Emre Selcuk

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Psikoloji Bölümü B45 Beşeri Bilimler Binası
06800, Ankara

E-posta: semre@metu.edu.tr

Tel: 312-210-5966