak demiryolu güzergahını terketmesini önler (Söğütlüçeşme doğu, 24. Ekim. 2003).


Ana Sayfaya...