Demiryolu ve Çevresi
Makaslar


Ankara banliyö hattının doğu ucundaki Kayaş istasyonunun batı girişi ve trenleri sağ hattan sol hatta veya sol hattan sağ hatta almak için kullanılan kutrani (çapraz makaslar) (15. Eylül. 2002).


İzmir'deki meşhur Hilal tekatüsü 72.18 derece ile hatların birbirini kestiği yerdir
(Bilgi için arkadaşım Ankara Ray Kaynak Fabrikasından M. Emin Metin'e teşekkürlerimle) (22. Ağustos. 2002).


Trenlerin bir hattan diğerine alınmasını sağlayan basit makas tertibatı. Bu tertibatta dış raylar sürekli, iç raylar ise hareketli makas dillerinden oluşur. Makas dillerinin hemen solunda toplu makas kolu ve makas durum göstergesi. Biraz ileride ve solda ise demiryolu üzerinde iterek malzeme taşımak için bir araba görülüyor (Haydarpaşa, 2. Ağustos. 2002).


Sirkeci Garındaki bileşik makas (9. Eylül. 2006).


TÜVASAŞ tesisleri içindeki bir toplu makas (28. Ağustos. 2005).


Halkapınar (İzmir) deposundaki toplu makaslar (23. Nisan. 2006).


Halkapınar (İzmir) deposundaki toplu makaslar (23. Nisan. 2006).


Bir başka manuel makasın makas dilleri ve toplu makas kolu (Haydarpaşa, 2. Ağustos. 2002).


Birbirini açılı kesen iki hatta birinden diğerine treni geçirmek için kullanılan İngiliz makaslarından iki tanesi yan yana. Soldaki İngiliz makasının solunda yerdeki alçak dikdörtgen beyaz taş limit taşıdır ve diğer hattan güvenle geçilmesi için taşıt sonunun aşmaması gereken noktayı gösterir (Haydarpaşa, 2. Ağustos. 2002).


CTC sistemine bağlı motorlu makas bir arıza nedeniyle görevli tarafından tanzim ediliyor ve dispeçerle temas makas motorunun üzerinde duran telsizle sağlanıyor (Haydarpaşa, 22. Aralık. 2006).


Aynı görevli bir başka İngiliz makasını elle tanzim ediyor. Görevlinin hemen ilerisinde beyaz limit taşı görülüyor (Haydarpaşa, 22. Aralık. 2006).


Görevli kolu çevirince önce makas kilidi çözülüyor, ardından diller istenen yöne tanzim oluyor ve son olarak makas tren dizisinin güvenle geçebilmesi için tekrar kilitleniyor (Haydarpaşa, 22. Aralık. 2006).


Makas dillerinin rahat çalışmasını sağlamak amacıyla periyodik olarak elle yağlanır (Haydarpaşa, 22. Aralık. 2006).


Görevli, elindeki yağ tenekesine batırdığı bir telin ucundaki üstüpü veya süpürge ile dillerin kayma yataklarını özenle yağlıyor (Haydarpaşa, 22. Aralık. 2006).


Haydarpaşa Garında kruvazman takımının yıpranan yerleri elektrik ark kaynağı ile dolduruluyor (4. Şubat. 2011).


Demir traversli bir makas (Mithatpaşa istasyonu civarı, 1. Mayıs. 2004).


Köprü üstleri, tünel içleri gibi raydan çıkan trenin çevreye çarpma tehlikesi bulunan yerlerde normal raya ek olarak kontray kullanılır. Kontray, raydan çıkan taşıtın denetimsiz olarak demiryolu güzergahını terketmesini önler (Söğütlüçeşme doğu, 24. Ekim. 2003).


İ-tipi emniyet tesisatına bağlı bir makas. Makasa istasyon binasından kablolarla kumanda edilmekte ve kilitlenmektedir. Makasın hangi yöne tanzimli olduğunu göstermek için bir makas feneri ve i-tipi emniyet tesisatının arıza yapması durumunda makasa yerinden kumanda etmek için makas topu takılabilecek bir yer vardır. Arkada Sabuncupınar İstasyonu çıkış semaforları ve buharlı lokomotifler döneminde kullanılan su kulesi de görülebiliyor (Sabuncupınar, 18. Kasım. 2006).


Sabuncupınar'daki makas fenerinin içi ve havanın kararmasından günün ağırmasına kadar yakılan gaz lambası (18. Kasım. 2006).


Makasa kumanda eden ve makası kilitleyen "makas sandığı" adı verilen kutu (Sabuncupınar, 18. Kasım. 2006).

Ana Sayfaya...