shopify
analytics

PROJECTS AND RESEARCH INTERESTS

 

 

Development of decision support algorithms and implementation under GIS

Hyper and multi-spectral mapping

Development of digital image processing algorithms for earth sciences

Landslide hazard assessment in Western Black Sea

Oil Slick Mapping in Black Sea by Envisat ASAR.

Mineral and lithological mapping from multispectral and hyperspectral satellite data

Integrated Multi hazard and risk mapping

Monitoring landslides with aerospace technologies

3D GIS for geological and Geotechnical Investigations

 

Press for completed msc and phd thesis

PROJECTS

 

 
1. TOPRAK V., ARCASOY A., SÜZEN M.L. and BEYHAN A., The Determination of Spectral Properties of Basin fill Deposits of Peçenek Basin by Remote Sensing Techniques, M.E.T.U. Research Project No: 95-09-03-01 (July 1995-July 1996)


2. TOPRAK, V., SCHUMACHER, R., SÜZEN, M.L. and KANSU, E., Tectonic Structure of Galatean Volcanic Province, M.E.T.U. Research Project No: 96-09-03-** (July 1996-July 1997)


3. YAZICIGIL, H., DOYURAN, V., KARAHANOĞLU, N., ÇAMUR, Z., TOPRAK, V., ROJAY, B., YILMAZ, K.K., ŞAKIYAN, J., SÜZEN, M.L., YEŞİLNACAR, E., Revize Hidrojeolojik Etüdler Kapsamında Küçük Menderes Havzası Yeraltısularının Incelenmesi Ve Yönetimi Projesi, T.C. Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Devlet Su Işleri Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler Ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı, O.D.T.Ü-AGÜDÖS 98-03-09-01-01 (February 1998-February 2000), (Hydrogeological investigation and groundwater management of Küçük Menderes Basin)


4. DOYURAN, V., YAZICIGIL, H., ÇAMUR, Z., TOPAL, T., MET, İ., SÜZEN, M.L., YEŞİLNACAR, E., Fethiye Özel Koruma Bölgesi Su Kaynakları Yönetimi, T.C. Çevre Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı, O.D.T.Ü.-AGÜDÖS 98-03-09-01-02 (July 1998-December 1999), (Water resources Management of Fethiye Private Protection Zone)


5. TOPRAK, V., ARCASOY, A., SÜZEN, M.L., Geological and Archaeological Investigations in Paphlagonia, M.E.T.U. and British Archaeological Institute, Ankara. M.E.T.U. Research Project. (Jan. 1999 Jan. 2000).


6. DOYURAN, V., TOPAL, T. and SÜZEN, M.L., Landslide Hazard and Risk Assessment Around Kaynaşlı (Bolu) Using Remote Sensing and Geographical Information Systems, M.E.T.U. Research Project No: 99-03-09-04 (July 1999 - March 2002).


7. DOYURAN, V., KOÇYİĞİT, A., YAZICIGİL, H., KARAHANOĞLU, N., TOPRAK, V., TOPAL, T., SÜZEN, M.L., YEŞİLNACAR, E., and YILMAZ, K.K., 2000, Geological /Geotechnical investigation of Yenişehir Municipality Settlement Area, METU Project No:99-03-09-01-02, 227 p.


8. DOYURAN, V., KOÇYİĞİT, A., YAZICIGİL, H., KARAHANOĞLU, N., BOZKURT, E., TOPAL, T., ROJAY, B., ARCASOY, A., SÜZEN, M.L., MET, İ., and YILMAZ, K.K., 2000, Geological/Geotechnical investigation of Demirtaş Municipality Settlement Area, METU Project No: 99-03-09-01-04, 240 p.


9. DOYURAN, V., KARAHANOĞLU, N., GÖNCÜOĞLU, C., AKGÜN, H., TOPAL, T., SÜZEN, M.L., and MET, İ., 2000, Geological/Geotechnical investigation of Karacabey Municipality Settlement Area, METU Project No: 2000-03-09-01-01., 250 p.


10. DOYURAN, V., KARAHANOĞLU, N., ÇAMUR, Z., TOPAL, T., SÜZEN, M.L., YEŞİLNACAR, E., 2001. Hydrogeological and Hydrochemical Investigation and Exploitation Plan For BSL Mining of Kocaeli-Darıca Lafarge Cement Raw Material Site, METU Project No: 00-0309-02-00-11, 170p.

 

11. DOYURAN, V. and SÜZEN, M.L., 2003, Kazan Trona Sahasi Heyelan Duyarlilik Haritasi, (METU Project No: 03 – 0309 – 2 – 00 – 02), 66p.
 

12. TOPAL, T., SÜZEN, M.L., DÜZGÜN, Ş., ve YILMAZ, Ç.,2003, Hava Fotoğrafı ve Coğrafi Bilgi Sistemi Teknolojisi Kullanılarak Akçakoca-Ereğli Bölgesinin Heyelan Duyarlılık Haritasının Hazırlanması, METU Research Project No: 2002-03-09-01-01. (in progress)

 

13. SÜZEN, M.L., ROJAY, B., KAYMAKÇI, N., TOPRAK, V., ÖZHAN, E., GERÇEK, D., ARCASOY, A., KOLAT, Ç., FULAT, A., ŞENER, B., 2004, Büyük Menderes Deltası Kıyı Çizgisi'nin Uzaktan Algılama Verileri ile İncelenmesi ve CBS Oluşturulması, TUBİTAK YDABAG- 103Y134

 

14. DOYURAN, V. and SÜZEN, M.L., 2004, Cerattepe-Artvin arasında mevcut ve potansiyel heyelanların araştırılması, Steffen Robertson and Kirsten (US) Inc.

 

15. Kaymakcı, N., Süzen, M.L., Targeting Paleontological Sites of fossil Monkeys Using Remote Sensing, 2004, Funding Agency:NSF,

 

16. ÖZDEMİR, Y., GÜLEÇ, N., TOLLUOĞLU, Ü., TOPRAK, V., ve SÜZEN, M.L., 2005, Süphan Stratovolkanı’nın Volkanostratigrafisi ve Jeokimyasal Evrimi, TUBITAK, YDABAG-104Y372
 

17. KAYMAKÇI, N. ve SÜZEN M.L., 2005, Yerbilimleri uygulamaları için Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılarak üretim ve maliyetleri azaltıcı yeni yöntem, metodoloji ve yazılımların geliştirilmesi ve uygulanması, INTERAK LTD. STİ, ODTÜ Teknokent Projesi Araştırmacı.

 

18.SUZEN M.L.,Remote Sensing and Mineral Mapping at Çanakkale region,Esan Endustriyel Hammaddeler AŞ, 05/2004 -06/2004

 

19. SÜZEN M.L., Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Şebekesinin Uluslararası Ölçütlere Göre Derlenmesi, 11 2005 – 12 2009, TÜBİTAK, Number of Staff:10 Overall Budget:3571400 YTL, Araştırmacı

 

20. KAYMAKÇI, N., SÜZEN M.L., TOPRAK, V., 12-2005 – 03-2006, Uydu Teknolojileri, CBS ve 3 boyutlu modelleme konularında eğitim, TKI,

 

21. KAYMAKÇI, N. ve SÜZEN M.L., 09 2006 – 09 2008, Yerbilimleri uygulamaları için Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılarak üretim ve maliyetleri azaltıcı yeni yöntem, metodoloji ve yazılımların geliştirilmesi ve uygulanması, INTERAK LTD. STİ, Araştırmacı.

 

22. SÜZEN M.L., 10 2006 – 12 2006, TAEK Sinop civari arşiv bilgilerinin sayısal ortama geçirilmesi, O.D.T.Ü.-AGÜDÖS

 

23. SÜZEN M.L. TOPRAK V., 12 2006 – 9 2007, Kirazlı Altın Yatağı Jeolojik Etüdü ve Doğal Afet Potansiyeli Belirleme Çalışmaları Projesi, O.D.T.Ü.-AGÜDÖS, Proje Yöneticisi

 

24. TOPRAK V., SÜZEN M.L. 12 2006 – 9 2007, Ağıdağı Altın Yatağı Jeolojik Etüdü ve Doğal Afet Potansiyeli Belirleme Çalışmaları Projesi, O.D.T.Ü.-AGÜDÖS , Araştırmacı

 

25. YEŞİLNACAR, I, SÜZEN M.L., DOYURAN V., ŞENER.B, 01 2006 – 09 2008, Düzenli Depolamada Yer Seçimi Için CBS Tabanli Algoritmalarin Üretilmesi, TUBITAK 106Y135 , Araştırmacı

 

26. SÜZEN M.L., Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu Ekolojik Bölgelerinde Koruma Önceliklerinin Belirlenmesi 1.Aşama: Alanın Jeolojisi, 03 2007 – 04 2007, O.D.T.Ü.-AGÜDÖS, Proje Yöneticisi

 

27. YAZICIGIL, H., ÇAMUR, Z., TOPRAK, V., SÜZEN M.L., 03 2007 – 10 2007, Uşak-Ulubey Akiferi Yeraltısuları Yönetim Planının Geliştirilmesi, O.D.T.Ü.-AGÜDÖS , Araştırmacı

 

28. SÜZEN M.L., Söğüt (Bozüyük Seramik Sahası) açık kil ocağında bulunan heyelanın etüdü, Esan Endustriyel Hammaddeler AŞ, 07/2008-08/2008

 

29. DOYURAN V, SÜZEN,. M.L., KAYMAKÇI N., Geophysical Investigation on Dikmen Valey’s Alluviums and Identification of Groundwater-Substructure Interaction, ODTÜ BAP, 01 2008 – 12 2008

 

30. SÜZEN M.L., Mekansal verisetleri kullanılarak çeşitli Çok Ölçütlü Karar Analizleri (Multi Criteria Decision Analysis) problemlerinin tasarım parametrelerinin belirlenmesi ve çeşitli alanlara uygulanmaları, VERİSİS Veri ve İletişim Sistemleri A.Ş., 09-2009 09-2011,

 

31. SÜZEN M.L., Uzaktan Algılama ve CBS konularında danışmanlık, Golder Associates Müh. Müş., 11/09-12/09

 

32. SÜZEN M.L., Akkuyu Nukleer Enerji Santral Sahasında Uzaktan Algılama urunlerinin, arastirma cukurlarının, jeolojik haritaların ve trenclerin, muhendislik jeolojisi ve paleosismoloji açısından değerlendirilmesi konusunda danışmanlık, Toker Sondaj ve insaat, 09/2011 – 10/2011

 

33. SÜZEN M.L., Akkuyu Nukleer Enerji Santral Sahası incelemelerinin jeolojik yorumlanması konusunda danışmanlık, Toker Sondaj ve insaat, 10/2011 – 11/2011