METU - Education Faculty
Physical Education & Sports Department

..:: A c a d e m i c CV | C o u r s e s | L i n k s ::..   ..:: Ö z g e ç m i ş | D e r s l e r | B a ğ l a n t ı l a r ::..
.: Contact - İletişim :.

Sadettin Kirazcı (PhD)
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, 06531 Ankara, TURKEY skirazci@metu.edu.tr
Tel: +90 312 210 4018
Fax: +90 312 210 1255


.: News - Haberler :.

13-14.01.2007

Beden Eğitimi Öğretiminde Yeni ve Yaratıcı Yaklaşımlar Sempozyumu. ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara. (http://www.sporegitimi.com/haberler.html)

 15-20.01.2007

Middle East Technical University proudly announce the "6th World Congress on Science and Football" that will be held in Antalya, Turkiye 15-20 January 2007. For more information please visit the Congress's web site (www.wcsf2007.org).

 

 
Local Time is / Yerel Saat: