İki Boyutta Sabit İvmeli Hareket

Örnek Test

A-     1.-4. sorulara boş bırakılarn yerlere cevapları yazınız.

1.      1. Yerden h yüksekliğinde, yere paralel tutulan bir silah ateşleniyor ve aynı anda silahın yanında başka bir kurşun aynı h yüksekliğinden serbest düşmeye bırakılıyor. Hangi kurşun daha önce yere düşer?(g=10 m/s2

 

 

2.      2. İlk hızının düşey bileşeni 40 m/s, yatay bileşeni 20 m/s olacak şekilde bir top fırlatılmaktadır. Toplam uçuş zamanını ve topun yere düştüğünde fırlatılış noktasından olan uzaklığını tahmin ediniz.

 

 

1.      3. Bir uçak zor durumdaki bir kısım kaşife acil kumanya paketi atıyor. Uçak yerden 100 m yükseklikte 40 m/s hızla yatay olarak yol alıyor ise paket bırakıldığı noktaya 

      göre nerede yere çarpar? (g=10 m/s2)

 

 

      4. Eğik olarak havaya fırlatılan bir cismin düşey ve yatay hız değeri 40m/s ve 20m/s dir. Cisim tekrar yere düşene kadarki zamanı ve menzili hesaplayınız. (g=10 m/s2)

    

 

     

A-     5.-8. sorular için, Doğru olduğunu düşündüklerinize D ynalış olduğunu düşündüklerinize Y’yi işaretleyiniz.

       5.  (D/Y) Hava sürtünmesinin ihmal edildiği durumlarda, eğik atış hareketi  yapan bir cisim yatayla yaptığı açı 45 derece olduğunda menzil uzaklığı maximum olur.

2.         6. (D/Y) İki boyutta sabit ivmeli hareketin boyutları birbirine bağımlıdır.

3.         7. (D/Y) Atılan cismin kütlesi arttıkça zemine ulaşma süresi azalır.

4.         8. (D/Y) Hava sürtünmesini ihmal ettiğimizde,eğik atış hareketinde, cisim yatayda sabit ivmeli hareket yapar.

        Günlük Hayattan Örnekler

 

1. Yere belli bir açıyla tutlan hortumun ucundan çıkan suyun yaptığı harekettir: Yatayda sabit hızlı hareket yapar ama dikeyde sabit ivmeli hareket yapar.(Hava sürtünmesi ihmal edildiğinde)

 

2. Basketçinin attığı basket topunun hareketi: Top yerçekiminin etkisiyle düşeyde sabit ivmeli hareket yapar, yatayda hava sürtünmesini ihmal edersek hiç bir kuvvet olmadığı için sabit hızlı hareket yapar.

 

3. Araba ile giderken arabanın camından bıraktığımız nesnenin bırakıldığı noktadan daha ileri düşmesi: Cismi camdan bırakırsak, cismin eylemsizliğinden dolayı arabanın son hızını yatay hız olarak alır, yani yatayda cisme etki eden kuvvetler dengededir. Düşeyde net kuvvet kütle çekim kuvvetine eşittir, dengede değildir. Yatayda sabit hızlı hareket yapar( hava sürtünmesini ihmal edersek), düşeyde sabit ivmeli hareket yapar.

 

 

 

 

 

 

 

  

10.Sınıf ÜniteleriMadde ve ÖzellikleriKuvvet ve HareketElektrikModern FizikDalgalar

Ana Sayfa  9. Sınıf 10. Sınıf  11. Sınıf  12. Sınıf

 


İletişim Bilgileri - © 2011 - Haritalandırılmış Fizik Öğretim Programı

Bütün hakları gizlidir. Kaynak gösterilerek kullanılabilir.