Çeşitli CTC Sinyal Senaryoları
(Demiryol Trafiğinin Elektrikli Sinyallerle Merkezden İdaresi Yönetmeliği, TCDD, 596, 1979)

Sayfamız yapım aşamasındadır!


Senaryo A: Çift hatlı bir işletmede sol hattan gelen tren istasyonun sağ hattına alınırken istasyonun yan hattından (sayding) tren sevk edilecek. Sol hattan gelen trene istasyondan bir önceki bloktaki sarı sinyal sonraki ilk sinyade durabilecek şekilde ilerle diyor, istasyon girişindeki çift sarı ise makaslardan saparak ilk sinyal önünde durabilecek hızla ilerle diyor. Peron çıkış sinyali kırmızı. Yan hattan çıkacak tren için cüce sinyalde sarı yanıyor. Cüce sinyal mutlaka makastan geçileceğini belirttiği için ikinci bir sarı yok, tren ilk sinyalde durabiecek hızla gidecek ve sol hattaki ilk sinyalin kırmızı bildirisi önünde duracak.


Senaryo B: Burada sol hattan gelen bir tren sağ hatta alınıp oradan yoluna devam edecek. Her iki hatta da önce yeşil, sonra sarı bildiriler var. İstasyon girişinde sağ hatta kırmızı, sol hatta ise yeşil-sarı var. Yeşil gelecek sinyalin de yeşil veya sarı olduğunu bildirirken ikinci sarı makasta sapma yapılacağını ve hızın buna göre ayarlanmasını bildiriyor. Bu sarı yüzünden bir önceki sol hat  sinyali de sarı. Daha sonra istasyonda sapma yapılmadan çıkılacağı için çıkış sinyali yeşil.


Senaryo C: Senaryo B ile aynı ama tren çıkışta sol hatta alınacağı için istasyon çıkış sinyalinde ikinci sarı yanıyor, trenin makasta sapacağını ve hızının buna göre ayarlanması için.


Senaryo D: Senaryo C ile aynı ama istasyondan çıktıktan sonraki sinyal bildirisi kırmızı olduğu için istasyon çıkışı çift sarı (sarı bir sonraki sinyal bildirisinin kırmızı olduğunu, ikinci sarı da sapmalı çıkış olduğunu gösteriyor).


Senaryo E: Sağ hattan gelen tren istasyon çıkışında sol hatta alınacak. İstasyon girişindeki sinyal çıkış sinyalinde sapma bildirisi olduğu için sarı, çıkış sinyali ise bir sonraki sinyal de yeşil olduğu için yeşil sarı (sarı çıkışın sapmalı olduğunu, hızın buna göre ayarlanması gerektiğini bildiriyor).


Senaryo F: İstasyona hem sağ hem sol hattan tren alınacak ve her iki tren de istasyonda bekleyecek. Sol hattan giren trene istasyon girişindeki sarı bir sonraki sinyal önünde durabilecek hızda gitmesini bildiriyor. Sonraki sinyal de kırmızı. Sağ hattan giren trene ise istasyon girişinden önceki sinyal sarı yanıyor hızını azaltması için. İstasyon giriş sinyali çift sarı, ilk sarı hızın düşük olması gerektiğini, ikinci sarı ise geçişin sapmalı olduğunu bildiriyor. Yan hattın (sayding) cüce semaforu kırmızı.


Senaryo G: Burada sağ hattan gelen bir tren istasyondan sonra sol hatta alınacak ve istasyon çıkışından sonra da duracak. İstasyon girişindeki sarı sinyal hızın azaltılmasını bildiriyor, çıkıştaki çift sarı sapma ve sonraki sinyal önünde durabilecek hızla gidilmesi gerektiğini bildiriyor.


Senaryo H: İstasyon yan hattındaki tren sol hattan sevk edilecek. Cüce sinyalde yeşil yanıyor ama cüce sinyal zaten çıkışın sapmalı olduğunu bildiriyor, hat üzerindeki ilk sinyal ise sarı.


Senaryo J: Senaryo H ile aynı durum ama tren sağ hatan sevk edilecek.


Senaryo K: Tren istasyonda kalacak, giriş sinyali sarı, bir sonraki sinyal önünde durulabilecek hızla seyredilmesini bildiriyor, istasyon çıkışı ise kırmızı.


Senaryo L: İstasyondan sonraki ilk sinyal kırmızı olduğu için istasyon çıkışındaki sinyal sarı (bir sonraki sinyal önünde durabilecek hızla seyret).


Senaryo M: Tren istasyonda yan hatta alınacak ve orada kalacak. İstasyon girişinden öncveki sinyal sarı, istasyon girişinde ise geçiş sapmalı olduğundan ikinci sarı, bir sonraki sinyal kırmızı olduğundan birinci sarı yanıyor.
 


Senaryo N: Senaryo M ile aynı ama tren devam edecek. İstasyon girişindeki sinyal geçiş sapmalı olacağı için ikinci sarı, yol açık olduğundan yeşil de yanıyor. Yan hat çıkışındaki cüce sinyal yeşil (cüce sinyal çıkışın sapmalı olacağı anlamını taşıdığından ikinci sarı lambası yok), anahat üzerindeki sinyal ise sarı.


Senaryo P: Senaryo N ile aynı ama anahattaki ilk sinyal kırmızı olduğundan cüce semaforda sarı yanıyor.


Senaryo R: İstasyonda duran tren hareket edecek, istasyon girişindeki sinyal bildirimi kırmızı, bir önceki sinyal de sarı.


Senaryo S: Bazı istasyonlarda giriş çıkış sinyaleri arasındaki uzaklık trenin fren mesafesinden kısa olabilir. Bu gibi durumlarda bir önceki sinyal bildirisi de sarıdır.


Senaryo T: Şebekedeki sinyallenmemiş hatta giriş için kırmızı ve ikinci sarı yanıyor. Bu durumda hattın serbest olup olmadığı bilinmediğinden kırmızı ile makinist uyarılıyor, ikinci sarı ise girişin sapmalı olacağını gösteriyor. İstasyon girişinden önceki sinyal de sarı.


Senaryo V: Tren sinyallenmiş yan hatta alınıp bekletilecek. İstasyon girişinden önceki sinyal sarı, giriş sapmalı olacağı ve bir sonraki sinyal bildirisi kırmızı olduğu için istasyon giriş sinyali çıft sarı.


Senaryo W: Sinyallenmemiş hattan çıkmak için o hatta en yakın yanas-söner sinyale bakılır (YS işareti hattın sinyallenmemiş olduğunu ve yanar-söner sinyale bakılacağını bildirir. Burada yine sinyallenmemiş bir hatta girileceği için her an durabilecek bir hızla gidilmesini bildiriyor. Geçiş sırasında CTC bölgesinden geçileceği için sarı da yanıyor.


Senaryo X: Sinyallenmemiş bir hattan sinyallenmemiş bir hatta geçişte yanar-söner kırmızı sinyal bulunur. Yol üzerinde her türlü sınırlayıcı şart olabilir.


Senaryo Y: Sinyallenmemiş bir hattan sinyallenmemiş bir hatta sönük veya kırmızı sinyalle girilir.

Ayrıca bu senaryolar arasında yer almayan ama dostlarım Jean-Patrick Charrey ve Michael Urlaub tarafından dikkatim çekilen sinyallenmemiş bir hattan sinyallenmiş hatta geçerken kullanılan cüce semaforda yanar söner yeşil (sonraki sinyal yeşil veya sarı olabilir) ve yanar söner sarı (sonraki sinyal kırmızı olabilir) bildirimler de var.

Yine bu senaryolar arasında yer almayan ama Kayaş'ın doğusunda ve Ege bölgesinde kullanılan, sinyal direğinin görüşünün iyi olmadığı yerlerde sinyal direğinden önce üzerinde yeşil ve günışığı renginde iki ışık ve beyaz üzerine siyah T olan ve sinyal bildirisini sinyale yaklaşmadan makiniste bildiren tekrar sinyal direkleri var. Eğer ilgili sinyal bildirisi yeşil ise tekrar sinyalinde yeşil, eğer sinyal bildirisi yeşilden farklı ise gün ışığı rengindeki lamba yanar.


Ana Sayfaya...