Roman İnceleme

1. Kitabın künyesi: Yazarı/çevirmeni, yayınevi, basım yılı, sayfa sayısı, kapak tasarımı

2. a) Romanın konusu ("Ne anlatılıyor?" sorusunun ana olay ve işlenen temaları içerecek biçimde kısaca yanıtlanması. Romanın özetlenmesiyle karıştırılmamalı.)

      b) Romanın bir yönüyle incelenmesi (Aşağıdaki başlıklardan yalnızca biriyle ilgili olarak okuduğunuz roman özelinde bir konu belirleyiniz. Örnekleri inceleyiniz.)

   • Olay örgüsü (kurgu): Bu başlıkta yapılacak inceleme özet olmamalı. Romanda olayların zaman sırasına göre anlatılması ya da farklı bir yöntem izlenmesi, geri dönüşler, farklı karakterlerin bakışından anlatım, iç içe geçmiş öyküler gibi özellikler saptanmalı.
   • İleti ve düşünsel boyut (Örn. "Mektup Aşkları"nda aşka bakış, "Kumru ile Kumru"da tüketim toplumu eleştirisi)
   • Kişiler (Örn. "Kuyucaklı Yusuf"ta iki kadın karakterin karşılaştırılması, "İnce Memed"de kişi haritası ve kişilerin ilişkileri)
   • Zaman ve çevre/tarihsel arka plan (Örn. "Huzur" romanında yer ve mekânlar, "Doğu'nun Limanları"nda tarihsel olayların zaman sırasına göre dökümü ve romandaki yeri)
   • Dil ve anlatım (Örn. "Suskunlar"da müzikle ilgili söz varlığı)

3. Kişisel görüşler: Romanın beğendiğiniz sizi etkileyen yanları, düşündürdükleri, duyurdukları, aynı türde diğer okuduklarınızla karşılaştırdığınızda söyleyecekleriniz, sizin okur beklentilerinizi ölçüt olarak olumlu olumsuz değerlendirmeleriniz...

Ödevinize kapak sayfası hazırlamayınız; kapak bilgilerini ilk sayfanın başına yazıp 2-3 sayfalık bir inceleme metni oluşturunuz.

 

Araştırma Kitapları İnceleme

1. Kitabın künyesi: Yazarı/ çevirmeni, yayınevi, basım yılı, sayfa sayısı, kapak tasarımı

2. a) Kitabın konusu

     b) Yazarın konuya bakışı, amacı, konunun sınırlandırılması, yöntemi konusunda verdiği bilgiler

     c) Kitabın bölümleri

     d) Kitabın bölümlerinden birinin özeti

3. Kişisel görüşler: Öğrendikleriniz, konuyla ilgili bilgilerinizi genişletip derinleştirmenizle ilgili değerlendirmeniz, kitabın size yeni sorular sordurup sordurmadığı, kitabın yazılma amacını gerçekleştirip gerçekleştirmediği...

Ödevinize kapak sayfası hazırlamayınız; kapak bilgilerini ilk sayfanın başına yazıp 2-3 sayfalık bir inceleme metni oluşturunuz.

Öykü Kitabı İnceleme

1. Kitabın künyesi: Yazarı/çevirmeni, yayınevi, basım yılı, sayfa sayısı, kapak tasarımı

2.  Kitaptaki öyküler arasında işlenen temalar ve diğer açılardan ortak yanlar (seçilen kişiler, anlatılan yaşamların ait olduğu kesim, yıllar, mekânlar, olay ya da durum öyküsü olması…) olup olmadığı belirtilerek öykü kitabının bir bütün olarak tanıtılması

             Kitaptan seçilen bir öykünün  incelenmesi

a. Öykünün konusu: "Ne anlatılıyor?"sorusunun ana olay/durum ve işlenen temaları içerecek biçimde kısaca yanıtlanması

b. Olay akışı ve olay örgüsü: Olay ya da yaşamdan bir kesit anlatılıyor/olaylar zaman sırasına göre anlatılmış/geri dönüşler var/okurunu düş gücüyle tamamlaması gereken boşluklar var gibi nitelendirmelerin seçilen öykü için özelleştirilerek belirtilmesi

c. İleti ve düşünsel boyut: Yazınsal metinlerde ileti önerme biçiminde, kesin bir yargıya dönüştürülerek verilmez; yazar bir insanlık durumunu, sorunu örtük olarak, kurduğu yeni dünyayla, gerçeklikle ulaştırır. "Ne anlatmak istiyor? Neleri yansıtıyor?" sorularının yanıtı üzerinde durulmalı.

d. Kişi/kişiler

e. Çevre (uzam) ve zaman: Çevreyle ilgili ayrıntıların öyküde kurulan dünyayı okura duyurmadaki işlevi saptanmalı.

f. Anlatıcı: Olay,durum kimin gözünden anlatılıyor (Yazar, kişilerden biri), anlatıcı değişiyor mu?

g. Dil ve anlatım

3. Kişisel görüşler: Öykü kitabının bütünüyle ilgili öznel değerlendirmeleriniz (Seçtiğiniz öykü dışında ilginizi çeken öyküler, kitabın, incelediğiniz öykünün sizi etkileyen yanları, başarılı bulmadığınız ya da sizi çekmeyen özellikleri, aynı türde diğer okuduklarınızla karşılaştırdığınızda söyleyecekleriniz.)

Deneme İnceleme

1. Kitabın künyesi: Yazarı/ çevirmeni, yayınevi, basım yılı, sayfa sayısı, kapak tasarımı

2. a) Kitabın tanıtılması: Aşağıdaki soruları yanıtlayarak kitabı tanıtınız.

Denemelerin başında önsöz niteliğinde bir deneme var mı? Varsa önsözde iletilenleri kısaca belirtiniz.

Denemeler konuları açısından belli bir ortaklık taşıyor mu?

Anlatım, konuların işlenişi açısından bütün denemelerde gözlenen bir eğilim var mı?

     b) Denemelerin içinden birinin incelenmesi

     Denemenin konusu

     Metnin düzeni, kurgusu

    Karşılığı aranan sorular, ileri sürülen düşünceler

    Dil ve anlatım 

3. Kişisel görüşler: Kitabın bütünüyle ilgili görüşleriniz, incelediğiniz deneme dışında ilginizi çeken denemeler, bu kitabı okurken etkilendikleriniz, düşündükleriniz, varsa benzer türde diğer okuduklarınızla karşılaştığınızda vardığınız sonuçlar. Kısaca olumlu, olumsuz öznel değerlendirmelerinizin tümü.