VERİLEN HİZMETLER

UYAREM Klinik Psikoloji Ünitesinde aşağıdaki alanlarda psikolojik değerlendirme ve psikoterapi hizmetleri verilmektedir:

Psikolojik Değerlendirme Alanları:

 • Psikolojik bozukluklar
 • Kişilik
 • Zeka

Psikoterapi Alanları:

 • Kaygı bozuklukları (Fobik durumlar, travma sonrası stres bozukluğu, obsesif-kompulsif ve panik bozukluklar)
 • Cinsel fonksiyon bozuklukları
 • Yeme bozuklukları
 • Duygulanım bozuklukları (Depresyon)
 • Uyum bozuklukları
 • Davranış bozuklukları
 • İletişim problemleri
 • Stres
 • Sınav Kaygısı
 • Sigara bırakma
 • Aile-eş ilişkisi sorunları
 • Ayrılma boşanma süreci ve sorunları
 • İlişki sorunları
 • Yaşam olaylarına uyum/adaptasyon