Teknik Terimler Sözlüğü

(Önemli: Bu sözlük trafımdan hazırlanmaktadır, sadece hizmet amaçlıdır. Bu sözlükten yararlanmak istediğiniz takdirde, terim karşılıkları hakkında şüpheli davranmayı ihmal etmemekte, üzerine düşünmekte, başka sözlüklerle karşılastırmakta yarar olduğunu izninizle belirtmek isterim. Varsa eğer, yanlışlıklar bana aittir. Düzeltirseniz ve katkıda bulunursanız sevinirim. Teşekkürler. Zülfü Asik (azulfu@rorqual.cc.metu.edu.tr))

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Analyze : Çözümlemek, İrdelemek
Analysis : Çözümleme, İrdeleme
Array : Dizey
Axial : Eksenel
Axial Stress (or Normal Stress) : Eksenel Gerilme
Axis of Symmetry : Bakışıklık Ekseni, Bakışım Ekseni

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Bar : Çubuk
Bending Moment : Eğilme Momenti
Buckling : Burkulma

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Concentrated Load : Noktasal Yük
Curl : Dönül

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Deformation : Şekil Değiştirme
Displacement :Yer Değiştirme
Divergence : Dağıl
Dynamic : Dinamik, Hareketli

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Flexibility : Esneklik
Frame : Çerçeve
Frequency : Frekans

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Gradient : Eğil

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Hardware : Donanım

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Impedance : Çeli

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Matrix : Dörtgen Dizey
Modulus of Elasticity : Elastik Modülü, Esneklik Katsayısı
Moment of Inertia : Eylemsizlik Momenti

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Plane Strain : Düzlemsel Gerinme, Düzlemsel Birim Uzama, Düzlemsel Şekil Değiştirme
Plane Stress : Düzlemsel Gerilme
Plastic Deformation : Kalıcı Şekil Değiştirme
Period : Dönem

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Reaction : Karşı Kuvvet, Karşı Koyucu Kuvvet, Tepki Kuvveti
Response : Tepki
Rotation : Dönme

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Shear : Kayma, Kesme
Shear Modulus : Kayma Modülü, Kesme Modülü
Shear Stress : Kayma Gerilmesi
Software : Yazılım
Static : Statik, Duran, Hareketsiz
Stationary : Durağan
Stiffness : Bükülmezlik, Esnemezlik
Stiffness Matrix : Yay Katsayısı Matrisi, Esnemezlik Matrisi, Bükülmezlik Matrisi
Strenght : Dayanım, Mukavemet
Strain : Gerinme, Birim Uzama, Birim Şekil Değiştirme
Stress : Gerilme
Support : Mesnet
Symmetric : Bakışık
Symmetry : Bakışıklık, Bakışım
System : Dizge

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Torsion : Burulma
Toughness : Peklik

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Uniformly Distributed Load : Düzgün Yayılı Yük

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Variation : Değişim
Variational Principle : Değişim ilkesi
Vector : Yöney
Vibration : Titreşim


Return to the main menu.