Öğretimde Strateji, Yöntem ve Teknikler

 

Ana SayfaÖğretim StratejileriÖğretim YöntemleriÖğretim Teknikleriİletişim&Kaynaklar

 

 

Sunuş Yoluyla Öğretim Stratejisi

Buluş Yoluyla Öğretim Stratejisi

Araştırma Yoluyla Öğretim Stratejisi

 

Buluş Yoluyla Öğretim Stratejisi

Buluş yoluyla öğrenme özellikle matematik, fen bilimleri ve dil öğretiminde etkili olarak kullanılabilecek bir stratejidir. Buluş yoluyla öğrenmenin en önemli üstünlüğü öğrencinin merak güdüsünü uyandırması ve güdülenmişlik düzeyini cevapları buluncaya kadar, çalışmalarını sürdürebilmesidir. Bir diğer üstünlüğü de öğrencileri bağımsız olarak problem çözmeye yönlendirmesidir. Öğrenciler bilgiyi alıp özümlemekten çok, bilgiyi analiz etmeye uygulamaya, sentez yapmaya zorlanmaktadır.

       Buluş yoluyla öğrenmede öğretmen, örnekleri sunar. Öğrenci konunun yapısını, fikirler arasındaki temel ilişkileri, ilkeleri, özellikleri keşfedinceye kadar örneklerle çalışır. Öğrenme esnek ve buluş yoluyla olmalıdır. Eğer öğrenci bir kavramı, ilkeyi bulmaya, problem çözmeye uğraşıyorsa, öğrenciye zaman verilerek ve gerektiğinde ipuçları sağlanarak öğrencinin problemi kendi kendine çözmesi sağlanmalıdır.

 

Hazırlayanlar: Emine SERTEL ve Yüksel Özge ELİTAŞ

Son Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2007

Tüm hakları saklıdır.