A) Işık
1) Gölgeler
2) Güneş ve Ay Tutulmaları

B) Aynalar
1) Yansıma
a) Düzlem Ayna
b) Küresel Aynalar
- Çukur ayna
- Tümsek ayna

C) Kırılma
1) Işığın Kırılması
a) Bağıl ve Mutlak Kırılma İndisleri
b) Sınır Açısı ve Tam Yansıma
c) Işığın Paralel Yüzlü Ortamdan Geçişi

D) Mercekler
1) İnce Kenarlı Mercekler
- İnce Kenarlı Merceklerde Özel Işınlar
- İnce Kenarlı Merceklerde Görüntü Çizimleri

2) Kalın Kenarlı Mercekler
- Kalın Kenarlı Merceklerde Özel Işınlar
- Kalın Kenarlı Merceklerde Görüntü Çizimleri
- Özel Durumlar

E) Renkler
1) Cisimlerin Işığı Yansıtması
2)Işığın Filtrelerden Geçişi

*Bu websitesi Kiyoto Grup tarafından yapılmıştır.

FİZİK - OPTİK
İÇERİK