Hoşgeldiniz...

Prof. Dr. K. Önder Çetin, doktora çalışmalarını geoteknik deprem mühendisliği alanında, ülkemizi tehdit eden en büyük doğal felaketlerden biri olan depremler sırasında suya doygun temel zeminlerinin sıvılaşma mekanizmasının anlaşılması üzerine yapmıştır. Dr. Çetin, depremlerin yapı temel sistemleri üzerine etkilerinin anlaşılması ve neden olduğu zararların önlenmesi/azaltılmasında önemli bir adım olan temel zeminlerinin dayanım kaybının (sıvılaşmasının) belirlenmesini analiz eden bir yöntem önermiş, bu yöntemi sunan makalesi ASCE-Geo-Institute tarafından 2006 yılında “Thomas A. Middlebrooks Outstanding Professional Accomplishment Award” ile ödüllendirilmiştir. Dr. Çetin’in temel zeminlerinin sıvılaşma potansiyelinin belirlenmesinde zeminin rijit olmayan davranışını temsil etmek üzere geliştirdiği bağıntılar birçok araştırmacı/mühendis tarafından kabul görerek yaygın olarak kullanılmaktadır. Çalışmaları arasında depremler sırasında ve sonrasında oluşan zemin yanal yayılmalarının olasılıksal analizine yönelik olarak 1999 Kocaeli Depremi sonrası derlenen ve geri analizle oluşum mekanizmaları ortaya çıkarılan vaka örnekleri çalışması özel bir öneme sahiptir. Arazide gerçekleştirilen koni penetrasyon deney verileri esas alınarak zeminlerin sınıflandırmasını amaçlayan araştırması ile numune almaksızın zeminleri sınıflandıracak yeni bir yöntem önermiştir. Halen deneysel ve teorik zemin mekaniği ve temel mühendisliği alanında çalışmalarını da sürdüren Prof. Çetin’in yüzü aşkın bilimsel makale ve bildirilerine iki yüzü aşkın atıfta bulunulmuştur. Bugüne kadar 13 adet yüksek lisans, 4 adet doktora çalışması yönetmiş, halen birçok ulusal ve uluslarası dergi ve kuruluşlarda değerlendiricilik (hakemlik) görevlerini sürdürmektedir.