| FACULTY
| DEPARTMENT


ÖZGEÇMiŞ

ADI:           ALİ
SOYADI:   KALKANLI
DOĞUM YERİ  ve TARiHi: Ankara, 1958
MEDENİ HALİ: Evli, 2 çocuk                                                                                         


DERECELERİ
 • Lisans: Metalurji Müh. Böl. ODTÜ 1982
 • Yüksek Lisans: Metalurji Müh. Böl. ODTÜ 1985
            Tez Konusu: "Microstructures of Metal Powders".
            Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Eti Mustafa Uygur.
 • Doktora: The Open University, Milton Keynes, UK 1992
            Tez Konusu: "Investigations Into Melt Overflow of Alloys".
            Tez Yöneticisi: Prof. Dr. John Wood


AKADEMİK ÜNVANLAR ve İDARİ GÖREVLER

Asistan: Metalurji Müh. Böl.  ODTÜ  (15.4.1984 / 28.8.1992)
Araştırma Asistanı: The University of Nottingham Department of Materials Engineering and Materials Design  1991 -1992
Yardımcı Doçent:  Metalurji Müh. Böl. ODTÜ  1992 -1996
Doçent:  Metalurji & Malzeme Müh. Böl. ODTÜ  1996 - 2003
Profesör:  Metalurji & Malzeme Müh. Böl. ODTÜ  2003 -
Bölüm Başkan Yardımcısı:  Metalurji & Malzeme Mühendisliği Bölümü   ODTÜ  (22.3.1996 / 9.5.1997)
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı:  ODTÜ   (5.1.2004/ devam ediyor)


İLGi  ALANLARI

Uzmanlık Konuları
 • Paslanmaz Çelik Şerit ve Levhaların "Melt Overflow" tekniği ile sıvı metalden doğrudan ince kesit halde üretimi,
 • Döküm yöntemleri, hızlı katılaşma ve sıvı metallerin yüzey gerilimi ölçümleri
 • Metal esaslı kompozitlerin üretim yöntemleri
 • İleri ince kesit döküm yöntemleri ve hızlı katılaşma
 • Toz metalurjisi
 • Toz üretimi ve hızlı katılaşma yöntemleri
 • Havacılık sanayinde kullanılan yüksek sıcaklıkta kararlı Al-Fe-V-Si alaşımları üretimi ve karakterizasyonu
 • Aluminyum ve çelik esaslı kompozitler sıkıştıma döküm ve toz metalurji yöntemleri ile üretimi ve karakterizasyonu 
 Verdiği Dersler
 • Toz metalurjisi ve ileri toz metalurjisi  (Powder Metallurgy - Advanced Powder Metallurgy)
 • Son duruma yakın metal doğrudan döküm süreçleri (Near Net Shape Casting)
 • Malzeme ve Metalurji Mühendisliğine Giriş - (Introduction to Metallurgical and Materials Eng.)
 • Döküm Laboratuvarı 1 & 2  (Foundry Laboratory 1 & 2)

Bildiği Yabancı Diller   İngilizce


ÜYE OLDUĞU  KURULUŞLAR
 •  TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası
 •  The Minerals, Metals & Materials Society (TMS)
 •  American Powder Metallurgy Institute (APMI)
 •  Türk Toz Metalurji Derneği
Yayın Komisyonu Üyeliği   Türk Toz Metalurjisi Derneği Bülteni ve Dergisi.


CODE
Uluslararası Makaleler /  International Journal Papers
1.1.1.0.1
Production and Assesment of Direct Cast Soft Magnetic Crystalline Alloy Strip
A. Kalkanlı, J.V.Wood and M.J.Gibbs (1990).
Journal of Magnetism and Magnetic Materials 83, p.395 - 398.
1.1.1.0.3
The Effect of Surface Active Elements on the Liquid Vapour Surface Tension of liquid 304 Stainless Steel.
Ali Kalkanlı, David Grant, John Wood, Ekrem Selçuk (1993),
High Temperatures - High Pressures, Vo1.25, pp.435 - 442.                             
1.1.1.0.3 Microstructural Assessment of Al-SiCp Composite Produced by Squeeze Casting.
Ali Kalkanlı and Filiz Sanoğlu (1995),
Turkish Journal of Medical Sciences, pp.168 -169.                                                                      
1.1.1.0.3 Microstructural  Characterization  of  Squeeze  Cast  Al -TiCp Composite
Filiz Sarioglu and Ali Kalkanlı (1995),
Turkish Journal of Medical Sciences, pp.170 -171.                                                                           
1.1.1.0.3 Melt Instabilities and the Effect of Surface Tension on Preventing Edge Serrations in Melt Overflow  Alloy Strip Casting.
Ali Kalkanlı, John.V.Wood and Nickholas Braithwaite(1998)
ISIJ International V0L.38(1998), No.2, pp.142 -148
1.1.1.0.1
Effect of Cooling Rate on Microstructure and High Temperature Stability of Rapidly Solidified  Al-Fe-V-Si  Alloys
Ali Kalkanlı and Suat Angı.
Powder Metallurgy 1999 Vol.42 No.4 pp.359 - 365
1.1.1.0.1 The Analysis of Cooling Curves for Gray Cast Iron and Its Mechanical Properties Ali Kalkanlı, İlknur Uysal, Haluk Güldür
Canadian Metallurgical Quarterly ,v42, n3, July, 2003, p343 - 348. 
1.1.1.0.1 The Effect of Spraying Rate on the Microstructure of Spray Deposited Al-Fe-V-Si Alloy
Ali Kalkanlı and Ersin Emre Oren
Powder Metallurgy, v46 , n4, December, 2003, p324 - 328
1.1.1.0.1 Effect of Copper Alloying on Fatigue Life and Fatigue Crack Growth Behaviour of Ductile Cast Irons
Rıza Gürbüz, Ali Kalkanlı, Hakan Gönenç
Canadian Metallurgical Quarterly , V43, n1, January,2004, p137-144
1.1.1.0.1 Structure Development in Rapidly Solidified Al-Fe-V-Si Ribbons
S.Yaneva, A.Kalkanlı, K.Petrov, R.Petrov, Ir.Yvan Houbaert, S.Kassabov
Materials Science and Engineering A373 (2004) p.90 - 98
1.1.1.0.1 Microstructure characteristics in Al-C system after mechanical alloying and high temperature treatment
B. Bostan, A.T. Özdemir, A. Kalkanlı
Powder Metallurgy, v47, n1, March, 2004, p37- 42.
1.1.1.0.1
Effects of air atomisation, spray deposition and melt overflow techniques on microstructural features of Al-Fe-V-Si alloy
Kalkanli A, Menekse K, Ozyurda HA
POWDER METALLURGY 48 (3): 264-269 SEP 2005
1.1.1.0.1
Evaluation of latent heat of solidification of grey cast iron from cooling curves
Cetin A, Kalkanli A
CANADIAN METALLURGICAL QUARTERLY 44 (1): 1-5 JAN 2005
1.1.5.0.1 Uluslararası Konferans Bildirileri / International Conference Papers
1.1.5.0.2 Microstructure and Phase Studies in Some Atomized Metal Alloys,
A.Kalkanlı and E.M. Uygur (1987), Proc. Third Int. Conf. Progress in Microstructure, Aachen, Germany.
1.1.5.0.2 Modelling the Melt overflow Process of 304 Stainless Steel
A Kalkanlı, J.V.Wood and N.Braithwaite(1990),
Seventh International Conference on Rapidly Quenched Materials,
Stockholm,  August l990.
1.1.5.0.1 Melt overflow of 304 Stainless Steel
A.Kalkanlı, J.V.Wood and N.Braithwaite(1992),  Rapid solidification and Associated Technologies, Nottingham, United Kingdom.
1.1.6.0.1 The Effect of Surface Active Elements on the liquid Vapour Surface Tension of liquid 304 Stainless Steel.
A.Kalkanlı
l3 th European Conference on Thermophysical Properties,  Lisboa,
Portugal  30 August -3  September 1993. 
1.1.5.0.1 Aluminum Matrix /SiC Composite Materials Produced by SqueezeCasting.
Ali Kalkanlı
"Mechanical Behaviour of Materials at High Temperature" NATO  ASI seminar 11-23 Eylül 1995 Sesimbra Portekiz.
1.1.5.0.1 Powder Metallurgical Techniques for Tool Steels,
Ali Kalkanlı
International Seminar on Tool Steels for Moulds and Dies 18-20 October 2000 Istanbul. pp.260-270.
1.1.5.0.1 Phase Transitions in Rapidly Solidified Thermally Treated Al-Fe-V-Si Alloys
Svetlana Yaneva, Kostadin Petrov, Tomislav Markov , Ali Kalkanlı, Bilgehan Ögel . Mechanical Engineering Technologies 24-26 June 2001 Sofia, Bulgaria.pp.564-566
1.1.5.0.1
 
Mechanical Properties of Compacted AlFeVSi Powder Metallurgical Alloys.
Djulgerov N, A.Kalkanlı, A.Ankara, N.Stoichev, S.Yaneva
Mechanical Engineering Technologies 24-26 June 2001 Sofia, Bulgaria. pp.633-634
1.1.5.0.1 Sintering and Microstructural Assesment of Gas Atomized and Rapidly Solidified Al-Fe-V-Si Alloy Powders.
Ali Kalkanlı
Sintering Science and Technology.  Book edited  by R M German.
The Pennsylvania State University University Park.ISBN 0-9704369-0-4; pp.49-54
1.2.1.0.1 Ulusal Dergi Makaleleri / National Journal Paper
1.2.1.0.1 Çift Merdane Doğrudan ve Sürekli  Levha Döküm Teknolojileri
Ahmet Coşkun,  M.Vedat Akdeniz , Ali Kalkanlı
Metalurji TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Dergisi, Ekim 1996
Sayfa: 45-49
1.2.1.0.2 Takım Çeliklerin Üretiminde Toz Metalurjisi Yöntemleri ve Püskürtme Biriktirme Uygulaması
A.Kalkanlı
Metal Dünyası  Aralık 2000 Sayı 91 Yıl :9  Sayfa 12-18
  Püskürtme Şekillendirme (Spray Forming)
A Kalkanlı
Toz Metalurji Derneği Haber Bülteni Nisan 1998 Yıl 2 Sayı 6
1.2.5.0.1 Ulusal Konferans Bildirileri/ National Conference Paper
1.2.5.0.1 Powder Metallurgy and Ceramic Research at The Metallurgical and Materials Engineering Department of METU.
N. Koç and A. Kalkanlı
l.Ulusal Toz Metalurjisi Konferansı, 16 -17 Eylül 1996, Gazi Üniversitesi, Ankara. pp.679-688.
1.2.5.0.1 Microstructures of Rapidly Solidified Melt Extracted Metal Fibres
Ali Kalkanlı.
Uluslararası katılımlı l3.Ulusal Elektron Mikroskopi
Kongresi 1-4 Eylül 1997 pp.811-816.
1.2.5.0.1 Microstructural Examination of In-Situ Produced MMCs
Ali Kalkanlı, T.Sezenöz, F.Sarıoğlu .
Uluslararası katılımlı l3.Ulusal 1 Elektron Mikroskopi Kongresi 1- 4 Eylül 1997 pp.684-689.
1.2.5.0.1 Microstructure and High Temperature Phase Studies of Rapidly Solidified AL-Fe-V-Si Alloy
S.Angı and A.Kalkanlı
Uluslararası katılımlı l3.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi
1- 4 Eylül 1997 pp.839-843.
1.2.5.0.1 Sr-Hekzaferrite Toz ve Mıknatıs Üretim Sürecinde Azotun Etkisi
A. Kalkanlı , E. Çiftçi
2. Uluslararası Katılımlı Ulusal Toz Metalurjisi Konferansı
ODTÜ Kongre ve Kültür Merkezi 15 -17 Eylül 1999, Ankara

Hızlı Katılaşmış ve Hava Atomizasyonu ile Üretilmiş Al-Fe-V-Si Alaşım Toz ve Pulsu Malzemelerin Katılaşma Üretim Sonrası ve Sinter Sonrası İçyapı Karakterizasyonu.
A. Kalkanlı
2. Uluslararası Katılımlı Ulusal Toz Metalurjisi Konferansı
ODTÜ Kongre ve Kültür Merkezi 15 -17 Eylül 1999, Ankara

Diğer Mesleki Faaliyetler ve Araştırmalar / Other Professional and Research Activities
3.1.2 Uluslararası Projeler / International Project work
3.1.2 Development of High Strength Ductile Iron 1991 -1992
The University of Nottingham - Thomas Seager Foundry, England UK
3.1.2 The Effect of Process Variables on Tension and Fatigue Performance of Al/TiC,TiB2 SiC Composites NATO Project T-95 1994 -1995.
Collaborative research with University of Nottingham UK
3.1.2 Processing of Rapidly Solidified Aluminium Alloys for High Temperature by Hot Extrusion  (Bulgar -121-1455)
Tubitak - Bulgarian Academy of Science (BAS) 1999 - 2001
  Development of Hot extruded Rapidly Solidified AlFeVSi Alloy For High Temperature Application  Bulgar -2  Tubitak - BAS
(2.1.2003 -2.1.2005)
3.2.2.0.1 Ulusal Araştırma Projeleri /  National Project Work
3.2.2.0.1 SiC TiC ve TiB2 Parçacık Takviyeli Aluminyum Esaslı Kompozitlerin Basınçlı Döküm ile Üretimi ve
Özelliklerinin İncelenmesi
Tubitak Projesi Misag 59  1994 - 96
Proje yöneticisi:Doç.Dr. F. Sarıoğlu , Yardımcı: Y.Doç.Dr. Ali Kalkanlı
3.2.2.0.3
 
Ba ve Sr Esaslı Ferrit Mıknatısların Geliştirilmesi ve Endüstriyel Küçük Ölçekli Üretimi
Agüdos Projesi 1995-1997
Proje yöneticisi: A.Kalkanlı
3.2.2.0.1 Çift Merdane "Twin roll Casting" Yöntemi ile İnce Aluminyum Levha Dökümü Modellemesi
ASSAN  1996 -1997
Proje yöneticisi: A.Kalkanlı
3.2.2.0.1 "Melt Extraction" Eriğikten Fiber Üretimi
AFP Projesi    1.6.1996 - 30.6.1997
Proje yöneticisi: A.Kalkanlı
3.2.2.0.3 Yüksek Sıcaklık için Aluminyum Alaşımlarının Savunma ve Otomotiv Sanayine Yönelik Geliştirilmesi    DPT Projesi  1.4.1997- 30.4.1998
Proje yöneticisi: A.Kalkanlı
3.2.2.0.1 "Sinter Viking" Çeliği ve Alaşım Çeliklerinin "Brazing" İşlemi ile Birleştirilmesi
Lamasan A.Ş  AGUDOS
Proje yöneticisi: A.Kalkanlı
3.2.2.0.3 Kısmi Katılaşma Döküm Yöntemi ile Al-Si ve Al-Fe-V-Si  Alaşımların Yüksek Mekanik Özellikler Elde Etmek Amacı ile Üretimi
AFP 2001-07-02-00-96 Proje yöneticisi: A.Kalkanlı 
3.2.2.0.3 Çelik Esaslı Kompozitlerin Döküm İnfiltrasyonu Teknojisi ile Üretimi Burçelik A.Ş   Danışmanlık
(TİDEB projesi için ön çalışma 2002) 
3.2.2.0.1 Heraus Electro-Nite A.Ş  Thermal Analiz Deneysel ve Matematiksel İlişkiler 2002 - 2003 devam ediyor
  Püskürtme Biriktirme(Spray Deposition) ile Yüksek Sıcaklık Kararlı AlFeVSi Alaşımının Deposit Sıcak Hadde ile Elde Edilmesi ve Mekanik Karakterizasyonu 
BAP-2003-03-08-03  (1.1.2003 - 31.12.2003)
4.1.2.0.3 Tez yönetimi / Thesis Supervision 
4.1.2.0.3 Mechanical Properties of Aluminum/SiC Particular Composite Produced by Squeeze Casting.  ODTU 1994.  Yüksek lisans tezi (Tez danışmanı: Doç.Dr. F.Sarıoglu - Yardımcı Tez danışmanı: Y.Doç. Dr. A Kalkanli, Öğrencisi: Bülent Sabri Güyer.  A.Kalkanlı'nın katkısı: Tez deneyleri döküm ve alaşımları hazırlanması SEM Mikroskop çalışması) -1996
4.1.2.0.2 Effect of Process Parameters on Mechanical Properties of Al-TiCp Composites. Yüksek lisans tezi (Tez danışmanı: Doç. Dr. F.Sarıoglu ­ögrencisi: Ayşegül Şahin.  A. Kalkanlı' nın katkısı: Tez deneyleri döküm ve alaşımları hazırlanması)   tamamlandı.
4.1.2.0.1 In situ Production of Al-TiC Composites.-Yüksek lisans tezi
Tez yöneticisi:  Y. Doç.Dr. Ali Kalkanlı, Doç.Dr. F.Sarıoğlu
Ögrencisi: Tufan Sezenöz - 1997 
4.1.2.0.1 Sintering Studies of  Ba and Sr Hekzaferrites -  Yüksek lisans tezi
Tez yöneticisi: Doç Dr.Ali Kalkanlı, Öğrencisi: Ertuğrul Ciftçi
4.1.2.0.1 Rapid Solidification of Al-V-Fe-Si Alloy by Melt Spinning
Yüksek lisans tezi Tez yöneticisi: Doç. Dr. Ali Kalkanlı,
Öğrencisi: Suat Angı - 1997
4.1.2.0.1 S.G Iron Solidification and its Thermal Analysis 
Yüksek lisans tezi Tez yöneticisi:  Doç Dr.Ali Kalkanlı,
Öğrencisi: Funda Şenöz - l998
4.1.2.0.1 Vermicular Graphite Cast Iron.
Yüksek lisans tezi Tez yöneticisi: Doç. Dr. Ali Kalkanlı,
Öğrencisi: Figen Haraççı - l998
4.1.2.0.3 Production and Characterization of Aluminum Matrix TiC Composites by Vacuum Sintering
Tez Yöneticisi: Doç Dr. Ali Kalkanlı,
Öğrencisi: Rıza Seymen - l998
4.1.2.0.3 Production of TiB2 Al2O3 Reinforced Metal Matrix Composite
Supervisor: Prof.Dr Naci Sevinç
Co-supervisor: Assoc.Prof.Dr Ali Kalkanlı  1999
4.1.2.0.3 Thermal Analysis and Mathematical Evaluation of Cooling Curves for Mechanical Property Prediction of Gray Cast Iron
Tez Yöneticisi:   Doç. Dr. Ali Kalkanlı
Öğrencisi:  Arda Çetin - 2002 
4.1.2.0.3 Production of Friction Materials from Recycled Tool Steel Grinding Debris
Tez Yöneticisi: Doç.Dr. Ali Kalkanlı
Öğrencisi: Hakan Demirbilek      
4.1.2.0.3 Al-Si and Al-Fe-V-Si Alloy  Slug Production for Thixocasting of Aluminium Car Parts
Tez Yöneticisi: Doç.Dr. Ali Kalkanlı
Öğrencisi:  Özgür Kemal Kapusuz - 2001 
4.1.2.0.3 Characterization of Rapidly Solidified Al-Fe-V-Si Alloy Powders
Tez Yöneticisi: Doç.Dr. Ali Kalkanlı
Öğrencisi : Burç Aral - 2001
4.2.1.0.1 Aluminyum Bakır (Al-%4Cu) Alaşımlarının Yönlü Katılaşması ve Deneysel Modellemesi   
Danışman: Doç.Dr.  Ali Kalkanlı ve Doç.Dr Tamer Özdemir (Gazi Üniversitesi) 2002
Doktora Öğrencisi: Kamil Tüzünalp

Ders Geliştirme / Course Development
4.3.2.0.1 Mete 539: Near Net Shape Casting,
4.3.3.0.1 Mete 435 Foundry Laboratory
5.2.2.0.1 Development of a graduate, undergraduate special minor program center or laboratory in METU


6.1.1.0.1 Toz Metalurji Derneği Bülteni Yayın Komisyonu üyesi 1998 -2000
6.1.2.0.1 ABET ve Curriculum Komite üyelikleri 1998 -2000
6.1.1.0.1 KOSGEB  Döküm Sanayi Geliştirme Komisyonu Başkan Yardımcılığı 2000
6.2.1.0.1 Metalurji ve Malzeme Müh Böl Bölüm Başkan Yardımcılığı 1996 -1997

Konferans  Düzenleme / Conference Organization

Uluslararası Katılımlı 2.Toz Metalurji Konferansı - ODTÜ 1999
  Ödüller / Awards
  2001 Bulgaristan Bilimler Akademisi BAS    Al-Fe-V-Si Alaşımları ile ilgili Hem Teorik Hem de Endüstriyel Uygulamaları Kategorisinde Yılın En İyi Araştırma Ödülü (üçüncülük)

| HOME |