III. Kamu Yönetimi Forumu'nun programı aşağıda sunulmuştur. İsteyenler, programı, Microsoft Word formatında buradan sağlayabilirler.

Program

 

 

III.KAMU YÖNETİMİ FORUMU (KAYFOR 3) PROGRAMI


17 KASIM 2005 PERŞEMBE Yer: ODTÜ-KKM (ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi)

KAYITLAR (9:00-9:30, KKM Fuaye)

AÇILIŞ TÖRENİ ve AÇILIŞ KONUŞMALARI (9:30, KKM A Salonu)

PROF.DR URAL AKBULUT, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Rektörü

Forum Takdim Konuşması:“Kamu Yönetiminde Değişim ve Düşündürdükleri”,
PROF. DR. ŞİNASİ AKSOY, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

1.OTURUM: KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİNDE YÖNTEM VE SORUNLAR

(10:00-12:30, KKM A Salonu)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Birgül Ayman Güler

-Örsan Ö. AKBULUT: "Kamu Yönetiminde Kuramın Yokluğu ya da Yapılabilirliği Üzerine Yöntemsel Bir Tartışma"
-Yeşim Edis ŞAHİN: "Kamu Yönetimi Disiplininin Kamusallık ve Karlılık Karşıtlığı Açısından Çözümlenmesi"
-Hasan Engin Sener: “Kamu Yönetiminde Postmodernizm:Reformist ve Radikal Kuramlar”
-Levent YILMAZ ve İbrahim ARAP: “Bir İpucu Olarak Yeni Kamu Yönetiminin Dili”
-Muhittin ACAR ve Nail ÖZTAŞ: “Kamu Yönetimi Disiplininde Temel Soru(n)lar Tartışması: Türkiye Açısından Bir Deneme”
-Ozan ZENGİN: “Türk Kamu Yönetimi Disiplininin Özgüllüğü ve Saflığı Sorunu”

ÖĞLE YEMEĞI ARASI (12:30-14:00)

2.OTURUM: KAMU YÖNETİMİ VE REFORM

(14:00-16:05, KKM A Salonu)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Tayfur Özşen

-Hüsniye AKILLI, Kadriye OKUDAN ve Funda KEMAHLI: “Kamu Yönetimi Reform Dinamiklerinin Kavramsal Analizi”
-Faruk ATAAY: “Kamu Yönetimi Reformu ve Demokratikleşme”
-Musa EKEN ve Veysel EREN: “Kamu Personel Rejiminde Reform Arayışları: Bürokratik Başarı İlkeleri ve İşletmeci Ücretlendirme Bağlanmında Bir Değerlendirme”
-Mete YILDIZ: “Kamu Yönetimi Reformu ve Kamu Yöneticisi Davranışı: Recep Yazıcıoğlu Örnegi”
-Arife COSKUN ve Levent KARABEYLİ: “Kamu Yönetimi Reformu Bağlamında Sayıştay Denetimi”

ÇAY-KAHVE İKRAMI (16:05-16:15, KKM Fuaye)

3.OTURUM: KAMU YÖNETİMİ VE EĞİTİM

(16:15-18:00, KKM A Salonu)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nuri TORTOP

-Hasan Hüseyin ÇEVİK: “Türkiye’deki Kamu Yönetimi Eğitimi: Teori ile Uygulama Arasındaki Eksiklikler ve Uyumsuzluklar Üzerine Bir Tartışma”
-Özlem ŞAHİN ve Atilla GÖKTÜRK: “Kamu Yönetimi, Üniversite Yönetimi ve Üniversitede Kamu Yönetimi”
-Berkan DEMİRAL ve Nalan DEMİRAL: “Kamu Yönetiminde Etik Eğitiminin Önemi”
-Gökhan ORHAN: “Kamu Politikalarıyla İlgili Sorunlar Nasıl Çözülür? Disiplinlerarası Bir Yaklaşım Olarak Kamu Politikaları Analizi ve Getirdiği Açılımlar
-Naci KARKIN: “Lisans Düzeyindeki Kamu Yönetimi Kitaplarının Görsel Açıdan İçerik Analizleri”


RESEPSİYON (18:15-19.30, ODTÜ SOSYAL BİNA)

18 KASIM 2005, CUMA Yer: ODTÜ-KKM (ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi)

 

4.OTURUM: AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRK KAMU YÖNETİMİ SİSTEMİ

(10:00-12:05, KKM A Salonu)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şinasi AKSOY

-Asım BALCI: “Türkiye’nin AB’ye Entegrasyonunda Kamu Yönetiminin Rolü”
-Ahmet Hamdi AYDIN ve Yılmaz ADA: “Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türk Kamu Yönetiminde Örgütsel Değişme”
-Uğur ÖMÜRGÖNÜLSEN ve M. Kemal ÖKTEM: “AB’ye Yönetsel Uyum Sürecinde Türk Kamu Yönetiminde Etik Sorunu”
-Erol ESEN: “AB’ye Uyum Sürecinde Yerel Yönetimler: Beklentiler, Kaygılar, Perspektifler”
-Bengi DEMİRCİ: “Hizmette Halka Yakınlık (Subsidiarity) İlkesinin AB’de Algılanışı ve Son Reform Çalışmaları Bağlamında Türk Kamu Yönetimi Sistemine Yansımaları”


5.OTURUM:KAMU YÖNETİMİNDE UYGULAMA VE GÜNCEL SORUNLAR (1)

(10:00-12:05, KKM D Salonu)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Eyüp G. İsbir

-Cengiz EKİZ: “Bir Kamu Siyasası Örneği Olarak 32 Sayılı Karar”
-Kemal ÖZDEN: “Yerel Yönetimlerde Yeni Denetim Mekanizmaları”
-R. Erdem ERKUL: “Bir e-Devlet Türü Olarak e-Belediye: Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Metropol İlçe Belediyeleri Üzerine Bir Araştırma
-Argun AKDOĞAN: "İşletmeden Devşirerek Değiştirmek: Türk Kamu Yönetiminde Stratejik Planlama ve Performans Yönetimi"

ÖĞLE YEMEĞI ARASI (12:05-14:00)

6.OTURUM: KAMU YÖNETİMİNDE UYGULAMA VE GÜNCEL SORUNLAR (2)

(14:00-15:40, KKM A Salonu)

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Yılmaz Üstüner

-S. Ulaş BAYRAKTAR: “Yeni Katılımcı Uygulamalar ve Kamu Yönetimi: Neo-Liberal bir tuzak mı, demokratik bir açılım mı?"
-Ümit SÖNMEZ: “Bağımsız Düzenleyici Kurumların Kuramsal Altyapısı ve Türk Kamu Yönetiminde Yayılışı”
-Onur Ender ASLAN: “Türkiye’de Düzenleyici Kurumlarda Yönetişim ve Esnek Personel Rejimi İliskisi”
-İpek ÖZKAL: “Sicil Sisteminden Performans Değerlendirmesine"


ÇALIŞTAY (16:00-17:30, KKM D Salonu)
(Katilanlar: Üniversitelerin Kamu Yönetimi Bölümleri Baskan veya Temsilcileri, TODAIE Genel Müdürü veya Temsilcileri, 3. KAYFOR Organizasyon Komitesi Üyeleri)