Akademik ve İdari Görevler Araştırma ve Projeler Dergi Editörlüğü ve Hakemlik Yayınlar ve Bildiriler
Ödüller:
 • Bilim Ödülü: 2
 • Araştırma-Teşvik Ödülü: 3
 • Yılın Tezi Ödülü: 1
 • Performans Ödülü: 15
 • Lider Bilim İnsanı Ödülü (2008 OIC): 1

 • Araştırma-Yayın:
 • Uluslararası Kitap Bölümü: 3
 • SCI-Core Yayın: 163
 • SCI-Expanden Yayın: 11
 • Uluslarararası Kongre Bildirisi: 53

 • Atıflar:
 • Toplam Atıf Sayısı (ISI-Web): 2530
 • h-index: 30

 • Projeler:
 • FP-6 Projesi: 4
 • Uluslararası Proje: 6
 • TÜBİTAK Projesi: 14
 • BAP-DPT Projesi: 16

 • Uluslararası Üyelikler:
 • Yardımcı Editör (SCI-Core): 3
 • Editorial Board Üyeliği (SCI-Core): 6
 • Reviewer (SCI Dergiler): 45
 • FAKÜLTEMİZ YÖNETİMİNE ADAY OLMA GEREKÇEM

  Fakültemiz gerek evrensel bilginin üretilmesi ve toplumsal yarar için geliştirilmesi gerekse de ülkemizin öncelikli alanlarındaki araştırmalarıyla her dönemde öncü bir Fakülte olma özelliğini korumuştur.

  Fakültemizin her alandaki bu öncü olma özelliğini, tüm akademik-idari çalışanlarımız, öğrencilerimiz ve mezunlarımızın özverili katkılarına borçluyuz.

  Mühendislik alanında ulusal ve uluslararası saygınlığımız ile toplumsal sorumluluk bilinci içinde oluşturduğumuz bu dayanışma ve katkının sürdürülebilmesi; Fakültemizin evrensel bilim kültürünü yadsımadan, ulusal kültür ve değerlerimiz ile bütünleştirerek toplum yararını, bilimsel araştırma, teknoloji ve inovasyonu odak alan katılımcı bir bakış açısı ile yönetilmesini gerektirmektedir.

  Bu bağlamda;

  • Hukuka ve etik değerlere saygılı,
  • Yetki ve sorumlulukların paylaşıldığı,
  • Süreçler ve organizasyonel yapının sadeleştirilerek saydamlaştırıldığı,
  • Bölümlerle etkin iletişimin ve işbirliğinin önemsendiği,
  • Karar verme, uygulama, iletişim, değerlendirme ve geri bildirim süreçlerinin geliştirildiği,
  • Teknolojinin en üst düzeyde kullanıldığı,
  • Bölümler arası paylaşımın ve takım çalışmasının ön plana çıkarıldığı,
  • Bölümlerin kendine özgü dinamiklerini, işleyiş ve önceliklerini önemseyen, bu çerçevede etkin, çözüme yönelik, uzlaşma sağlayıcı bir iletişim ağının oluşturulduğu ve gereksinimlerin en kısa sürede gerçekleştirildiği,
  • Çözüm, sonuç ve insan odaklı, katılımcı, ulaşılabilir, tutarlı, dinamik, uzlaşmacı, dinleyen, ilkeli, güvenilir ve adil bir yönetimi, ekip olarak Fakültemizin değerli öğretim üyelerinden alacağımız güçle gerçekleştirebileceğimiz inancıyla, Fakültemiz Yönetimine adayım.

  Dekanlık sürecimde;

  • Çağdaş, çok daha iyi eğitim alan, insan odaklı,
  • Bilimsel ve etik değerlere, hukuka bağlı, araştıran,
  • Ulusal ve uluslararası arenada öncü,
  • Toplumsal değişimde lider,
  • Yaşam boyu öğrenme motivasyonu, disiplini ve kültürü olan sorgulayıcı Mühendisler yetiştirmek ve bu mühendisleri yetiştirecek Öğretim Üyelerinin katkılarının en üst düzeyde önemsendiği bir ortam yaratılması için çalışılacaktır.
  1) YÖNETİM MODELİMİZ
  2) EĞİTİM ALANINDAKİ ÖNCELİKLERİMİZ
  3) ARAŞTIRMA ALANINDAKİ ÖNCELİKLERİMİZ
  4) YÖNETİMSEL ÖNCELİKLERİMİZ
  5) ALTYAPI ALANINDAKİ ÖNCELİKLERİMİZ
  Akademik ve İdari Görevler Araştırma ve Projeler Dergi Editörlüğü ve Hakemlik Yayınlar ve Bildiriler