PROJECTS  /  ARAŞTIRMA PROJELERİ

 

 

(a)  Ulusal Araştırma Projeleri:

 

6.       TÜBİTAK-1002-MAG Proje No: 315M556 , PLA / Cam Elyaf Kompozit Filamentlerin 3D Yazıcı / Eklemeli Üretim Tekniğinde Kullanılabilirliği, Haziran 2016 – Haziran 2017

 

5.      SANTEZ Proje No: 01531.STZ.2012-2, Biyopolimer PLA (Polilaktit) ve Doğal Katkılı Kompozitlerinin Otomotiv Parçalarında Kullanılabilirliği, Mart 2013 – Mart 2015

 

4.      TÜBİTAK-1002-MAG Proje No: 113M586 , Kırılgan Polilaktit Biyopolimerinde Elastomerik Toklaştırma Mekanizmalarının İncelenmesi, Ağustos 2013 – Ağustos 2014

 

3.      TÜBİTAK-1002-MAG Proje No: 111M460 , Aminosilanlanan Karbon Nanotüplerin Poliamid-6 Kristallenme Davranışına Etkileri, Kasım 2011 – Kasım 2012

 

2.      BOREN Proje No: 2009-Ç-0236, Türkiye’de Üretilen Üç Bor Bileşiğinin Plastik ve Kompozit Ürünlerde Alev Geciktirici Olarak Yaygın Kullanılabilirliğinin Araştırılması, Haziran 2009 – Haziran 2011,

 

1.      TÜBİTAK-1001-MAG Proje No: 107M347 , Yüksek Alevlenme Dayanımlı Polimer Bazlı Karbon Nanotüp ve Kil Katkılı Nanokompozit Malzemelerin Geliştirilmesi, Aralık 2007 – Aralık 2009

 

 

(b)  Kurumsal Araştırma Projeleri:

 

14.      BAP–03-08-2017-001, Mikron ve Nano Boyutlu Titanya Parçacıklarının Polilaktitin Davranışına Etkilerinin Karşılaştırılması, Ocak 2017 - Aralık 2017

 

13.      BAP–03-08-2016-002, Cam Elyaf ile Güçlendirilmiş Polilaktit Bazlı Kompozitlerin Üretim Parametrelerinin İncelenmesi, Ocak 2016 - Aralık 2016

 

12.      BAP–03-08-2015-002, Polilaktit / Kristal Selüloz Biyokompozitlerinin Geliştirilmesi, Ocak 2015 - Aralık 2015

 

11.      BAP–03-08-2014-001, Mikron Boyutlu Talk Katkısının Polilaktit Biyopolimerinin Özelliklerine Etkileri, Ocak 2014 - Aralık 2014

 

10.      BAP–03-08-2013-012, Polilaktit (PLA) Matrisli Haloysit Nanotüp (HNT) Katkılı Nanokompozitlerin Geliştirilmesi, Ocak 2013 - Aralık 2013

 

9.      BAP–03-08-2012-03, Poliamid-6’nın Fonksiyonelleştirilmiş Karbon Nanotüpler ile Kırılma Tokluğunun İyileştirilmesi, Ocak 2012 - Aralık 2012

 

8.      BAP–03-08-2011-06, Silanlama İşlemi ile Karbon Nanotüp / Poliamid 6 Nanokompozitlerde Dağilim ve Arayüzey Etkileşimlerinin İyileştirilmesi, Ocak 2011 - Aralık 2011

 

7.      BAP–03-08-2010-01, Fonksiyonel Katkilar İçeren Poli(Metilmetakrilat) Nanokompozitlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu, Ocak 2010 - Aralık 2010

 

6.      BAP–03-08-2009-05, Poliamid ve Polistirenin Alevlenme Dayanımının Çeşitli Nanokompozit Yaklaşımlarıyla İyileştirilmesi, Ocak 2009 - Aralık 2009

 

5.      BAP–03-08-2008-03, Termoplastik / Kil Nanokompozitlerinin Çözelti Yöntemiyle Sentezlenmesi ve Mekanik-Isıl-Alevlenme Özelliklerinin İncelenmesi, Ocak 2008 - Aralık 2008

 

4.  BAP–03-08-2007-02, Polimer/Katmanlı Silikat Nanokompozit Malzemelerin Alevlenme (Flammability) Özelliklerinin İncelenmesi, Ocak 2007 - Aralık 2007

 

3.   BAP–03-08-2004-03, Katmanlı Silikat Kullanılarak Termoset Matriksli Nanokompozit Malzemelerin Elde Edilmesi, Ocak 2004 - Aralık 2004

 

2.  AFP-03-08-2001-02, Reçine Aktarım Kalıplaması (RTM) ile Üretilen Elyafla Güçlendirilmiş Epoksi Kompozitlerde Proses Parametrelerinin Etkileri, Mayıs 2001 - Mayıs 2002

 

1.  AFP-07-02-2000-10, Katkısız Epoksinin ve Cam Elyaf Takviyeli Epoksi Kompozit Yapısının Esneklik Davranışının İyileştirilmesi ve Karşılaştırılması, Mayıs 2000 - Mayıs 2001